Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »

2021.08.23. - Kollégiumi emlékeztetők

 
 
Gólyatábor
Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülőház
Győrújbarát, Dobó u. 3/b.
Érkezés egyénileg 11-12 óra között
2021.
08.26-27.
Beköltözés, regisztráció, szobabeosztás, étkezés megrendelése
Aporosok 15.00-17.00
Külsősök 17.00-19.00
Csoportvezetői tájékoztató a tanulóknak 19.30
2021.08.31.
Első tanítási/nevelési nap 
Étkeztetés megrendelés szerint Aporosok: R,E,V  Külsősök: R,V
Napirend szerinti programok 6.30-22.00
Kollégiumi tanévnyitó  18 órakor
2021.09.01.
Első hazautazás
Kijelentkezés és elutazás 16 óráig
2021.09.03.
Veni Sancte (Aporosok)
16 órakor az iskola aulájában
2021.09.05.
 
 
Elérhetőségeink:
 
Telefon: 96/514-280
E-mail: e.kollapor@gmail.com, aporkoll@freemail.hu
 

2021.08.19. - Kollégiumi étkeztetési információk

A kollégiumi bentlakás a tanulói étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatásainkat is magában foglalja. Minden hónap első hetében a tanulók csoportvezetőjükkel egyeztetve megrendelik a következő hónap étkezését.
 
• Aporosok esetében háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) hétfőtől-péntekig
• Külsős diákok esetében kétszeri étkezést (reggeli, vacsora) hétfőtől-péntekig
 
Megjegyzés: A külsősök esetében tanulóink ebédjüket saját iskolájuk menzai ellátásában igényelhetik meg.
 
A szeptemberi megrendelés a beköltözéskor történik. A lemondások, változtatások az előző év szerint folytatódnak, majd októbeben kerül sor az utalásra az alábbi számlaszámra. Étkezés lemondására a szülő, gondviselő jogosult az intézmény élelmezésvezetőjénél (96/514-266, 514-267). A fizetés minden hónapban visszamenőleges.
 
 
Az étkezési befizetéshez tartozó számlaszám:
 
CIB bank 10700031-70870941-51200002
 
 
Az étkeztetés díjai intézményünkben a 2021/2022-es tanévben az alábbiak szerint alakulnak a kollégisták esetében:
 
 
 
                                 Étkezési díj:      Három- vagy többgyermekes család esetén:
MENZA (5-8. ÉVF.):     390,-                195,-
MENZA (9-12. ÉVF.):   410,-                205,-
REGGELI:                   250,-                125,-
VACSORA:                  350,-                175,-
 
Mivel az iskola megelőlegezi a térítési díjakat, ezért nagyon fontos, hogy az átutalások a tanév rendjében megadott határidőig pontosan beérkezzenek. Abban az esetben, ha az időben történő átutalásnak akadálya van, kérjük, hogy feltétlenül jelezzék az alábbi elérhetőségen iskolánk gazdasági irodájában: 96/514-286
Kollégiumunk rendtartása alapján a tájékoztatás rendszeres elmulasztása és az átutalás határidőn túli teljesítése vagy nem teljesítése esetén az átutalás pótlására felhívó tájékoztató levelet küldünk. Indokolatlan mulasztások esetén a tanuló kollégiumi jogviszonya megszüntethető.
 
Étkezéssel kapcsolatos egyéb információk:
 
Ha a tanuló orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy étkeztetése – egészségügyi okok miatt - az általános, normál rendtől eltérő módon valósítható meg, a megrendelést egyéni szempontok figyelembe vételével részlegesen is meg lehet tenni, de ebben az esetben a szülőnek biztosítani ill. pótolnia kell a hiányzó kollégiumi étkezést a tanuló biztonságos és folyamatos ellátása érdekében. Ennek megvalósításában informálisan tudunk segíteni speciális étkeztetést vállalók elérhetőségeinek megadásával.
 
 
Megjegyzések:
 
• A kedvezményes étkeztetés igénylésére vonatkozó nyilatkozat letölthető az iskolai honlapunkról.
• Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI. tv. 21/B §-a szabályozza.
• A jogszabályváltozások, az energia és élelmiszerárak emelkedése miatt a tanév folyamán a fenti árak módosítása lehetséges.
 
 

2021.08.19. - Tájékoztatás a kollégiumi tanévkezdésről

 Az elmúlt évben bevezetett járványügyi protokoll egyes szabályai továbbra is életben vannak. Kérjük a tanulók, a szülők és a kollégák együttműködését a beléptetéssel (testhőmérséklet mérés, regisztráció és kézfertőtlenítés), a személyi higiéné és a közösségi terek tisztaságának megőrzésével, a kollégiumi betegellátási protokoll megtartásával és a távolságtartás szabályainak figyelembe vételével, valamint a közösségbe lépés és a közösségben tartózkodás szülői és tanulói nyilatkozataival, az általános rendtartás következetes betartásával és működésével kapcsolatban. Kérjük, hogy különösen azok a tanulók, akik nem részesültek még védőoltásban, tartsanak a kollégiumban maguknál szájmaszkot. Javasolt a tanulók a személyes higiéné megtartása érdekében hozzanak maguknak kézfertőtlenítőt tartalmazó folyékony szappant, gélt, egyéni folyamatos használatra. Az intézményegység a közös helyiségekben biztosítja a szükséges anyagokat.
 
A beköltözés időbeosztását – lehetőségük szerint vegyék figyelembe -, hogy biztosítani tudjuk az adminisztráció és a tanulók zökkenőmentes mielőbbi elhelyezését.
 
1.Beköltözés: regisztráció, tanulói beosztások (csoport, szoba), étkezés megrendelése (9.hó)
 
Időpontja: 2021.augusztus 31. kedd, 15.00-19.00 óra az alábbi beosztás szerint
 
15.00-17.00 óra Aporosok beköltözése
17.00-19.00 óra Külsősök beköltözése
 
Megjegyzés: Kérjük, hogy legalább egyik szülő vagy a szülő által meghatalmazott felnőtt családtag kísérje el a tanulókat. Fontos, hogy a csomagokat csak az ügyintézést követően hozzák be a kollégiumba. Kérjük, hogy a közlekedő tereket (bejárat, folyosók, lépcsőházak, főbejárat) hagyják szabadon! A szobabeosztások elkészítése nevelési prioritások és a tanulókkal történő egyeztetés – lehetőségeink szerint – figyelembe vételével történik. Ezért kérjük, hogy aktuális szobabeosztását mindenki fogadja el a beköltözéskor, mert nincs lehetőségünk annak pillanatnyi felülvizsgálatára. Ha a későbbiekben szükséges egy-egy tanuló esetében szobacsere, azt minden esetben az érintett tanulók és nevelők bevonásával megtesszük. Köszönjük a megértést!
 
A beköltözéshez az alábbi iratokat szükséges letölteni, kitölteni és a tanulóknak magukkal hozni az ügyintézés gyorsítása érdekében:
- személyes okmányok másolata, a szülő és a tanuló aláírásával ellátva (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, TAJ-kártya)
- igazolás (a törvény által figyelembe vehetően a családi pótlékról, tartós betegségről, rendkívüli családtámogatásról) kedvezményes étkeztetés megrendeléséhez.
- kérvény a kedvezményes étkezéshez  http://iskola.aporisk.hu/UserFiles/etkezes.doc (Letölthető az iskolai tájékoztatóból!)
 
Fontos, hogy az igazolást a jogosultság megállapítása érdekében a megrendeléskor (beköltözéskor) kell bemutatni. A határidőn túl bemutatott igazolások alapján csak a következő hónaptól lehet kedvezményes étkezést megrendelni és kapni, szeptemberben igazolás hiányában teljes áru befizetéssel számolunk.
 
- egészségügyi adatlap a kollégium részére (Letölthető nyomtatványok menüpont alatt!)
- személyi adatlap a kollégium részére (Letölthető nyomtatványok menüpont alatt!)
- szülői nyilatkozatok a kollégium részére (Letölthető nyomtatványok menüpont alatt!)
 
A járványügyi protokoll alapján: A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló költözhet be. A beköltözéskor nyilatkozni kell a tünetek esetleges meglétéről ill. arról, ha a tanuló és/vagy családtagjai a megelőző két hétben külföldön jártak vagy igazoltan beteg emberrel találkoztak.
 
Tájékoztatás a tanulók részére az első tanítási napról és a járványügyi protokoll aktuális kollégiumi vonatkozásairól 19.30 órakor csoportonként.
Megjegyzés: Kérjük a Kedves Szülőket, hogy legkésőbb 19.30 óráig köszönjenek el a tanulóktól.
 
2.Első napirend szerinti nap a kollégiumban: szeptember 1., szerda
 
Ezen a napon mindenki a saját iskolai tanévkezdő programja szerint megy iskolába. A kollégium az általános napirend szerint működik, a tanulók a megrendelt étkeztetés alapján étkezhetnek.
Az Aporos kollégisták ezen a napon vehetik át tankönyveiket a könyvtárban.
 
Rendhagyó kilépő: 12.00-16.00 óra között a tanulók kilépőt kérhetnek és kaphatnak a tanévkezdéssel kapcsolatos személyes ügyintézésre.
Tanulmányi és nevelési csoportok megalakulása, házirend ismertetése: 16.00 órától.
Tanévnyitó a kollégiumban: 18 órakor a díszteremben (mindenki az iskolájának megfelelő ünnepi egyenruhában jelenjen meg). A tanévnyitó végén csoportképek is készülnek a kollégistákról.
 
3.Második nap a kollégiumban: szeptember 2.,csütörtök
 
Teljes napirend szerinti tanulmányi és szabadidős foglalkozások.
Kilépők: 14.00-16. 00 óra
Tanulószobák: 16.00-18.30 óra
Rendhagyó csoportfoglalkozások: szakkörválasztó 18.35 óra
 
4.Első hazautazás, a kollégiumi hét zárása: szeptember 3.,péntek 16.00 óráig.
 
Megjegyzés: A kollégiumi hazautazás és visszaérkezés esetén minden esetben a tanulóknak személyesen kell ki-, és bejelentkeznie az ügyeletes nevelőnél a házirend által megadott időpontokban. A hét közbeni szülői kikérők, indokolt és igazolt rendhagyó hazautazás esetén is a csoportvezetőnek ill. távollétében az ügyeletes nevelőnek szólni kell.
 
5.Veni Sancte tanévnyitó szentmise az Aporosoknak: szeptember 5-én, vasárnap 16.00 órakor iskolánk aulájában.
 
Ezen a napon az Aporosok 15 órától érkezhetnek vissza a kollégiumba. A külsősök számára heti rend szerint 17 órától van a visszaérkezés.
 
Általános visszaérkezési időpontok a kollégiumba: a szülői nyilatkozatok kitöltésekor kérjük ezeket figyelembe venni. Minden esetben az ettől való eltérést jelezni kell a kollégiumnak.
- vasárnap legkésőbb 21.00 óráig (alapvetően a házirend szerint minden tanulóra vonatkozik).
- hétfőn legkésőbb 7.45 óráig (a házirend szerint indokolt esetben, szülői kérésre az aporos és külsős tanulók is választhatják).
- hétfőn legkésőbb 16.00 óráig (a házirend szerint szülői kérésre a külsősök választhatják).
 
A beköltözéssel kapcsolatban tovább lehet érdeklődni augusztus 24-én, 25-én, 30-án a következő elérhetőségeken:
 
Telefon: 96/514-280
E-mail: e.kollapor@gmail.com ill. aporkoll@freemail.hu
 
Általános kérések, információk: Szeretnénk kérni, hogy a tanulók lehetőleg egy hétre való váltóruhát, tisztasági felszerelést, stb. hozzanak magukkal az állandó felszerelésük mellett, mert nincs lehetőségünk raktározni a feleslegessé vált dolgokat ill. a rendtartás szempontjából is előnyösebb a jól átgondolt beköltözés. Mellőzzék a nagy értékű technikai eszközök, készpénz, ékszerek, személyes tárgyak elhelyezését, mert ezekért a kollégium nem tud felelősséget vállalni. A saját tulajdonú hordozható számítógépek behozatala és használata a házirendben meghatározott módon és célokra lehetséges, szülői hozzájárulással, saját felelősségre. Erről a csoportvezetők is tájékoztatást adnak. Az erre vonatkozó nyomtatványt a beköltözéskor tudják kitölteni. A tanulók a kollégiumba csak orvosi javaslatra felírt gyógyszereket hozhatnak magukkal, ezek listáját az első napon le kell adni a csoportvezetőnek. Alapvető gyógyszerkészlettel rendelkezünk, minden esetben a betegellátási protokollunk alapján járunk el. Kérjük, hogy a szülők szükség esetén egyeztessenek a csoportvezetőkkel a tanuló gyógyszerhasználatának indokoltságával kapcsolatban. A tanulók a kollégiumban a teakonyhákban étkezhetnek ill. az iskola éttermében. A kollégiumi kiegészítő étkezésekhez minden esetben saját evőeszközöket használjanak. A kis konyhákban vízforraló, mikrohullámú sütő, kenyérpirító, hűtőszekrények megtalálhatóak. A kollégiumba hozható saját ágynemű huzat vagy ágynemű, ágytakaró is. Ebben az esetben a szobában található leltári ágyneműt le kell adni az első tanítási napon. A kollégiumba hozott egyéb használati elektromos eszközöket, a tanulóknak be kell jelenteniük pl. hajszárító, hajvasaló, olvasólámpa. Azokat csak kifogástalan műszaki állapotban lehet behozni és használni. Hasznos dolgok lehetnek a személyes szabadidőben az olvasnivalók, társasjátékok, sporteszközök. Jó lenne, ha a Biblia sem hiányozni a tanulók polcáról. A beköltözéshez használt nagyobb utazó bőröndöket nem tudjuk tárolni, kérjük, szíveskedjenek azokat hazavinni.
 
A tanév egész éves rendjéről a következő héten adunk tájékoztatást.
 
Szíves együttműködésüket megköszönjük!
 
Ábrahám Csaba, intézményegység vezető
a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 
 

2021.08.19. - Köszöntő a 2021/2022. tanévre

 Bízzál az Úrban, és a jót cselekedd!
(Zsolt 36,3)
 
Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!
 
 
Kollégiumunk 1994. évi felszentelését követően a 28. tanévben örömmel és szeretettel köszöntünk mindenkit Mennyei Atyánk irgalmában bízva, Jézus szeretetében remélve, a Szentlélek kegyelmeit kérve és Mária, Magyarok Nagyasszonya valamint égi pártfogónk Boldog Apor Vilmos vértanú püspök közbenjárásáért fohászkodva.
 
Merj az élő hit útjára lépni! Mindig van tovább! Nyugodt lehetsz, mert bárhol is vagy, Isten mindig meg tudja mutatni a következő helyes lépést, az utat, mely célba vezet, mely által elérheted a legbensőbb, csodás álmaid. (Böjte Csaba, ferences szerzetes)
 
Kollégiumunk sokoldalúan együttműködő, kölcsönösségen alapuló és a keresztény nevelésben elkötelezett intézményegység. Küldetésünk a közösségépítés, az esélyteremtés, az általános és középiskolai tanulmányok támogatása, felkészítés a továbbtanulásra vagy a munka világában történő elhelyezkedésre, diákhagyományaink megőrzése, nemzeti és egyházi ünnepeink méltó megünneplése, szabadidő szervezés, szellemi és lelki fejlesztés, támogatás.
 
Az igazi szabadságot nem a családi vagy közösségi kötöttségektől való elszakadás jelentheti, hanem hogy nap mint nap szabadon dönthetünk a szeretet mellett. Szeretettel végezzük teendőinket, szeretettel, megértéssel, nyitott szívvel, jó szándékkal és pozitív együttműködési készséggel fordulunk társaink és a nevelőink felé. Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem elutasítás vagy harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság, mint az újratervezés kifogyhatatlan erőforrásai. 
 
A 2021/2022. tanévre 113 fő tanuló kérte felvételét és kaphat ellátást az Apor Vilmos Katolikus Gimnázium, az Audi Hungária Gimnázium, a Baksa Kálmán Gimnázium, a Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum, a Bercsényi Miklós Technikum, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, a Hild Építőipari Technikum, a Krúdy Gyula Két Tanítási Nyelvű Középiskola, a Pálffy Miklós Szakgimnázium, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum középiskolákból. Tanulóink gimnáziumi, szakgimnáziumi, technikumi, két tanítási nyelvű és szakközépiskolai képzésben vesznek részt. Diákjaink otthonra és elfogadásra, tanulmányi céljaik és közösségi-lelki gazdagodásuk támogatására számíthatnak a kollégium közösségében.
 
Jelen helyzetünkben – bár mindannyian bízunk a hagyományos iskolai/kollégiumi oktatás-nevelés folytatásában - továbbra is fontos, hogy ha úgy alakul, az online oktatás és nevelés idején is aktívan megmaradjon támogató, segítő kapcsolatunk és a kommunikáció a gyermekeink érdekében, az intézményegység által felkínált digitális vagy online csatornákon.
Biztatjuk diákjainkat, hogy lehetőségük szerint azok is vegyék fel védőoltásukat, akik eddig ezt nem tették meg. A járvány várható őszi hullámának kezelhetősége végett egy nyitott diákközösségben felelősséggel tartozunk a saját és társaink egészsége iránt, védettségünk segíthet megőrizni a mindenki számára fontos hagyományos ellátási kereteket.
 
Nevelőtestületünk elsősorban a kollégiumi nevelési térben és közösségben tervezi megvalósítani pedagógiai programját, a tanulókkal és szülőkkel szoros együttműködésben. Fontos, hogy tanítványaink mind a kollégiumban, mind a kollégiumon kívül – távoktatási és nevelési keretek között – egyaránt érezzék, hogy lehetőségeink szerint mellettük vagyunk, értük dolgozunk és elérhetőek vagyunk minden olyan kérdésben és problémában vagy feladataik megvalósításában, ami a személyes jelenlétünk során is működne. Ehhez azonban elengedhetetlen a befogadó készség, az együttműködésre való törekvés, a kommunikáció és a határidők figyelemmel kísérése, betartása. Szükség esetén – az online oktatás és nevelés miatt - a tanulóknak a kollégiumból történő fizikai kiköltözésével a tanév végéig nem szűnnek meg tanulói kötelezettségeik és lehetőségeik a kollégiumi tanulói jogviszonyuk tekintetében.                                                                             
 
A Jóisten irgalmas és gondviselő szeretetével megáldott, egészségben megélt kegyelmeket, eredményeket és szép diákélményeket kívánunk az új tanévben!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2021.08.19. - Meghívó a kollégiumi gólyatáborba

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat az új tanulóinkat, akik jelentkeztek a kollégiumi gólyatáborba, továbbá azokat a végzős tanulókat, akik segítőnek jönnek. A gólyatábort 21. esztendeje szervezzük meg. Tavaly a járványügyi előírások miatt elmaradt ez a szép hagyomány. A találkozó útravalót és segítséget ad minden új tanulónak a kollégiumi élethez, a beilleszkedéshez, a közösség hagyományaihoz. Mindezt azzal a céllal, hogy az elkövetkezendő tanévet eredményesen és lelkiismeretesen teljesíthessék a közösségünk értékes tagjaként.
 
A tábor helyszíne és időpontja :
Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülőház
2021. augusztus 26-27. (csütörtök-péntek)
Címe: Győrújbarát, Dobó utca 3. (Győrújbaráthegy)
 
 
A táborozók fogadása az Üdülőházban: 2021. augusztus 26-án, csütörtökön 11-12 órakor.
 
Megjegyzés: Azok a tanulók akik nem tudnak megérkezni a táborba a fent jelzett időpontig, csütörtök estig még csatlakozhatnak a táborozókhoz. Ebben az esetben is kérjük a szülőket, hogy a tábor helyszínére hozzák a tanulókat. Segítség kérése ill. tájékozódás céljából a következő telefonszámok is hívhatóak: augusztus 26-án, a 96/514-280 (kollégium) egész nap és a 96/543-000 (lelkigyakorlatos ház) 11 órától. Azokat a tanulókat, akik jelentkeztek, de közben kiderült, hogy iskolájukban is gólyanapot vagy gólyatábort tartanak, kérjük, egyeztessenek velünk.
 
A táborozók ajánlott felszerelése:
 
Szülői egészségügyi nyilatkozat (Letölthető nyomtatványok menüpont alatt!) a tanuló egészségi állapotáról, két napi váltóruha, túraruha, (ruházat hűvösebb időjárás esetére is) tisztálkodási eszközök, hálózsák vagy ágynemű huzat, zseblámpa, vizes flakon vagy kulacs. Mindazok, akik a rovarcsípésre, pollenekre vagy más környezeti tényezőkre allergiásak hozzák magukkal a panaszukat enyhítő készítményüket, gyógyszerüket!
Előzetes feladat: Hozzatok magatokkal egy otthon készített rajzot vagy legalább A/3 méretű képes tablót a lakóhelyetek nevezetességeiről és valamilyen produkciót pl. ének, zene, tánc, szavalat, sportbemutató, saját művészeti vagy kézműves alkotás stb. Ez lesz a belépő a táborba. A két nap folyamán sokszínű programokkal várunk benneteket, amely lehetővé teszi, hogy megismerkedjetek egymással, a nevelőitekkel, a kollégium szellemiségével és lelkiségével. Gondolkodjatok azon, hogy talentumaitokból mit szeretnétek a táborban bemutatni: tánc, ének, hangszeres zene, vers vagy mesemondás, színjátszás, sport, rajzolás stb.
 
A beiratkozáskor jelzett tábori hozzájárulást érkezéskor fizethetik be a résztvevők. Ezen kívül nem szükséges nagy összegű költőpénzt magatokkal hozni a táborba, mert a teljes ellátásotokról gondoskodunk. Ne feledjétek otthon a jókedveteket, a várakozás és a találkozás, a játékosság örömét!
 
Tábor zárása, hazautazás: 2019. augusztus 27-én, pénteken 15-16 óra.
 
A tábor szervezői és vezetői leendő nevelőitek és azok a végzős kollégisták, akik a tanév végén megszólítást kaptak ill. jelezték részvételi szándékukat. Kérjük, hogy azok a végzősök, akiket meghívtunk, augusztus 25-ig jelezzék várható érkezésüket a kollégium portáján telefonon vagy e-mail-ben: az e.kollapor@gmail.com címen.
Megjegyzés: Azokat a tanulókat - akik előre jelzik, hogy nem tudnak a szülők értük jönni - bekísérjük Győrbe, ahonnan tovább tudnak utazni otthonukba.
 
Sok szeretettel várunk Benneteket: a kollégium nevelőtestülete
 
 
 
 

2021.06.17. - Értesítés a kollégiumi beiratkozásról

Értesítjük leendő új tanulóinkat, hogy kollégiumunk 2021/2022. tanévére 2021.június 22-én 9-15 óra között, június 23-án 9-12 óra között iratkozhatnak be az Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont aulájában. (Megközelítés az épület főbejárata felől.)
Kérjük, hogy a tanulók egy szülő kíséretében érkezzenek és hozzák magukkal a következőket:
 
  • 2 db igazolványkép
  • A 2020/2021. tanév végi bizonyítvány másolata
  • Az iskolai felvételi határozat másolata (ha a kollégiumi felvételihez nem csatolták)
  • Lelkipásztori v. hitoktatói ajánlás (lehetőség szerint megköszönjük, nem feltétele a beiratkozásnak)
  • Személyigazolvány, lakcím kártya, diákigazolvány aláírt másolata
  • Egyéb hatósági igazolás, határozat (pl. normatív támogatás igénybe vételéhez)
Jelenlegi tanulóink a következő tanévre a nyár végi beköltözéskor iratkoznak be.
 
 
 
 
 
 
 

2021.06.10. - Részleges napfogyatkozás

Míg az iskolában javában zajlottak a sportesemények, a közösségi játékok és sokan kirándultak, a kollégium belső udvarán egy Newton-rendszerű csillagászati távcső 150 millió kilométer távolságból észlelte a Nappal kapcsolatos változást. Ma a déli órákban különleges égi jelenséget figyelhettünk meg az Apor tükrös távcsövével, részleges napfogyatkozást. A Földön csak bizonyos földrajzi helyekről lehetett észlelni, Magyarország is ezek közé tartozott.
 
 
A Föld és a Nap közötti képzeletbeli egyenest rövid időre a Hold Föld körüli keringési pályáján érintette, így a teljes napkorong egy részét "sötét árnyékként" kitakarta. A megfelelő napszűrővel, védelemmel ellátott távcsövek, így a miénk is, alkalmasak a Nap biztonságos megfigyelésére. Legutóbb 2015 márciusában figyelhették meg az Aporos diákok is a mostaninál teljesebb fogyatkozást.
 
 

2021.06.09. - Teremtésvédelmi műveltségi vetélkedő

A tanév során tanulóink a jelenléti és digitális oktatás-nevelésben egyaránt találkozhattak a környezetvédelem aktuális eseményeivel, kérdéseivel és ismereteivel a hétről-hétre folytatódó rendhagyó teremtésvédelmi foglalkozásokon. Tanév végi műveltségi vetélkedőnkben a természet és ember kapcsolatával, a teremtett világ védelmének szükségességével, a klímaváltozással és mindazon emberi tevékenységekkel kapcsolatban adhattak számot ismereteikről és érzékenységükről, amelyek hozzájárulnak otthonunk a Föld jelenlegi és jövőbeni állapotához, fenntarthatóságához. A legjobb megoldásokat, a leginkább tájékozott diákokat jutalmaztuk, de mindenki gyarapodhatott azzal a tudással, információkkal, amelyeket az egyes kérdések során próbált megfejteni. Néhány témakör a vetélkedőből: trópusi esőerdők, jégtakaró csökkenése, édesvízkészlet, hulladéktermelés, okosvárosok, erdőhasználat, természetvédelmi területek, ökológiai gazdálkodás, energiafogyasztás, fenntartható fejlődési célok, komposztálás, üvegházhatású gázok, élelmiszerpazarlás, vizes élőhelyek, biomassza, vízszintemelkedés.
 
1.helyezett: Foki Anna (Apor 10.évfolyam, A.csoport)
2.helyezett: Simon Zsófia (Apor 9.évfolyam, A.csoport)
                  Horváth Luca (Apor 10.évfolyam, A.csoport)
3.helyezett: Ferenczy Flóra (Baksa 10.évfolyam, C.csoport)
4.helyezett: Pomichal Jolán (Apor 11.évfolyam, C.csoport)
                  Horváth Maja (Czuczor 9.évfolyam, A.csoport)
5.helyezett:  Szigecsán Áron (Págisz 9.évfolyam, E.csoport)
                 Horváth Virág (Baksa 10.évfolyam, A.csoport)
                 Weimann Viola (Apor, 9.évfolyam, A.csoport)
                  Fábián Veronika (Czuczor 9.évfolyam, A.csoport)
6.helyezett: Horváth Lilla (Krúdy 12.évfolyam, C.csoport)
                  Antal Enikő Zsófia (Baksa 9.évfolyam, A.csoport)
 
 
 
 
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük minden tanuló értékes részvételét.

2021.06.04. - Értesítés

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy tanulóink megkapták a májusi-júniusi étkezési számlákat. Kérjük, hogy az azokon szereplő összegeket legkésőbb 2021. június 30-ig szíveskedjenek átutalni iskolánk számlájára. Egyúttal jelezzük, hogy 2021. június 7-11. közötti étkezéseket a mai napon lehet még lemondani, erről is tájékoztattuk az elmúlt napokban a diákokat. Június 7-től már nem tudunk elfogadni lemondásokat.
 
Köszönjük szépen megértésüket és egész évi együttműködésüket!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető, a gazdasági iroda megbízásából
 

2021.06.03. - Tanévzáró a kollégiumban

  
 
“Minden gondotokat őreá vessétek” 1 Pét 5,7
 
 
A 2020/2021. tanév három időszakban valósult meg, más-más lehetőségekkel. Szeptember-október, amikor a tavaszi távollétet követően ismét élettel telt meg a kollégium, de korlátok, fontos szabályok közé voltak mindennapi közösségi alkalmaink szorítva. Kedves hagyományaink, programjaink közül többről is le kellett mondanunk. Novembertől-májusig,  minden eddiginél hosszabb távollétet, digitális oktatás-nevelést jelentett. Majd jött május-június, amikor reményeink beteljesülhettek, visszatérhettünk a kollégiumba és rövid idő alatt sok pótolnivaló, kiigazításra váró feladat maradt a tanulmányi munkában, de az újratalálkozás öröme és lehetősége mindannyiunk számára segítséget jelentett. Közös erőfeszítéseink az óvatosság mellett közösségi alkalmaink (végzősök búcsúztatója, hálaadó szentmise, közös sportolás és tehetséggondozás) megvalósítását is lehetővé tették. 
 
  
 
“Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 3,20
 
Hálásak lehetünk az Úrnak és minden embernek, aki a járványügyi helyzetben segített egészségünket, akaraterőnket megtartani, megerősíteni. A személyes jelenlét hiánya és a hasznos, de hosszabb ideig nehezen viselhető digitális oktatási-nevelési körülmények mellett is a nagy többségnek sikerült eredményesen zárni a tanévet. A tanulók kitartó munkájának, jó alkalmazkodásának, a családi háttér biztosításának és a pedagógusok segítő, támogató odafigyelésének köszönhetően szép eredmények születtek, mind csoport, mind egyéni szinten. Azok, akik bármely oknál fogva most elmaradtak a tanév végi várakozásoktól, céljaikat nem sikerült terveiknek megfelelően vagy képességeik alapján megvalósítani, legyenek bölcsebbek a megszerzett tapasztalatok által és ne menjenek el a hiányosságok pótlása mellett. Szívből gratulálunk azoknak, akiknek az oda-vissza átállással is sikerült eredményesnek maradniuk és az önállóan, egyéni időbeosztásban szerzett tanulmányi tapasztalataikat jól felhasználniuk. A kollégium 8-12.évfolyamos - nem végzős - tanulóinak tanulmányi szorgalma a csoportvezetők értékelése alapján 4,6 lett. Tanulóink mintegy 45-50%-ának tanulmányi átlaga 4,5 vagy 4,5 felett zárult. Négy tanulócsoportból 17 fő tanítványunk részesült dicséretben tanulmányi szorgalma és eredményei, magaviselete és példamutató közösségi-pasztorális tevékenységei miatt.
 
 
“Mindenért hálát adjatok” Ef 5,20
 
Köszönjük az együtt töltött közösségi idő örömét, a hétköznapok jó és fontos tapasztalatait, az ünnepek boldogságát és emelkedettségét. Hálásak lehetünk, hogy mindig volt valaki, aki lehajolt hozzánk, szóba állt velünk, segítségünkre volt és reméljük, hogy sokaknak megadatott, hogy másoknak támasza, ajándéka lehessen. 
 
Köszönjük a szülők, az iskolavezetés, lelki vezetőnk Ferenc atya és pedagógus kollégáink, munkatársaink támogató-együttműködő jelenlétét a kollégisták mellett, a társintézményekkel (iskolák) egész éves eredményes kapcsolattartást és kölcsönös odafigyelést. Bízunk benne, hogy a 2021-2022. tanévben a hagyományos tanévkezdéskor újra találkozhatunk a kollégiumban!
 
Mindenkinek jó pihenést és hasznos időtöltést kívánunk a nyárra! Vigyázzatok magatokra, egészségetekre! Sok kegyelmet kívánunk lelkiekben is a szünetre! Amerre jártok vigyétek magatokkal az Apor Kollégium jó hírét! Isten áldjon Mindannyiunkat!  
 
Ábrahám Csaba intézményegységvezető a kollégium nevelőtestülete és diákjai nevében 
 
 
 

2021.06.02. - Hálaadó szentmise

Tegnap ünnepélyes keretek között, megáldva őket, búcsúzhattunk el végzős kollégista diákjainktól. Ma pedig az Úr kegyelméből összegyűlhettünk nagy kollégista családunkkal a Szentlélek templomban, hogy lelkipásztorunkkal Ferenc atyával hálát adjunk a tanév végéhez közeledve az elmúlt küzdelmes és rendhagyó kollégiumi nevelési évünk megerősítő és megtartó kegyelmeiért.
 
Urunk, Jézusunk
Hálás szívvel köszönjük irgalmadat, amellyel az elmúlt tanévben napról-napra megújítottad életünket a kollégium diákközösségében és az otthoni távollétben, a családban.
Köszönjük Szűzanyánknak, hogy közbenjárásával saját és szeretteink egészségét megőrizhettük az elmúlt küzdelmes és nehéz hónapokban is.
Hálát adunk Neked Mennyei Atyánk, hogy nem engedted elveszni hitünket és figyelmünket irántad és a Te irgalmas jóságodat érezhettük nap mint nap.
Szentlélek Istenünk, kérünk, maradj velünk  a nyári szünet felhőtlen napjaiban is, hogy mindig a te szerető tanácsod, szavad vezessen és bátran hordozzunk Téged a világban, szívünkben és lelkünkben.
 
 
 
 
S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések…
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!
Részlet Túrmezei Erzsébet verséből
 
 
 
 

2021.05.30. - Emlékeztető a kollégium tanévzáró programjairól

 
 
Értesítjük tanulóinkat és a Tisztelt Szülőket, hogy 
 
2021.június 1-jén, kedden 16 órakor tartjuk végzőseink kollégiumi búcsúztatóját a kollégium dísztermében. Az ünnepségre minden ballagónkat szeretettel várjuk, részvételükre számítunk. A 8-11. évfolyamosok csoportjukat képviselő tanulókkal lesznek jelen ill. szereplőként.
 
2021.június 2-án, szerdán 18 órakor a Szentlélek templomban veszünk részt a kollégium tanulóival közös hálaadó szentmisén.
 
2021.június 3-án, csütörtökön 18 órakor tartjuk hagyományos kollégiumi tanévzáró ünnepségünket  a kollégium dísztermében.
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető

2021.05.26. - Meghívó végzőseink kollégiumi búcsúztatására

 
 
 
Kérjük végzős diákjainkat, hogy búcsúztató ünnepségünkre - lehetőség szerint - 15 órára érkezzetek, iskolátok ballagási öltözetében. Szállásigényeteket május 31-re és/vagy június 1-re jelezzétek a kollégium e-mail címére május 30-ig. 
 
Kollégium nevelőtestülete

 

2021.05.21. - Szentlélek jöjj közénk!

Akiket a Szentlélek vezet, a boldogság sokféle formáját tapasztalják magukban. Valahányszor jó gondolatunk támad, az a Szentlélek Isten látogatása. A Szentlélekkel mindent valóságos arányaiban látunk: látjuk, milyen nagy a legkisebb tett is, amit Istenért teszünk, és milyen nagy a legkisebb vétek is. Ha nem a Szentlélek vezet, hiába fáradozunk, és bármit teszünk, minden értelmetlen és íztelen. A Szentlélek világosság és erő. Ha erős és világosságos Isten vezet minket, nem tévedhetünk el.
 
Vianney Szent János gondolataival kívánunk
 
 
Áldott, Békés, Kegyelmekben gazdag Pünkösdöt
minden kollégistánknak, munkatársunknak és családjaiknak!
 
 
 
 
 
 

2021.05.21. - Értesítés

Értesítjük leendő diákjainkat, hogy mindazok, akik május 20-ig benyújtották kérelmüket a következő tanévi kollégiumi ellátásra, e-mail-ben értesítést kaptak a kérelmek elbírálásával kapcsolatban. A mai napon számukra postai úton is megküldtük a Felvételi határozatot.
 
 
Jelenleg a kollégiumi felvételi eljárás pótfelvételi időszakában vagyunk, így azoknak a tanulóknak, akik még nem adtak be kérelmet, a beiratkozásig (június 22-23.) lehetőség van erre. Szeretettel várjuk a további jelentkezéseket!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető

2021.05.20. - Szakköri élményeink: A tavaszi égbolt felfedezése

     
 
A borongós napok után ma estére kiderült az ég. A hét elején már készültünk az első tavaszi észlelésünkre, elterveztük kozmikus túránk útvonalát. A csillagászati és űrkutatási szakkör tagjaival lelkes érdeklődők kíséretében távcsövünkkel kitelepültünk az iskola-kollégium udvarára és napnyugtától számítva több, mint egy óra észlelési időt teljesítettünk. Mindenki hozta magával a telefonját, amelyre letöltöttük a stellarium.org online alkalmazást és máris készen álltunk a navigációra az esti égbolton. Néhány fontos információ a lencsés távcső működéséről és használatáról, majd kezdődhetett az észlelés. A Hold első negyede uralta a dny-i eget az Oroszlán csillagképben. A nyugati horizont felett feltűnt az Ikrek két fényes csillaga a Pollux és a Castor. A Mars bolygó távoli vöröslő fénypontjával háromszöget alkottak. Nem messze tőlük a Szekeres csillagkép Capella csillaga a Marcal-tó felett tündökölt. A sötétedéssel egyre gyakrabban tűntek fel a különböző műholdak, közülük is a Starlink-holdak sorozata és az ISS (Nemzetközi űrállomás) fényes átrepülése a fejünk felett lett az este egyik látványossága. Északon megcsodáltuk a Lant kékesfehéren ragyogó Vega csillagát. A Nagy Medve csillagaitól kiindulva megkerestük a Polarist, a Sarkcsillagot. Sok-sok látnivaló gazdagított bennünket egyetlen óra alatt!
 
     
 
Apor Csillagászati Szakkör

2021.05.07. - Tájékoztatás a kollégiumi ellátásról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!
 
Május 10-től az 5-11. évfolyam számára is megkezdődik ill. folytatódik a jelenléti oktatás. Hálát adunk a Mindenhatónak, hogy a kollégiumba is visszatérhetnek tanítványaink. A közösség újra személyesen megtapasztalható segítő, támogató és együttműködő ereje és hite váljon minden diákunk javára a következő egy hónap tanulmányainak és feladatainak eredményes folytatása és lezárása érdekében. Személyes helytállása mellett mindenkinek legyen a másikhoz is jó szándéka, segítő közreműködése, amint az mindig is jellemezte a kollégium közösségét.
 
Május 9-én, vasárnap  a tanulók 17 órától foglalhatják el a kijelölt szobákat (általában 2 fő/szoba). A szobabeosztásuk a tanév végéig érvényes. Nevelői ügyelet is 17 órától lesz. A kollégiumba a tanulókon és az itt dolgozókon kívül más nem léphet be az érvényben lévő intézményi járványügyi protokoll szerint. A járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak, a beléptetési és beteg ellátási protokoll is eszerint működik. A tanulók úgy állítsák össze a csomagjukat, hogy a tanszerek és az ünnepi egyenruha, tisztálkodási eszközök, saját ágynemű huzat, ágytakaró mellett minden egyéb egy hétre, váltásra legyen elég. Május 10-től a napi étkeztetést is a korábbi rendnek és megrendeléseknek megfelelően biztosítjuk.
 
Ha a tanuló szülői kérésre ebben az évben már nem jön a kollégiumba ki kell jelentkezni.Mivel kollégiumi tanulói jogviszonyról van szó, minden esetben csak a szülő kérheti a megszüntetését. Mi szükséges ehhez?
 
1.Szülői kérvény indoklással a kollégiumi ellátás 2020/2021.tanévi megszüntetésére.
2.A korábban megrendelt étkezések díjbefizetési hátralékának teljesítése. Szükség esetén egyeztetés a gazdasági irodával.
3.Kijelentkezési lap kitöltése és leadása. A dokumentum a csoportvezetőktől kérhető elektronikusan is.
Ezt követően kapnak határozatot a kollégiumi ellátás megszűnéséről.  
 
A kollégium közösségi tereiben és az átadott szobákban minden esetben fertőtlenítő takarítást végeztünk. Kérjük a tanulókat a rend és tisztaság megőrzésére!
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a következő 2021/2022. tanévre is szeretne kollégiumi ellátást kérni, a honlapról letölthető felvételi kérelem kitöltésével és visszaküldésével jelezze mihamarabb szándékát a jelentkezési határidő lejárta miatt.
 
A tanév hátralévő részére minden tanulónknak és családjaiknak jó egészséget, szorgalmas tanulmányi munkát és szellemi-lelki gyarapodást kívánunk!
 
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető, a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 

2021.05.02. - Anyák napjára

 
 
     Szeretettel kívánunk jó egészséget és áldott, boldog életet minden kedves édesanyának, nagymamának Anyák napja alkalmából. Néhány hálával telt gondolat, idézet és imádság mindazért, ahogyan értünk élnek, amit értünk tesznek. (Kollégium nevelőtestülete)
 
 
Dsida Jenő: Hálaadás (Részlet)
 
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
 
     Istenünk, köszönjük Neked édesanyánkat. Áldd meg a Szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édesanyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a Te nagyobb dicsőségedre.
 
Ne feledkezzünk meg Égi Édesanyánk, a Szűzanya köszöntéséről sem az Ő hónapjában.
 
 
 
     Drága gyermekek, édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel, teljes bizalommal válaszoljatok Fiam nagy szeretetére. Én ismerem hatalmas szeretetét. Én hordoztam őt magamban – ostyát a szívemben, a világ világosságát és szeretetét. Gyermekeim, hozzátok fordulásom is a Mennyei Atya szeretetének és gyengédségének jele, egy nagy mosoly telve Fiam szeretetével, meghívás az örök életre. Fiam vére irántatok való szeretetből ontatott ki, ez a drága vér a ti üdvösségetekért, örök életetekért. A Mennyei Atya az embert örök boldogságra teremtette. Lehetetlen, hogy ti, akik ismeritek Fiam szeretetét, és akik őt követitek, meghaljatok. Az élet győzött, Fiam él. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, az imádság mutasson utat és módot Fiam szeretetének terjesztésére, az ima legmagasztosabb formájában. Gyermekeim, amikor Fiam igéje szerint próbáltok élni, akkor imádkoztok. Amikor szeretitek azokat az embereket, akikkel találkoztok, Fiam szeretetét terjesztitek. A szeretet az, ami kinyitja a Mennyország ajtaját. Gyermekeim, kezdettől fogva imádkoztam az egyházért. Ezért titeket is, szeretetem apostolait arra hívlak, hogy imádkozzatok az egyházért és szolgáiért, azokért, akiket Fiam meghívott. Köszönöm nektek. (Medjugorje, 2019.május 2., a Szűzanya üzenetéből)
 
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom.
 
Mécs László
 
 

2021.05.02. - Szentmise az érettségizőkért

     
 
A mai vasárnapon a Szentlélek templomban a 10.30 órai szentmisében mondunk köszönetet végzőseinkért és imádkozunk érettségi vizsgáik eredményességéért. A szentmise a templom facebook-oldalán is követhető élőben. Szeretettel kérjük és reméljük, hogy a kollégisták közül is mind többen be tudnak kapcsolódni a szentmisébe.
 
Szentlélek Istenünk!
„Vagyunk a mára beérett kalász…
Új jövendők eleven kezdete.”
 
     Köszönjük, hogy tanítványaink, akiket ránk bíztak a gondos, jó szülők 4-7 évvel ezelőtt, lakóhelyüknek és családjaiknak értékeit hozták és hordozhatták kollégiumi közösségünkben, mindannyiunkat gazdagítva. Diákéveik alatt szellemi-lelki biztonságban, a személyes gondoskodás áldásai, a tanulmányokban való eredményes előrehaladás lehetőségei között érezhették magukat. Gyakran jöhettek a Te házadba Uram, ahol imádságos lélekkel mondhattak köszönetet, megerősítést kérve, hogy "Jó nekünk itt lenni".
Átélhették és megtapasztalhatták égi Édesanyánkhoz fordulva közbenjárását, Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk égi pártfogását, a befogadó szeretetet, kölcsönös tiszteletet, az egymást segítő jó szándékot, az őszinte barátságot, a keresztény diákhagyományok emberformáló örömteli, kegyelmi pillanatait.
 
     Kérünk Urunk, hogy tanítványaink megerősödve a Szentlélek számtalan ajándékával tanúid és példák lehessenek szép és gazdag áldásoddal kísért életútjukon, családjaikban és közösségeikben, a Te irgalmadban és szeretetedben megmaradva és bízva!
Ábrahám Csaba, intézményegység vezető a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 
 

2021.04.30. - Emlékeztető a végzős kollégistáknak

Május 2-től a végzősök visszatérhetnek a kollégiumba az írásbeli vizsgáik idejére. A kollégiumi ellátás igényének felmérése ezen a héten megtörtént. Szeretettel várjuk vissza mindazokat, akik az érettségi vizsgák idején intézményünkben kértek ellátást. Vasárnap este 18 órától foglalhatják el szobáikat a tanulók az előzetes beosztás szerint. A szobabeosztásuk a 2.hétre is érvényes. Nevelői ügyelet szintén 18 órától lesz. A közoktatási és köznevelési intézményekre és működésükre vonatkozó járványügyi szabályok és kollégiumunk járványhelyzeti protokollja továbbra is érvényben vannak, kérjük azoknak maradéktalanul a figyelembe vételét és betartását.
 
A visszatérőknek és a korábban kijelentkezett végzős kollégistáinknak egyaránt szívből kívánunk jó egészséget és eredményes érettségi vizsgákat!
 
A vizsgákat követően pedig - május végén -, ha az aktuális rendelkezések ezt lehetővé teszik, szeretnénk mindenkitől személyesen elköszönni. A búcsúzás időpontjáról külön Meghívóval fogjuk tanítványainkat értesíteni.
 
Kollégium nevelőtestülete
 
 

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »