Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
2023.02.28.
Farsangbúcsúztató táncház
   Február hónap végén tácházzal búcsúztattuk a telet. Köszönjük a szervezést Német Nándor tanár úrnak, diákjainknak pedig a lelkes részvételt.
2023.02.21.
Farsangi est
     Az idei évben is megrendeztük hagyományos farsangi estünket.Minden tanulócsoportunk műsorral készült, majd tombolahúzás és végül tánc zárta a vidám estét. Köszönjük a szereplőknek a felkészülést!
2023.02.15.
Lelki beszélgetések
 

Archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »

2020.06.11. - Tanév végi kijelentkezés a kollégiumból

Kérjük, hogy kollégistáink a fenti főcímre kattintva elérhető Kijelentkezési lapot kitöltve és aláírva
2020. június 19-ig juttassák vissza címeinkre vagy hozzák vissza személyesen a csoportos zárókra.
 
E-mail: e.kollApor@gmail.com, aporkoll@freemail.hu
 
Postacím: 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
 
 
 

2020.06.08. - Tájékoztató a kollégium tanévének és digitális rendjének zárásáról

 Tisztelt Szülők, Kedves Diákjaink!
 
 
Az elmúlt rendkívüli hetek bizonyára mindenkinek az életében jelentős tapasztalatokat és változásokat hoztak. A kollégium esetében, mind a diákok, mind a nevelők számára a közösségi együttműködés és a nevelési program megvalósításának új kihívásait és módszereit jelentette. Bízunk benne és a tanulóktól beérkezett információk alapján reméljük, hogy a 2019-2020. tanév minden különlegessége és váratlan nehézsége ellenére eredményes lesz a többség és mindazok számára, akik akár a hagyományos keretek, akár pedig az online oktatási-nevelési keretek között lelkiismeretesen dolgoztak, együttműködtek és a megváltozott fizikai keretek között is fenntartották érdeklődésüket, aktivitásukat egymás, csoportjaik és a kollégium tájékoztatásai, segítő közreműködése iránt. Hálásan köszönjük a szülők támogatását, odafigyelő jelenlétét és a tanulók otthoni tanulásának megszervezéséhez szükséges feltételek megteremtését. A tanév lezárásával kapcsolatban szeretnénk megosztani információkat az alábbiak szerint:
 
Utolsó nevelési hét a kollégiumban: Ezen a héten a kollégium digitális foglalkozásainak többsége lezárul. Mivel a tanév június 15-ig tart, ezért kérjük a diákok és a szülők további odafigyelését, mert a tanulói beszámolók, tanulmányi és nevelési statisztikáinkhoz szükséges adatok bekérése folyamatos a csoportvezetők részéről a jövő héten is. Ezzel együtt a heti kapcsolattartás is tovább él, minden kérésre, kérdésre igyekszünk válaszolni, segíteni és a honlapon is megjelennek tájékoztató információk, melyeket kérjük, figyeljenek.
 
Kijelentkezés a kollégiumból: A következő héten letölthető formában felkerül a honlapra a kollégiumi kijelentkezési lap. Tanulóink március 15-én valamennyien kiköltöztek a kollégiumból, de a kollégiumi kijelentkezés június 15-i dátummal a tanév tényleges lezárását jelenti. A kijelentkezési lapot postán ill. elektronikus formában is visszaküldhetik június 19-ig címeinkre.
 
  Érettségizőink kollégiumi búcsúztatása: Korábbi elhatározásunknak megfelelően június 10-én terveztük megtartani az érintettek meghívásával és a nevelőtestületünk jelenlétében a végzős kollégistáink búcsúztatóját, az április végén hagyományosan tervezett és a járványügyi intézkedésekkel összhangban, sajnos elmaradt kollégiumi ballagás helyett. Az érettségizőket személyesen szólítottuk és hívtuk meg. A visszajelzéseket is köszönettel megkaptuk. Úgy gondoltuk, hogy tanulóink számára még az érettségi előtt, ez lett volna alkalmas pillanat. A lehetőség ismeretében is azonban sajnos csak nagyon kevesen vállalták volna a megjelenést. Ezért a nevelőtestület döntése értelmében a jövő héten nem a kollégiumban, hanem virtuálisan osztjuk meg búcsúztatónkat mindenki számára a honlapon és elküldjük végzőseinknek postán azt a jelképes ajándékot, amivel személyesen szerettünk volna búcsút venni tőlük. Reméljük, hogy a sikeres érettségi, majd az eredményes felvételit követően a következő tanévben már egyetemistaként vagy a szakképzésben továbbtanulóként köszönthetjük őket újra a kollégiumban, amelynek ajtaja mindig nyitva áll előttük és visszavárja tanítványait.
 
Személyes dolgok hazavitele: Kérjük azokat a 7-11.évfolyamos tanulókat, akiknek maradt a kollégiumban személyes holmijuk, hogy legkésőbb június 19-ig vigyék azt haza.
 
Tanulóink évzáró találkozása a csoportban: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az iskolai gyakorlatnak megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valamennyi tanulócsoportunk számára csoportos tanévet lezáró értékelést és elköszönést tartunk az alábbi beosztás szerint, az érvényben lévő egészségügyi rendelkezések megtartásával.
 
2020.június 18-án, csütörtökön 11 órakor a D, E, G tanulócsoportok tanulói számára.
 
2020.június 19-én, pénteken 14 órakor az A, B, C, F tanulócsoportok tanulói számára.

 
A személyes találkozókon az iskolai egyenruha nem kötelező, de kérjük a megjelenést az eseményhez illő öltözetben. Mindenkit szeretettel várunk!
 
Tanév végi nevelői értékelés: A tanév végén a tanulók kollégiumi nevelői értékeléséről a következő héten, postai úton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket.
 
Következő tanév rendje: A következő tanév rendjéről és a beköltözés feltételeiről augusztus 15-ét követően a kollégium honlapján tesszük közzé tájékoztatónkat.
 
 
 
Eredményes tanévzárást, jó egészséget kívánunk!
 
A kollégium nevelőtestülete nevében: Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 
 
 
 

2020.05.29. - Szálljon reánk a Szentlélek

 
Az ünnepi hétvégére imádságos lélekkel és jó szívvel kívánunk minden tanítványunknak
és családjaitoknak a Szentlélek kegyelmeivel gazdagon megáldott Pünkösdöt és jó pihenést!
 
Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.
 
Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen
 
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a Szentlélek,
S térdre hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.
                       Benedek Elek
 

2020.05.23. - Közös ima a kollégiumban

 Az Atya. A Fiú. És a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Olvassuk el befogadó lélekkel a mai evangéliumot:
 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
 
„Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.” (Jn 16, 20-23)
 
 
 
Rövid csendben gondoljuk végig az olvasottakat:
 
„Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.”
*
 
Boldog Apor Vilmos püspök emléknapjára készülünk (május 23.)
 
Olvassuk el figyelmes szívvel rövid életrajzát névadó püspökünknek!
 
 
Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron, sokgyermekes családban. Édesapja korán meghalt, kiváló neveltetését mélyen vallásos édesanyjának köszönhette.
 
Papi hivatása már nagyon korán jelentkezett az ő tanúságtevő életében.
A középiskola befejezése előtt azt kérte édesanyjától karácsonyi ajándékként, hogy az érettségi után azonnal beléphessen a szemináriumba. 1910-ben kezdte meg innsbrucki tanulmányait. Lelkiségét tükrözik egy 1914-es lelkigyakorlat alkalmával feljegyzett gondolatai: „Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság: boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.”
 
 
Boldog Apor Vilmos
vértanú győri püspök
 
 
 
   1915. augusztus 24-én szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává, ahol nagybátyja, Széchenyi Miklós volt a püspök. Első kápláni helye Gyula volt, majd néhány hónapig katonalelkészi szolgálatot teljesített. Nagyon fiatalon, 26 éves korában lett plébános Gyulán, ahol 23 évig szolgálta a híveket. Plébánossága idejére esik a Tanácsköztársaság 133 napos terrorja, a trianoni békeszerződés aláírásának súlyos következményei, a II. világháború kitörése, illetve a szociális, karitatív szolgálat megerősödése, a népmissziók fellendülése és az 1938. évi XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus.
 
    1941 februárjában XII. Piusz pápa nevezte ki győri püspökké, az egyházmegye 72. főpásztoraként március 2-án kezdte meg szolgálatát. Lelkipásztori programját így fogalmazta meg: „A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.” Püspökként is folytatta a plébánosként elkezdett szociális és karitatív tevékenységét, pártolta a földosztást.
A zsidóüldözés idején aktívan fellépett az üldözöttek védelmében, minden kapcsolatát mozgósította a menedékért hozzá folyamodók érdekében: a püspöki birtokok, szerzetesházak, kórházak befogadták a rászorultakat. Egyéniségét közvetlenség. kedvesség jellemezte. Híveiért áldozta életét 1945 nagypéntekjén, mikor az erőszakoskodó szovjet-orosz katonák elől a Püspökvár pincéjébe menekült nők testi épségét védelmezve kereszt alakban halálos lövések érték.
 
  Halála után gyóntatója kérte az egyházmegye kormányzását átvevő káptalani helynököt, hogy azonnal indítsa meg szentté avatási eljárását. A vizsgálat 1946-ban megindult, de a történelmi körülmények folytán 1949-ben félbeszakadt és csak 1989-ben nyílt lehetőség a folytatására. Az újraindult eljárás érdekessége, hogy az ún. Positio egyik példányát 1997-ben közvetlenül II. János Pál pápának nyújtották át a szentatya győri látogatása alkalmával, amikor a vértanú püspök sírjánál imádkozott.
 
Nézzük a következő két rövidfilmet, amely történeti hűséggel mutatja a vértanú püspök életútját, küldetését, ma is példát jelentő helytállását és áldozatát.
 
Boldog Apor Vilmosrólyoutu.be/8ZTiUBWuhzo
 
 
Milyen példakép Boldog Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak:
Imádkozzunk a papi és szerzetesi hivatásokért!
 
   Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!
 
  Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.
 
  Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet!Add, hogy segítségével – papok és hívek egyaránt – újjászülessünk a krisztusi életben!
 
   Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét! Ámen.
 
Miatyánk…
 
Üdvözlégy Mária…
 
Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk!
 
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök könyörögj érettünk!
 
 
Az Atya. A Fiú. És a Szentlélek nevében. Ámen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
 

2020.05.16. - Kollégiumi felvétel 2020-2021.

 Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
 
     Értesítjük jelenlegi diákjainkat, hogy akik már beküldték a kollégiumba felvételi jelentkezésüket a következő tanévre, felvételt nyertek. A felvételi határozatokat, személyre szólóan, a következő héten, postán juttatjuk el a címzetteknek.
 
     Felhívjuk új tanulóink (az Aporba vagy más középiskolába felvételt nyert és az Aporban kollégiumot kérők) figyelmét, hogy a felvételi jelentkezés határidejét a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a mai napon meghosszabbítottuk.
Az új jelentkezési határidő: 2020.május 29. Azokat, akik már jelentkeztek május 31-ig értesítjük a felvételi döntésről. A mellékelt jelentkezési lap UserFiles/kollegiumi_felveteli_kerelem_2020-2021(1).doc letölthető és elektronikus úton visszaküldhető az aporkoll@freemail.hu vagy a titkarsag@aporisk.hu címre.
 
Köszönjük együttműködésüket, továbbra is jó egészséget kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 

2020.05.06. - Műveltségi vetélkedők a kollégiumban

 
Hagyományos műveltségi vetélkedőinket a második félévben (február, március) is megrendeztük a kollégium tanulói körében. Az egyfordulós háziversenyeken szép számmal vettek részt érdeklődő diákjaink. Lehetőséget kaphattak egyéni, csapat kategóriákban, de páros megmérettetésben is. Az alábbi szép eredmények születtek:
 
Történelem műveltségi csapatvetélkedő
 
1.helyezett: az Apor 1.csapata
 
Hanzsér Ákos (11.o), Lang Gergely (10.o), Vass Anatol Botond (11.o)
 
2.helyezett: a Págisz 1.csapata és az Apor 2.csapata
 
Kató Martin (12.o), Marák Levente (12.o), Pető Gergely (12.o) a Págisz tanulói
 
Fodor Márton (7.o), Hegedüs Áron (9.o), Varjas Ákos (10.o) az Apor tanulói
 
3.helyezett: az Apor 3.csapata
 
Horváth Luca (9.o), Inhauzer Réka (8.o), Foki Anna (9.o)
 
Minden résztvevő tanulónak köszönjük az eredményes részvételt a győzteseknek pedig szívből gratulálunk! A nyereményeket későbbi időpontban vehetik át.
 
Köszönjük Lakner Katalin tanárnő szervező és értékelő munkáját.
 
Kollégiumi szavalóverseny
 
1.helyezett. Ulrich Anna Csenge (12.o)
 
2. helyezett: Kovács Laura (11.o)
 
3.helyezett: Pomichal Jolán (10.o)
 
4.helyezett:Wágner Dávid (11.o)
 
 
 
A verseny résztvevőinek köszönjük értékes szavalataikat, a győzteseknek szeretettel gratulálunk! A nyereményeket későbbi időpontban vehetik át.
 
Köszönjük Demeter-Szabó Judit tanárnő szervező és értékelő munkáját.
 
Angol műveltségi páros vetélkedő
 
1.helyezett: az Apor 1.csapata
 
Rohály Boglárka (11.o), Kovács Ráhel (11.o)
2.helyezett: a Krúdy 1.csapata
 
Varga Médea (10.o), Németh Anna Júlia (12.o)
3.helyezett: az Apor 2.csapata
 
Nagy Nelli (10.o), Penk Dóra (10.o)
 
4.helyezett: a Czuczor 1.csapata és az Apor 3.csapata
 
Barabás Anna (11.o), Xeravits Villő Sára (11.o) a Czuczorból
Szammer Barnabás (12.o), Szele Zsolt (11.o) az Aporból
 
A nyertesek mellett köszönjük mindenkinek az eredményes versenyzést, a helyezetteknek szeretettel gratulálunk! A nyereményeket később vehetik át.
 
Köszönjük Győri Krisztina tanárnő szervező és értékelő munkáját.
 

2020.04.27. - Kollégiumi levél érettségizőinknek

„Az életnek nagyon jó ízt ad, ha fel tudod fedezni a létezés megannyi ajándékát, Isten
sokrétű csodáit magad körül, a természetben, másokban és önmagadban is. Aztán meríts a
hit vizéből! A legerősebb boldogságforrás a boldogság maga: Isten.”
(Részlet a tanév első leveléből)
 
 
Kedves Végzőseink!
 
2019 augusztusában mindannyian megkaptátok utolsó középiskolai tanévetekre szólókollégiumi tájékoztató levelünket. A 2014-2020-as évek között három, négy vagy hat évig minden évben így vártunk vissza benneteket. Olyan szeretettel írtuk és küldtük, mint minden évben, de felétek, végzősök felé az idei tanév fenti üzenete különösen értékes útravaló lett, mert akkor még nem is sejtettük, hogy ez az év különleges lesz, nemcsak számotokra, hanem mindannyiunk, az ország, Európa és a világ számára is. Történelmi időbe vezetett bennünket az élet, melynek részei, részesei lettünk függetlenül hova tartozásunktól, életkorunktól, akaratunktól. Egyikünk sem élt át hasonlóan bonyolult, nehéz, de ugyanakkor tanulságos és reménnyel teli időszakot. Napról-napra tervezzük az életünket, de hitünk és tudásunk erejével keressük a jó és igaz utat a holnaphoz, a jövőnkhöz.
 
Most tanulmányaitok az utolsó szorgalmi héttel lezárulnak a középiskolában. Ideje van megállni egy pillanatra, egy gondolatra, rövid visszatekintésre. Mérlegre tennünk veletek együtt az elmúlt tanulmányi és közösségi éveket. Mit adtak hozzá életünkhöz? Mit tettünk  hozzá mi közösségünk életéhez? Hogyan váltunk felnőtté az iskolai-kollégiumi évek során? Miként tanultuk meg az együttműködés, a közös gondolkodás, a magamra és másokra figyelés gyakorlatait? Mi módon tapasztaltuk meg a segítés, a segítség elfogadásának útjait, alkalmait? Tudtunk-e időnkkel jól gazdálkodni, vigyázni rá, megosztani? Volt-e alkalmunk örülni egymásnak, sikereinknek, céljaink megvalósulásának? Egy-egy próbatétel vagy konfliktus megoldásának és feloldásának? Vannak-e élményeink komikus, vidám vagy megható élethelyzetekről, amik a szobatársakkal vagy a barátokkal adódtak? Megtaláltuk-e a közös hangot, a közös nyelvet, a közös értékeket ahhoz, hogy előre tekinthessünk, bizakodhassunk, bátorítsunk vagy megszelídítsünk másokat? Elegendő volt-e önuralmunk a nehéz helyzetekben, amikor sikertelenségünk vagy érzelmi konfliktusunk miatt elvesztettük szívünk és lelkünk békéjét, türelmünket? Hogyan merítettünk erőt a biztató folytatáshoz, a tanulmányi vagy érzelmi mélypontokból a kilábaláshoz? Kitől kaptunk segítséget tudásunk és a lelkünk megerősítésére és gazdagítására? Hogyan éltük meg a Jóisten gondoskodó szeretetét a hétköznapi életünkben? Éreztük-e ajándékait, miként gazdagított bennünket emberségünkben, az ünnepeinkben? Mivel erősített meg szép hagyományaink és lelki eseményeink által? Milyen lelkülettel fogadtuk a nevelőinkkel való napi találkozásainkat, közös feladatainkat, erőfeszítéseinket vagy közösségi élményeinket? Ha megnézitek az elmúlt évek fotóit, közös pillanatait, felidézitek szép emlékeit, sok választ kaptok a fentiekre, de a legfontosabb válaszokat a szívetek-lelketek mélyén keressétek.
 
A mai napot éves naptárunkban ünnepnapnak szántuk, terveztük. A ti ünnepeteknek, diák és nevelői közösségünk ünnepének. Elköszönni tőletek, hálát adni értetek és veletek, visszaidézni elmúlt éveitek boldog és felemelő, ünnepi és vidám pillanatait. Végig ballagni veletek a kollégium ismerős, de hamarosan elengedő falai, folyosói, szobái között, ahol fiatalabb társaitok állnak sorfalat mosolygó, biztató tekintettel vagy könnyes szemekkel. Ünneplőbe öltözni és ünnepi díszbe öltöztetni a kollégium otthonos környezetét: virágos ajtókkal, ablakokkal, díszteremmel. Intézményünk zászlaját - ami névadónk Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk és égi pártfogónk áldását közvetíti -, amelyről oly sokak nevét megőrző ballagási szalagok integetnek és amelyen reméljük majd a tiétek is elfoglalja méltó helyét, ezt a zászlót átadni az utódoknak, rájuk bízni a jövőt, a közösség lelkét, a jó példa, az összefogás lelkét. Meghallgatni a búcsúztató és búcsúzó szavakat, amelyek üzenetként íródnak a kollégium és minden diákja, tanára láthatatlan emlékkönyvébe. Szívből szóló énekekkel, verssel, imádsággal köszönteni benneteket, megerősítve szívetek és lelketek készülődését és emlékeitek, emléketek maradását. Nyitott lélekkel fogadni Ferenc atya áldását és útravaló szeretetfohászát. Megosztani ünneplő közösségünkkel azokat a nemes gondolatokat, amelyeket itt hagytok nekünk tanúságul. Átadni jelképes ajándékainkat a virág és a batyu mellé, amit kezetekben tartotok, dicséreteinket és jókívánságainkat, amelyek nem csak az érettségi vizsgákra, hanem az egész életre szólnak. Hálát adni értetek a Himnusz hangjaival. Hagyományaink szerint ezen a napon megülni közös vacsoránkat még egyszer együtt, egy közösségben. Este pedig meghallgatni szerenádotokat, amit diáktársaitoknak, nevelőiteknek adtok búcsúzóul. Megköszönni szüleiteknek, hogy bizalommal bíztak ránk
benneteket és azért, hogy velünk együtt minden tőlük telhetőt megtettek értetek.
 
Köszönetet mondani intézményünk fenntartójának, a  Győr Egyházmegyének és az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítványának intézményegységünk működési feltételeiért, a mindenkori iskolavezetésnek, lelki vezetőnknek, nevelőknek és munkatársainknak a támogató, gondoskodó szeretetért és áldozatért.
 
A kollégiumi ballagás programját hetek óta folyamatosan szerveztük. Az élet másik forgatókönyvet írt, ami arra késztet bennünket, hogy elfogadva a jelenlegi helyzet korlátait és megváltozott munkarendjét, arra törekedjünk, hogy most az eredményes érettségi felkészülésetekre figyelve, minden lehetőségünk szerint az iskolátok mellett mi is segítsünk benneteket és biztassunk, hogy jövőtöket, a Gondviselés útjain járva bátran tervezzétek és szervezzétek. Ma és holnap egyaránt számíthattok ránk és támogatásunkra, imáinkra. Reméljük, együttesen meg tudjuk keresni és találni annak lehetőségét, hogy a tervezett búcsúztatásotok méltó módon és keretek között megvalósulhasson. Adjon a Jóisten ehhez és a következő hetekhez, mindannyiunk számára és mindenekelőtt tinéktek elegendő erőt, hitet, szép eredményeket és jó egészséget!
 
Boldogasszony Anyánk! Légy velünk, hogy Jézusra figyelő, egymást szerető emberek
közösségévé lehessünk! Ne aggodalmaskodjunk, hanem menjünk előre a mindennapok
keresztútján, és tegyük meg a szeretet ezernyi apró gesztusát.”
/Zarándok ima részlete/
 
Első közös emlékünk a 2016 évi gólyatábor
 
 
 
Szeretettel: a kollégium nevelőtestülete nevében
Ábrahám Csaba, intézményegység vezető

2020.04.24. - Étkezés átutalási határidő

 
 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a
márciusi kollégiumi étkezés átutalásának határideje április 30-án lejár.
 
Kérjük,szíveskedjenek ellenőrizni, hogy átutalásuk rendben megtörtént!
Információ kérhető a 06/96 514-286-os telefonszámon.
 
  Köszönjük  az együttműködést,hogy sok teendőjük közepette is követik
és közreműködnek határidős feladataink teljesítésében.

2020.04.24. - Heti kollégiumi tájékoztató

„Ha valóban szeretni akarok, törődnöm kell a többi emberrel: figyelmesen, együtt érzően, találékonyan. Először is a közelemben élő, gondoskodásomra bízott emberekkel kell törődnöm, akikkel egy fedél alatt lakom, akikkel nap mint nap dolgozok, akikkel közös az életutam. A másokkal való törődés a találékony szeretet gyümölcse. Nehezünkre eshet, de csodálatos ajándékok járnak vele. Elevenséget és színt hoz az életünkbe. Olykor pedig a boldog pillanatokban felmérhetetlen hálával tölt el … ízelítő a mennyországból.” (Phil Bosmans)
 
Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!
 
Hatodik hetünket zárjuk a digitális oktatás és nevelés kezdete óta. Bízunk benne, hogy minden tanulónknak a húsvéti szünetet követően sikerült újra felvennie a korábbi hetekben jól kialakított otthoni napi életritmust azzal a működő napirenddel, ami eredményes és szorgalmas felkészüléseteket és folyamatos egyéni haladásotokat szolgálja. Fontos, hogy ebben az életvezetésben legyen a tanulmányi munka mellett elegendő idő a családban a segítésre, amint a fiataljaink számíthatnak a szülők támogatására, úgy a szülőknek is jól esik, ha számíthatnak a házi munkában, a közös tevékenységekben rájuk. Jusson idő az értékes pihenésre is. A kölcsönösség, az egymásra figyelés, az otthoni feladatok megosztása, az egymás iránti szeretetünk megerősítése, a biztatás, az együttműködés, a másik meghallgatása és megértése, olyan pillanatok közös megélése, ami jókedvünket és reményünket megőrzi, nélkülözhetetlenek és érzékenyítenek bennünket egymás iránt.
 
Kedves Diákok! Úgy gondoljuk és jó „látni”, hogy mindenki szívvel-lélekkel teszi a dolgát és igyekszik a tőle telhető legjobbat kihozni jelen helyzetünkből. Különösen is sokat gondolunk végzőseinkre, akikre ez az idő többlet feladatokat is ró, de bízunk benne, hogy az elmúlt években annyi pozitív tapasztalatot, ismeretet és közösségi-lelki élményt gyűjtöttetek, ami minden igyekezetet gyümölcsözővé tehet.
 
Kedves Szülők! Hálásan köszönjük, hogy megnövekedett teendőik és a jelenünk kihívásai mellett is gyermekeink előmenetelében, szellemi és lelki kondíciójának megtartásában sok-sok türelemmel és szeretettel, odaadóan részt vesznek. Tisztelettel köszönjük kollégáinknak, nevelőinknek, hogy kezdettől fogva – így ezen a héten is – fenntartják, lehetőségeik szerint fejlesztik diákjainkkal a tanulmányi és közösségi-nevelési kapcsolatokat, informális csatornákat, megoszthatóvá teszik a közösen megoldandó kérdéseket, igyekeznek válaszokat adni az egyéni problémafelvetésekre, lelki segítséget nyújtanak és ápolják kollégiumi közösségünk hagyományait. Szülők, tanulók és nevelők közös munkájának tapasztalatai, kölcsönös jó szándéka és egymás iránti bizalma, felelősségvállalása eredményezhetik a reményt számunkra az újra találkozásra, amikor ismét élettel telik meg a kollégium.
 
Ezen a héten a napi felkészülés, tanulmányi támogatás mellett csoportfoglalkozásaink erősíthették közösségeinket, gazdagíthatták véleményformálásunkat és ismereteinket. Szakköreinkben a korábbiaknak megfelelően folytathatták tovább tanítványaink a szellemi kalandozásokat, gyarapíthatták érdeklődésüket. Keddi közös imádságunk Istennel és egymással való lelki kötődésünk gazdagítására is szolgált. Meghirdettünk egy felhívást a szép magyar tájakról készült fotók beküldésére, amit egy galériában szeretnénk megosztani. Bízunk benne, hogy a két hete kiírt irodalmi műveltségi vetélkedőben is többen érdekeltek voltak. Az eredményeket hamarosan megosztjuk veletek. Szépen sorban, rendben érkeznek a jövő tanévi felvételi jelentkezések, köszönjük az ismételt bizalmat és kérjük, figyeljünk a határidőre. Közreműködésüket megköszönve megtörtént az érettségiző kollégisták tanév végi felmérése, hiszen a következő hetük a szorgalmi időszak zárását jelenti. Mindazon végzősök számára, akik a mai napig jelezték igényüket, az érettségi vizsganapokra – a jelenleg fennálló járványügyi veszélyhelyzet biztonsági szabályait figyelembe véve és megtartva – kollégiumi ügyeletet (szállást, ebéd és vacsora étkezést, nevelői ügyeletet) szervezünk.
 
Minden tanulónknak és a családoknak jó egészséget, szép hétvégét kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2020.04.23. - Felvételi jelentkezés a kollégiumba a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Jelenlegi és Leendő Tanulóink!
 
A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. A kollégium 2020/2021. tanévére szóló felvételi eljárás menete a következő:
 
Jelenlegi kollégistáink esetében kérjük, hogy a mellékelt Felvételi jelentkezési lapot szíveskedjenek letölteni, a szülőkkel aláíratni majd a kollégium e-mail címére elektronikusan visszaküldeni csatolt file-ban.
 
Beküldési határidő: 2020.április 24.
 
A felvételi határozatokról május 15-ig minden tanulót értesítünk.
 
Új tanulóink esetében kérjük, hogy a mellékelt Felvételi jelentkezési lapot szíveskedjenek letölteni, a szülőkkel aláíratni majd a kollégium e-mail címére visszaküldeni elektronikusan, csatolt file-ban. Kérjük, csatolják még az iskolai felvételi határozat másolatát és a diákigazolvány másolatát, valamint lehetőség szerint, a nem egyházi iskolába felvételt nyertek lelkipásztori ajánlást.
 
Beküldési határidő: 2020.május 15.
 
A hagyományos felvételi találkozót az új tanulókkal május 15-re terveztük. A jelenlegi veszélyhelyzet meghosszabbítása esetén ez a személyes találkozó későbbi időpontban lesz megtartva. A felvételi határozatokról május 31-ig minden tanulót értesítünk.
 
Minden tanulónknak további eredményes otthoni tanulást, az egész családnak jó egészséget kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység-vezető
 

2020.04.21. - Szép magyar tájaink

Kedves Diákjaink és Kollégáink!
 
A fenntarthatósági héten, a Föld napja alkalmából felhívjuk diákjaink és kollégáink figyelmét, hogy osszuk meg egymással azokat a magyarországi természeti szépségeket, szép tájakat, amelyeket korábban szerte az országban fotóztunk és szívesen közzé tennénk mások örömére, a teremtés alkotásai, a természet iránti tiszteletünk jeleként.
 
Aki szeretne részt venni ezen a virtuális kiállításon kérjük, hogy a családi fényképtárban található digitális fotók közül maximum
 
3 db tájfotót, csatolt fájlban küldjön be JPEG-formátumban
az aporkoll@freemail.hu e-mail címre 2020.április 26-ig.
Kérjük a fotókhoz mellékelni a hely nevét, ahol készült!
 

2020.04.08. - Húsvéti gondolatok

 
Kedves Szülők, Diákjaink és Munkatársaink!
 
Minden diákunknak, szeretett családjaiknak és munkatársainknak kegyelmekben gazdag készületet a nagyhéten és a Feltámadás örömhírével Áldott, Békés, Szent Húsvétot kívánunk Kempis Tamás gondolataival:
 
      Krisztus szavára hallgatni kellemes; mindenkit üdvözít, ha engedelmeskedik neki. Krisztus szeretete a szív gyönyörűsége, a lélek paradicsoma…A buzgó imádság eredménye, hogy a szív egyesül Istennel, a Szentlélek erejével. … A lélek legszebb elmélkedése a Krisztus szenvedésére való emlékezés. Aki Jézus szent sebeiről naponként elmélkedik, az saját lelke sebeit gyógyítja… Aki elűzi a lelki kábultságot és ismét buzgólkodni kezd, lélekben új húsvétot ünnepel Jézussal, és alleluját énekel vele… Dicsérd lelkem hűségesen Megváltódat, aki téged megmentett az örök haláltól szenvedésével az áldott keresztfán… Magasztald pártfogódat, aki téged megóvott annyi veszélytől és bűntől. Hirdesd jótevőd dicséretét, aki annyi jótéteménnyel halmozott el, … mindennap új ajándékkal jön el hozzád is az oltáron, amelyen a legfölségesebb ajándékot, önmagát nyújtja, hogy egyesüljön veled. Nem vár tőled mindezért semmi mást, hiszen olyan kedves, csak azt, hogy őt tisztán és egész lényeddel önmagáért szeresd és magasztald. Krisztusért hordozzuk kölcsönösen terhünket, imádkozzunk szeretettel egymásért, mert csak így él bennünk Isten és mi Istenben. Szeretettel lépett Isten a világba, és szeretettel vezeti vissza az embert az égbe. Szeretettől indítva szállt le Krisztus a bűnös emberhez, a kereszt gyalázatát is szeretettel viselve tért vissza az Atya jobbjára, s adta az embernek a legnagyobb méltóságot.
 
    
 
 
 
Nagy volt a kő: de elseperte/ az élő Szó, mely újra támadt/
a megölt Ige teteméből,/ hogy legyen béke és bocsánat.
(Békés Gellért: Húsvét/részlet) 
 
Szeretettel a kollégium nevében: Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 

2020.04.03. - Kollégiumi tájékoztató

A kölcsönös szeretet boldogság: „Onnan tudják majd, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást” (Jn 13,35) Uram add meg nekünk, hogy mind több örömet szerezhessünk családjainknak és felebarátainknak!
(Boldog Calcuttai Teréz anya nyomán)
 
Kedves Tanítványaink! Kedves Szülők!
 
Harmadik otthoni hetünk zárásához érkeztünk. Mindenkinek nagyon köszönjük egész heti együttműködését a nevelő kollégáimmal. Köszönjük a szülők áldozatos odafigyelését és a gondoskodást, amivel a tanulóknak megfelelő otthoni környezetet biztosítanak a nyugodt és eredményes tanulmányokhoz. Bár a kollégiumi nevelés és közösség értéke éppen a személyességben, a jelenlétben van, de mégis remélem, hogy ez az újfajta összefogás sokunk számára újabb és más jellegű lehetőségek, módszerek, ötletek valóra váltása, megerősödése lehet. Gyakorlottá és magabiztosabbá tehet bennünket a változatos digitális kommunikációban és technikák használatában. Köszönet és elismerés minden tanulónak, hogy az átállásban nyitottak, érzékenyek, kreatívak és együttműködőek voltatok és igyekeztek kéréseiteket, kérdéseiteket megosztani a nevelőkkel. Figyelemmel kísérve otthoni munkátokat, a nehézségek ellenére (technikai, napirend-szervezés, közvetlen tanulmányi támogatás elérése) úgy érezzük, hogy jól helytálltok a napi feladatokban és nyitottak vagytok a tanulmányi információk átadásában-átvételében, gratulálunk a szorgalmatokhoz és az akaraterőhöz. A Bölcsesség és a Jó tanács Lelke legyen veletek a továbbiakban is! Bátran kérjétek a következő időszakban is a segítségünket! Legyen természetes számotokra, hogy mellettetek vagyunk, elérhetőek vagyunk! Köszönöm, hogy lelkiekben, imádságban is együtt lehetünk, bízva a Mindenható gondviselő szeretetében.
 
             A következő hét munkarendje az igazgató úr által megadott tájékoztatóban (honlap, e-napló üzenetek) foglaltaknak megfelelően, az iskolák tanrendjének megfelelően, ahhoz alkalmazkodva történik a kollégiumban is. Mivel a lelkigyakorlatok (tanulói, dolgozói) elmaradnak, ezért a tanítási rendhez igazodva a kollégiumi rend a következő:
 
2020.04.06.,hétfő
Digitális tanrend, a kollégiumi tanulószobákon, a tanulókat a szokásos módon és formában segítjük, támogatjuk a tanulásban.
 
2020.04.07.,kedd
Digitális tanrend, a tanulók ezen a napon utaznának haza a kollégiumból a tanítási rend szerint. A nevelők ezen a napon köszönnek el a tavaszi szünetre mindenkitől.
 
 
2020.04.08. - 2020.04.14. Húsvéti/tavaszi szünet
 
2020.04.15.,szerda
Digitális tanrend, az újbóli kapcsolat felvétel, a kollégiumi foglalkozási rend a heti rendnek megfelelően folytatódik.
 
A Virágvasárnappal ránk köszönő idei Nagyhétre Mindenkinek, családjaitokkal együtt kegyelmekben gazdag napokat kívánunk!
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető és a kollégium nevelőtestülete
 

2020.04.02. - Műveltségi vetélkedő

 Kedves Kollégista Diákok!
 
 A kialakult helyzetre tekintettel, műveltségi vetélkedőinket is az online térbe helyezzük át,
továbbra is számítva lelkes részvételetekre.
Ugyanitt fog majd sorkerülni az eddigi megmérettetések eredményhirdetéseire is.
 
Remélem sikerrel oldottátok meg az elmúlt hetek sokszor fárasztó kihívásait.Most egy játékosabb elfoglaltságot szeretnék felkínálni nektek,egy magyar nyelvi vetélkedő formájában, amit úgy állítottam össze, hogy kikapcsolódást jelentsen a tematikus tanulnivalók után.
Szeretettel hívok mindenkit, akinek van kedve velem tartani ebben az anyanyelvi kihívásban.
 
A feladatlapot csatoltam, letölthető formátumban./katt a címre/
Ha bármilyen kérdésetek van keressetek bizalommal!
 
Határidő: 2020.április 19.
A megoldásokat a laili@freemail.hu címre várom.
 
 
Köszönettel és üdvözlettel: Demeter-Szabó Judit
 
 
 

2020.03.25. - Kollégiumi tájékoztató

Kedves Tanítványaink! Kedves Szülők!
 
Második hetünket kezdtük meg együtt távolléti közösségünkben. Azért fohászkodom, hogy a Jóisten áldja meg mindannyiunk törekvéseit, a sok-sok személyes és közösségi értéket, ismeretet, hitet, bátorítást, biztatást, támogatást, élményt és szép hagyományt őrző kapcsolatunkban. Segítse erőfeszítéseinket önmagunk és szeretteink testi és lelki egészségének megőrzésében, céljaink és terveink megvalósításában. Tartsa meg reményünket, hogy iskolai-kollégiumi közösségünk mielőbb újra találkozhasson és életvezetésünk visszatérhessen a mindennapi jó gyakorlatokhoz, közös hagyományainkhoz.
Ezen a héten is próbáljunk meg reményt meríteni jelen helyzetünk erőforrásaiból: a Mindenható kegyelmeiből, a családból, szeretteinktől, az átmenetileg megváltozott, de tovább élő kapcsolatainkból, időbeosztásunkból, pozitív olvasmányainkból, gondolatainkból, a már megszerzett tudásunkból, hitünkből, hogy egyénileg és közösen is tovább munkálkodjunk feladataink, terveink megvalósításán. Bízzatok eddig megszerzett tudásotokban és képességeitekben! Jó szorgalommal, odafigyeléssel és türelemmel sikerülni fog tovább fejleszteni azt az otthoni tanulás lehetőségei között is! Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint írjon közös levélcímünkre: aporkoll{kukac}freemail.hu, és maradjon kapcsolatban csoportvezetőjével, csoporttársaival. Különösen is végzőseink éljenek bátran nevelőink szaktantárgyi (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, angol, hittan, földrajz) segítségével! Jelezzétek kéréseiteket, kérdéseiteket az otthoni tanulással kapcsolatban, minden olyannal kapcsolatban, amiben úgy érzitek, hogy a kollégium nevelőtestülete segíteni, támogatni tud benneteket és amiben bizonytalanok vagytok.
Bízzatok benne, ahogy mi is reménykedünk, hogy jelenlegi helyzetünk mielőbb pozitívan megváltozhat, ha mindannyian minden tőlünk telhetőt igyekszünk megtenni azért - pl. otthon maradunk -, hogy az egészségügyi helyzet sokat javuljon. Felmerült, hogy kollégiumi közösségünk is imádkozhatna egy időben egy meghatározott napon pl. kedden esténként 20 órakor, amikor Ferenc atya esti imája szokott lenni a kollégiumban: hazánkért, egymásért, családjainkért, idős hozzátartozóinkért, beteg embertársainkért, minden rászoruló emberért a világban, az egészségügyben dolgozókért, az önkéntesekért, vezetőinkért és lelki vezetőinkért – a Szűzanya értünk való közbenjárásáért, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök égi pártfogásáért. Így az imádságban, mint igazi lelki erőforrásban is élő közösség maradhatunk! Köszönjük mindazoknak, akik tegnap este velünk tartottak.
Mindannyiunknak kívánok sok erőt, türelmet, jó egészséget, a Jóisten mindenható szeretetébe vetett bizalmat Teréz anya breviáriumának mai napra – Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára - megosztott szavaival: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van.” (Lk 1,28) Amikor a Szűzanya meghallotta az angyalt, felkavarta a megszólítás. Arra gondolt, miféle üdvözlet lehet ez. Bár minden bűntől mentes és tökéletes volt, Mária mégis zavarba jött és csodálkozott. …A Szűzanya nem szobor volt, emberi érzelmek nélkül, hanem olyan, mint te vagy én. És az angyal azt mondta: „Ne félj, Mária, Istennél semmi sem lehetetlen…” És Mária válaszolt: „Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,26-38).
 
Szeretettel és köszönettel: Ábrahám Csaba a kollégium nevelőtestülete nevében

2020.03.15. - Kollégiumi közlemény

Kedves Kollégisták! Tisztelt Szülők!
 
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kérünk mindenkit, hogy a holnapi napon (2020.03.15.) a kollégiumból kiköltözni szíveskedjék a lehetőségek szerint.
 
A költözés rendje:
 
Délelőtt 8:00 és 12:00 között az Aporosok,
12:00 és 16:00 között a külsős kollégisták.
 
Kérjük a szobákat rendben elhagyni, mint nyári kiköltözéskor és március 16-án az étkezést egyelőre március 31-ig mondják le! Akinek nem áll módjában, azt kérjük, kollégiumi Igazgató úrral egyeztetni szíveskedjék.
 
Váradi József
intézményvezető

2020.03.14. - Közlemény

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!
 
 
Bizonyára mindenki értesült már, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette: 2020. március 16-tól a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, és a veszélyhelyzet idejére egy új, digitális oktatási munkarend fog életbe lépni. Intézményünk a fenntartóval egyezteti a teendőket.
 
 
Kérjük türelmüket, megértésüket, együttműködésüket! A további teendőkről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!
 
 
Tisztelettel:
Váradi József
intézményvezető

2020.02.20. - Kollégiumi farsang

 Az idei évben is megrendezésre került kollégiumunkban a farsang.Az est folyamán a diákok tehetségüket megmutatva szórakoztatták diáktársaikat külömböző produkciókkal.Hallhattunk télbúcsúztató verset,éneket,és láthattunk egy vidám táncos előadást.Az este nagyon jó hangulatban zajlott.A tombolák kisorsolása után zenés mulatsággal zárult a vidám este.
 
Gaál Réka 12. évfolyamos tanuló

2020.01.28. - Befizetési határidő

 
  Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az
decemberi kollégiumi étkezés átutalásának határideje január 31-én lejár.
Kérjük,szíveskedjenek ellenőrizni, hogy átutalásuk rendben megtörtént!
Információ kérhető a 06/96 514-286-os telefonszámon.
 

2020.01.28. - Pályaválasztási tanácsadó program - Egyetemistáink látogatása a kollégiumban

 
Hagyományainkhoz híven, idén is meglátogatták kollégista társaikat a tavaly végzett egyetemista diákok.Örömmel osztották meg tapasztalataikat az érettségire, felvételire készülő tanulókkal. Saját felsőoktatási intézményükkel, de általában az egyetemi hallgatók lehetőségeivel, kötelezettségeivel kapcsolatban.
Ezeket az információkat a személyes élményekkel gazdagított jó tanácsokkal együtt mondták el a szép számú érdeklődőnek. Szóba kerültek az érettségire készülés fontos lépései, az egyetemi közösségekben történő eligazodás, kapcsolattartás támpontjai, a Neptun-rendszer „szépségei” és gyakorlata, az ösztöndíjak lehetőségei, a vizsgákra jelentkezés, a gólyatáborok, a kollégiumi vagy albérleti lehetőségek, a munkavállalás tanulás mellet.Gyorsan elrepült a másfél óra, amelyben diákjaink is kérdezhettek az őket különösen is érintő szakok jellegzetességeivel kapcsolatban.
 
Köszönjük volt kollégistáinknak az értékes és érdekes beszámolókat!
 
Pintér Bernadett – ELTE, nemzetközi kapcsolatok, 2.év
Varga Rita – Pécsi Tudománygyetem, általános orvos, 1.év
Steiner Katalin – SOTE, általános orvos, 1.év
Varga Virág – ELTE, biológia, 1.év
Kiss Nóra – Széchenyi Egyetem, tanító, 1.év
Tarcsai Emese – SE Pető András Kar, konduktor, 1.év
Skultéty Karina – Corvinus, szociológia, 1.év
Csuta Rita – Budapesti Gazdasági Egyetem, vendéglátás és turizmus, 1.év
Hullám Letícia-ELTE, német nyelvű óvódapedagógus,1. év.
 
 
 

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »