Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
2024.05.14.
Kollégiumi búcsúztató - 2024
    Kollégiumunk előtt utoljára sorakoztak fel a 12. évfolyam búcsúzó diákjai, hogy útra indulásuk előtt átvegyék virágjaikat a 11. évfolyamosoktól. A ballagók énekével teltek meg a k...
2024.04.25.
Akik a hazára voksoltak
  Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Bárány Krisztián filmrendező. Miután beszélt munkásságáról és a filmek elkészülésének szövevényes munkafolyamatairól megosztotta diákjainkkal az egyik filmjét...
2024.03.26.
Kollégiumi felvételi tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre
   Kedves Jelentkező!   Te és családod, nagy döntés előtt álltok, hiszen 14 évesen arra készülsz, hogy elhagyva eddigi otthonod, önállóan tedd meg első lépéseidet a felnőtté válás felé...

Archívum


« 1 | 2 »

2019.06.16. - Nyári szünidő

 Tartson és őrizzen meg Benneteket a Mindenható Isten, Mária a Magyarok Nagyasszonya, Szent Imre herceg, Boldog Apor Vilmos közbenjárásával a nyár folyamán. Legyen Veletek minden helyzetben és minden időben a Bölcsesség és Jó tanács, a Szeretet és a Lelki Erősség Szentlelke.
Pihenjetek és gazdagodjatok szép élményekben! Isten Veletek!
Találkozunk az új tanévben!
 
 
 
Minden Családnak hálás szívvel köszönjük támogatását és bizalmát!

2019.05.23. - Zenei tehetséggondozó szakkörök találkozója

 
 
 
Évek óta, a Kossuth Zsuzsanna Lánykollégium és az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma kezdeményezésére, a Jedlik Kollégium részvételével kollégiumaink minden tanévben két találkozót tartanak – adventben és a tanév végén -, hogy zenei szakköreink diákjainak bemutatkozási lehetőséget teremtsenek, akik hangszeres és énekes tehetségükkel megajándékozzák közösségeinket közös koncertek keretében. Decemberben az Aporban, májusban a Kossuth Zsuzsában került sor a változatos stílusokat és különböző műfajokat bemutató együttes muzsikálásra, éneklésre. A szép számú publikum számára emlékezetes perceket szereztek diákjaink, akik a gitár-zenei szakkör tagjaiként mutatták be a tanultakat Halmos Péter tanár úr vezetésével és a kamara-zenei szakkör műsorát adták elő Demeter-Szabó Judit tanárnő felkészítésével. A Kossuth Zsuzsanna Kollégium gitár szakköre és vegyes énekkara Huszárné Komjáti Zsuzsanna tanárnő vezetésével sokszínű és gazdag műsort adott elő, amelynek végén valamennyi kollégium zenész és énekes diákja, tanára együtt énekelte és játszotta a Pál utcai fiúk c. musical ismert dalát. Köszönet és elismerés a szervezőknek, a fellépőknek és a felkészítőknek egyaránt.
 
Ábrahám Csaba
 

2019.05.19. - Közös Szentmise - Május

 Szeretettel hívjuk és várjuk tanulóinkat és kedves családjaikat
a tanév utolsó, májusi közös szentmiséjére
2019. május 19-én 19.00-órakor a Szentlélek templomban.
 
 

2019.05.14. - Kollégiumi búcsúztató 2019

 Végzős diákjaink ballagása a kollégiumban
 
Aztán így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”
                                                            (Mk 16)
 
 
    Bár az élet folyamatosan hajt az idő sodrában, de a jövő reménysége él és dolgozik bennetek. Beteljesedett a ti időtök a kollégiumban is! Itt és most van az a pillanat, amely elérhetetlenül távolinak tűnt négy vagy hat évvel ezelőtt, amikor beléptetek az Alma Materbe, ismerős arcokat, biztató tekinteteket keresve. Amint az első érkezéskor, úgy ezekben a búcsúzós napokban is az ajtókat szélesre tárjuk, hogy a feltámadott Krisztus örömhírében ragyogó tavaszi fények és a Szentlélek éltető, megújító fuvallata beköszönjenek a 25 éves falak közé, rátok találjanak és az életútra készülődő szíveteket-lelketeket hittel, reménységgel, életerővel töltsék meg. Jelképes úti tarisznyátokban vigyétek magatokkal mindazt a szellemi-lelki kincset, közösségi életérzést, barátságokat amit a kollégiumi éveitek alatt gyűjtöttetek, gyarapítottatok, a hagyományainkat, amihez ti is tiszta szívből hozzájárultatok. Ezek a „kincsek” és talentumaitok kísérjenek benneteket a felsőfokú tanulmányaitok során, a hivatásotokban, a családjaitokban és legyenek olyan értékek az életetekben, amelyeket minden élethelyzetben jó szándékkal, az igaz és jó cselekedeteitek, döntéseitek, céljaitok megvalósításának javára tudtok használni…(Kollégium vezetőjének köszöntőjéből)
 
   Gáspár Judit 11.évfolyamos tanuló szavaival indultak útnak ballagó kollégistáink (Apor, Baross, Czuczor, Krúdy, Págisz iskolák diákjai) a hagyományos útvonalon. Magukkal vitték a 11.évfolyamosoktól kapott virágokat és jelképes batyujukat az útravalókkal megtöltve. Ünneplő közösségünk a díszteremben várta a végzősöket, akik Hullám Letícia, Varga Rita és Vadas Ákos vezetésével az Apor Iskola zászlóját követve, énekelve érkeztek meg. Csuta Rita és Nagy Csenge Sára tanítványaink kötötték fel az Alma Mater iránti tisztelettel a búcsúzók szalagját. A Boldogasszony Anyánk kezdetű régi himnuszunkat énekelve, elköszönő érettségizőink átadták leendő 12.évfolyamosainknak, Mezei Gergőnek, Steiner Fanninak és Máyer Tamarának a zászlót. Reményik Sándor/Mi mindig búcsúzunk c. versével Gáspár Judit nyitotta meg az ünnepi köszöntők sorát. Lakner Katalin, az ünnepség konferáló tanára egy-egy nevelői gondolattal gazdagította, fűzte össze az egymást követő prózai, zenés, lelki pillanatokat. Gitárzenei szakkörünk növendékei a Shallow című dallal kedveskedtek. Ulrich Anna 11.évfolyamos tanulónk jó szívvel, hálával és emelkedett lélekkel búcsúztatta diáktársait. A kamarazenei és énekegyüttes You raise me up c. dalával ajándékozta meg a ballagókat és valamennyiünket. Az érettségizők nevében Steiner Katalin búcsúzott nemes, komoly és vidám gondolatokkal a kollégium közösségétől. Varga Nóra, Xeravits Sára és Szele Zsolt a Photograph című énekkel varázsoltak meghitt perceket. Ezt követően Ábrahám Csaba köszöntötte és mutatta be a ballagókat, csoportjaik érdemeit, személyes talentumaikat és ünnepi lélekkel osztotta meg útravaló gondolatait. Az elismerések átadása előtt Török Teodóra szép zongorajátékával a Nuvole Bianche c. darabot adta elő. A kollégiumi nevelőtestület javaslatára öt végzős csoportunk szép számú tanulója részesült elismerésben, jutalomban az elmúlt években végzett kiemelkedő munkájáért, a közösség jó hírnevének gyarapításáért, példamutató tevékenységeiért. Minden tanulónk ajándékba kapta a közösen készített Útravaló a kollégiumból kiadványt. Végzőseink is üzentek választott bibliai gondolataikkal, vetítéssel egybekötve a fiatalabb évfolyamoknak. Majd a középiskolás évek vidámabb közösségi képeiből készült válogatásban idézték fel emlékezetes pillanataikat. Ünnepségünk liturgikus záró részében Bedő Zsüliett tolmácsolásában hallgattuk meg Szent Pál levelét és Bán Csabáné kollégánk vezetésével mondtuk el fohászainkat érettségizőinkért. Ferenc atya, aki a kollégium lelki vezetőjeként is sok alkalommal volt az elmúlt években diákjaink esti imáinak vezetője, lelki támogatójuk, segítőjük most hálatelt szívvel adta útra bocsátó áldását a búcsúzókra. Ünnepségünk nemzeti imádságunk a Himnusz közös éneklésével ért véget, köszönettel tartozva minden résztvevőnek, szereplőnek, iskolavezetőknek, nevelőknek, segítőnek és támogatónak.
 
    Hálával tartozunk a Gondviselésnek, jó szüleiteknek, hogy bíztak bennetek és bennünk, együttműködésünkben. A kollégiumból búcsúzva pedig gazdag évek, sok szép élménye és a rátok bízott feladatok elvégzésének sikere, számtalan tanulsága kísérhetnek titeket. Eredményeitek, közös élményeitek elegendő erőt és biztatást adhatnak a következő megmérettetéshez, jövendő életetekhez. Adjon nektek a Jóisten továbbra is szilárd hitet, jövőbe vetett bizalmat, kitartó és szorgalmas munkakedvet!
„Szíved minden bizalmát Istenbe vesd…Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.”(Péld 3, 6)
 
 
 
 

2019.04.30. - Étkezés befizetés- május

 
 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a
 májusi kollégiumi étkezés átutalásának határideje a mai napon lejárt.
Kérjük,szíveskedjenek ellenőrizni, hogy átutalásuk rendben megtörtént!
Elmaradása esetén megköszönjük szíves ügyintézésüket.

2019.04.30. - Kollégiumi felvételi tájékoztató 2019/2020

 Szeretettel, bizalommal és reménységgel hívunk és várunk minden olyan leendő középiskolás tanulót, aki intézményünket választja középfokú tanulmányainak eredményes megkezdéséhez. Egyházi kollégiumunk szabad férőhelyeire felvételt hirdet a 2019/2020 tanévre új tanulók számára, akik elsősorban partner iskoláink tanulói lesznek, jó vagy jeles tanulmányi szorgalommal rendelkeznek, diákéveiket szeretnék egy értékes hagyományokra épülő, együttműködő közösségben megosztani szellemi és lelki gyarapodásuk vállalásával, önmaguk és társaik gazdagítása reményében.
 
 
Jelentkezés és felvételi kérelemüket legkésőbb 2019. május 10-ig kérjük. Szíveskedjenek a jelentkezéshez csatolni a középiskolai felvételi határozat másolatát valamint az emai címüket.
Jelenlegi partneritézményeink: Audi AMK, Baross Gábor Szakgimn., Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Krúdy Gyula Középiskola, Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola, Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium.
 
 
Levélcím:
 
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
 
Kérjük ráírni: „Kollégiumi felvételi -2019”
 
E-mail: aporkoll@freemail.hu, igazgatas@aporisk.hu
 
Tárgy: Kollégiumi felvételi – 2019
 
A beérkező jelentkezéseket regisztráljuk.
A felvételi találkozóra: 2019. május 17-én, 14 órakor kerül sor a kollégiumban.
A jelentkezők értesítést is kapnak a találkozóról.
 

2019.04.23. - Megyei Kollégiumi Szavalóverseny

 
 
 A Berzsenyi Dániel Megyei Kollégiumok Szavalóversenyének döntője
az idei évben Pannonhalmán került megrendezésre.
Szeretettel gratulálunk Ulrich Anna Csenge végzős diákunknak aki második helyezést ért el,
valamint Skultéty Karinának aki oklevélben részesült.

2019.04.23. - Városi Kollégiumi Szavalóverseny

 
 
Szeretettel graulálunk diákjainknak,
akik szép eredményeket értek el a Városi Kollégiumok Szavalóversenyén.
Pomichal Jolán második helyen végzett, Kovács Laura pedig oklevélben részesült
a jubileumát ünneplő megmérettetésen.
 

2019.04.09. - Keresztúti ájtatosság a kollégiumban

 
 
Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet, amely most annyira nyomja válladat, saját Szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy semmivel se legyen nagyobb, se nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet – szól Szalézi Szent Ferenc keresztjeinkről szóló imája. Jézus azt kéri, vegyük fel ezeket a kereszteket, úgy kövessük őt.

Diákjaink idén rendhagyó interaktív-keresztúton vettek rész a kollégium dísztermében. A lelki elmélyülést és a szenvedéstörténet üzenetének megélését-megértését tanulóink értő tolmácsolásában elhangzó versek, a kamarazenekar által előadott dalok, illetve vetítések segítették.A keresztútjárás záró imáját Ferenc atya mondta. Megköszönte, hogy a kollégium lakói  együtt imádkoztak, hogy bepillantást nyerjenek a feltámadás örömébe. Megérezthették mennyire fontos, hogy Krisztussal egységben felelősek vagyunk egymásért, iskolánkért,minden keresztényért, az egész világért.

2019.02.26. - Étkezés befizetés

 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét,
hogy a márciusi kollégiumi étkezés átutalásának határideje
2019.február 28-án lejár.
 
Kérjük,szíveskedjenek ellenőrizni, hogy átutalásuk rendben megtörtént!
 

2019.02.26. - Téli közösségi sportest

 
 
A Téli közösségi sportest eredményhirdezésén a következő csoportok és tanulók vehették át díjaikat nagyszerű teljesítményükért, a kollégium közössége előtt:
 
1. Helyezett:
Horváth Sándor,Kürti Kornél,Barta Gábor,Gyurák Roland, Kulacs Máté, Kadlecsik Gábor (G cs.)
 
2. Helyezett:
Vadas Ákos, Sillinger Bence, Lukács Ákos, Detre Csongor,Barabás Zsolt (F cs.)
 
3.Helyezett:
Nagy Nelli, Penk Dóra, Balogh Karolina, Szammer Renáta, Pomichal Jolán, Bedő Zsüliett (B cs.)
 
Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek és köszönjük Halmos Péter tanár úrnak a szervezést!
 
 
 

2019.02.26. - Prevenciós ifjúságvédelmi előadás

 
 
 Magyarországon komoly problémává vált a kábítószerek illegális használata. Ezért is tartja fontosnak intézményünk a diákok felvilágosítását a szenvedélybetegségekről, ezen belül a droghasználat káros következményeiről. Ebben a tanévben is a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság előadója tartott interaktív előadást a fent említett témában.
 
Egy diák véleménye az előadásról:
Egy szenvedélybetegségekről szóló interaktív előadáson vettünk részt, mely sok hasznos információt nyújtott számunkra. A legjobban a legális drogokról szóló rész tetszett. Kipróbálhattuk a „részeg”- és „drog”szemüvegeket, melynek használata- meglepően- rossz volt.
                                   Stefanics Noémi
 

2019.02.21. - Történelmi műveltségi vetélkedő eredményhirdetése

 
 
Kollégiumi műveltségi vetélkedőink sorában – az irodalmat és az angolt követően – történelemből mérhették össze tudásukat tanulóink. Közel 21 diákunk próbálta ki történelemtudását egy írásbeli fordulóban. Az eredményhirdetésre – hagyományaink szerint – a kollégium dísztermében került sor egész közösségünk előtt. A verseny végeredménye:
 
1. Helyezett: III. Triumvirátus csapata - Balogh Karolina, Varga Virág, Buri Filoména
 
2. Helyezett: Aphroditék csapata - Varga Rita, Penk Dóra, Nagy Nelli
 
3. Helyezett: TSz csapata - Vidák Anna, Kovács Ráhel, Illyés Teréz
 
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és megköszönjük a versenyfelelős pedagógus, Lakner Katalin munkáját!
 

2019.02.03. - Közös szentmise február

  
 
"Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! 
Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 
s úgy néztem a gyertyák közül, 
mint két ág közt kinéző ijedt őzike. 
Tél közepén, Balázs-napon 
szemem pislogva csüggött az öreg papon, 
aki hozzád imádkozott"
                          Babits Mihály 
 
 Szeretettel hívjuk és várjuk tanulóinkat és kedves családjaikat
februári közös szentmisénkre
2019. február 03-án 18.00-órakor a Szentlélek templomban.
 

2019.01.31. - Februári étkezés díj átutalásának határideje

 
 
 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a
februári kollégiumi étkezés átutalásának határideje 2019.január 31-én lejár.
Kérjük,szíveskedjenek ellenőrizni, hogy átutalásuk rendben megtörtént!
 

2019.01.29. - Továbbtanulás Támogató Program – Egyetemistáink beszámolója II.

 
 
A kollégium továbbtanulási tanácsadó programjának keretében a tanévben másodszor érkeztek hozzánk tavalyi végzősök, hogy beszámoljanak egyetemi tanulmányaikról és hasznos tanácsokkal lássák el társaikat az érettségi, pályaválasztás, egyetemi lakhatás, tantárgyfelvétel stb. témakörben.
Az este jó hangulatú és rendkívül informatív volt. Köszönjük a megjelenteknek akik a ,Budapesti Semmelweis Egyetem orvosi karáról, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karáról valamint a Sport és rekreációszervezésről ,a Budapesti Gazdasági Egyetemről valamint a BME Energetikai Mérnökképzéséről érkeztek.

2019.01.24. - Pályaválasztási tanácsadó program 2. rendezvény

 
 A pályaválasztási programjaink
keretében újra lehetőséget kapnak az érettségire készülő,
- illetve fakultáció választás előtt álló tanulóink,
hogy volt diáktársaiktól hasznos információkat, tapasztalatokat halljanak 
a felvételire való készülésről, a felsőoktatás működéséről,
illetve praktikus tanácsokat kapjanak a lakhatásról
és minden egyébről ami a téma keretében érdekli őket.
 
A beszélgetés 18:00 órakor kezdődik a kollégium dísztermében.
Minden volt és jelenlegi diákunkat szeretettel hívjuk és várjuk!
 

2019.01.24. - Téli közösségi sportest

 Téli közösségi sportest
 
a kollégistáknak a tornacsarnokban
 
január 24-én, este 8 órakor
 
Az egészségedért, a csapatszellemért, egy sportos, vidám óráért
 
Légy ott Te is!
 
 
M O Z D U L J  R Á!
 

2019.01.08. - Étkezés befizetés

 
 
 Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a
januári kollégiumi étkezés átutalásának határideje 2018.december 31-én lejárt.
Kérjük,szíveskedjenek ellenőrizni, hogy átutalásuk rendben megtörtént!
Elmaradása esetén megköszönjük szíves ügyintézésüket.

2019.01.08. - Közös iskolai-kollégiumi szentmise és szentségimádás

 Szeretettl hívjuk és várjuk minden tanulónkat, kollégánkat és a Kedves Szülőket
éves nevelési programunknak megfelelően
vasárnap 18 órára a Szentlélek templomba közös hálaadó szentmisénkre,
melyben kérjük a Mindenható kegyelmeit tanítványainkra,családjaikra
és közösségünkre ebben az új esztendőben is.
Minden tanulónk megjelenésére és a szentmisén való részvételére számítunk
 
.

« 1 | 2 »