Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »

2021.04.22. - Fenntarthatóság hete - Föld napja

     Kollégiumunkban ezen a héten is és a tanév minden hetében foglalkozunk közvetlen környezetünk, lakóhelyünk, az ország és a világ fenntarthatóvá tételével, a klímaváltozás jelenségeivel, a globális környezeti változások negatív hatásainak mérséklésével, fenntarthatósági megoldásokkal. A teremtésvédelmi tematikus foglalkozások keretében diákjaink kis csoportokban ismerhetik meg a környezetvédelem, az ember és a természeti környezet együttélésének és egymásra hatásának alapvető folyamatait, az egyéni és a csoportos klímavédelmi tevékenységek eredményeit, jótékony hatásait. Beszámolhatnak és megoszthatják egymás között településük, lakóhelyük környezetvédelmi problémáit, azok megelőzősének és megoldásának mindenki számára megvalósítható módszereit, hétköznapi gyakorlatait a tudatos vásárlástól, az energiatakarékosságon keresztül, a szelektív hulladékkezelésig. Teszteket, felméréseket tölthetnek ki, hogy ismereteiket próbára tegyék és tudatosan gondolkodjanak el környezetük változásaival kapcsolatban. Ezeken a foglalkozásokon keresztül megismerhetik a teremtett világ megóvására tett próbálkozásokat, a felelősségteljes környezetgazdálkodást, az emberi élet számára is nélkülözhetetlen levegő, víz, talaj tisztaságának megőrzését. Ismeretterjesztő filmeken, kutatásokon keresztül közelebb hozzuk a tanulókhoz a Föld számos térségét, ahol más és más hatások érik az embereket pl. a globális felmelegedéssel kapcsolatban.
      Meghirdettünk egy fotópályázatot is a környezetvédelem jó gyakorlataival kapcsolatban a kollégisták között az alábbi témákban: 1.Megújuló energia használata 2.Fenntartható hulladékgazdálkodás 3.Természeti környezet megújítása 4.Fényszennyezés csökkentése 5.Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 6.Biogazdálkodás, biokertek, közösségi kertek.
(Ábrahám Csaba, teremtésvédelmi felelős)
 
A felhasznált képek forrása: www.google.hu
 
A kép forrása: www.magyarmezogazdasag.hu

2021.04.12. - Emlékeztetők

 A Magyar Közlöny 2021/61. számában jelent meg: A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról.
A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet alapján:
(3) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működnek.
A fentiek szerint a középiskolai kollégiumokban is május 10-vel kezdődhet újra – jelen rendelkezés szerint – a jelenléti nevelés-oktatás. Az újrakezdés részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 
Végzőseink tájékoztatást, értesítést kaptak/kapnak az idei érettségi vizsgaszervezésről és lebonyolításról ill. a Magyar Közlöny fenti számából tájékozódhatnak róla.
 
A kollégium következő tanévére vonatkozó felvételi jelentkezés határideje: 2021.április 30. a korábbi aktualitásokban megfogalmazott feltételekkel. A felvételivel kapcsolatos kérdéseiket jelenlegi és leendő tanulóink is az e.kollapor@gmail.com címre küldhetik el.
 
 
 
 

2021.04.11. - A költészet napjára

 
 
 
   A kollégiumi nevelésben kezdetektől fogva, több mint negyedszázada fontos, egyfajta küldetés számunkra a magyar irodalom, ezen belül is a költészet gyöngyszemeinek, líránk tanúságtevőinek bemutatása, megismertetése és megszerettetése. Számtalan példája van elkötelezettségünk megvalósulásának. Nemzeti ünnepeink irodalmi összeállításai, műsorai. Egyházi ünnepköreinkben felhasznált és idézett költemények. Kollégiumi hagyományaink (évnyitók, ballagások, évzárók) rendszeres szereplői a diákok vagy a nevelők által közvetített, idézett költemények. Szavalóversenyeink házon belül és kívül. Kollégistáink szép és értékes eredményeket értek el a városi és megyei kollégiumi szavalóversenyeken az elmúlt több mint másfél évtizedben évről-évre. Irodalmi műveltségi vetélkedőink, ahol diákjaink olvasottságát, érdeklődését kísérhetjük figyelemmel, megmutatva tudásukat. A költészet napjához kapcsolódó irodalmi estjeink, teaházaink kedvelt helyszínei voltak korábban is a költemények felolvasásának, megosztásának, közös beszélgetéseknek. Irodalmi szakköreink, amelyeket éveken keresztül látogathattak tanulóink, ahol sokaknak tehetsége, érdeklődése mutatkozott meg. A kollégium hirdetőtábláján pedig hónapról-hónapra kísérik versek a jeles napokat és a hétköznapokat egyaránt. Többen versírással is foglalkoztak, műveik a kollégiumi újságban is megjelentek.  
 
Vass Gergely: A világgal kibékülni
 
Meglátni,
Megismerni,
Megkedvelni,
Megszeretni,
Boldogan nevetni,
Majd lassan feladni,
Magányosan szenvedni,
Könnyek közt feledni,
Újjászületni,
Szabaddá lenni,
S újra csak rabnak lenni,
                                              Láncot törni s újra felállni,                                              
Továbblépni,
Tisztán látni,
Reménykedve próbálkozni,
Néha-néha fohászkodni,
Máskor csak megnyugodni,
Minden rosszat elfeledni,
Végül mindig mosolyogni,
A világgal kibékülni.
 
 
     Ebben az évben a digitális kollégiumi nevelés keretei között, alkalmazkodva lehetőségeinkhez, a csoportfoglalkozásokon és itt a honlapunkon szeretettel osztjuk meg irodalom kedvelő diákjainknak és az érdeklődőknek összeállításunkat a költészetről, hagyományairól és kortárs látásmódjáról. Az irodalmi művek csokorba foglalása Demeter-Szabó Judit tanárnő munkája.
 
 
 
Intézményegység vezető, a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 
 

2021.04.07. - Felvételi kérelem a 2021-2022. tanévre

Kérjük, hogy régi és leendő tanulóink az alábbi dokumentumot töltsék le, majd kitöltve és aláírva szíveskedjenek e-mail címünkre  - e.kollapor@gmail.com - visszaküldeni 2021. április 30-ig.
További részletek a korábbi Felvételi tájékoztatóban.
 
 
 

2021.04.02. - Húsvét Apor Vilmos püspök gondolataival

   
Apor Vilmos győri püspök 
 
    Megyésfőpásztorunkat csak rövid négy évig mondhattuk magunkénak. De ez a rövid idő is teljesen elég volt ahhoz, hogy nemes alakját kitörölhetetlenül rajzolja bele mindannyiunk szívébe. […] a tiszta, nyílt tekintetet, amelyből lelkének harmóniája, jellemének kristályos szépsége sugárzott, […] mélyzengésű hangját, amely mindig csak buzdított, bátorított és vígasztalt, […] a szeretetet és jóságot, mely egész lényén elömlött s mely első pillanatra bizalommal töltötte el a szíveket.
Erkölcsi bátorságát különösen azokban az időkben mutatta meg, amikor sok ártatlannak igazságtalan és embertelen üldöztetését látta. […] És ugyanezzel a bátorsággal állott ki nagypénteken is a rábízottak védelmében és ezzel a tántoríthatatlan bátor lelkülettel adta oda értük életét.
(Részletek Pokorni Miklós káptalani helynök leveléből 1945. április 10-án.)
 
    A következő gondolatok 1941-1944 között Apor Vilmos püspök nagyböjti és húsvéti igehirdetéseiből, elmélkedéseiből származnak és ma is útmutatást adnak, lelki megerősítésül szolgálnak Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának örök érvényű tanúságaként.
 
 
[…] A gyengéket és védteleneket a Püspökvár pincéjében menekítő püspök védelmezően a rájuk törő katonák elé lépett távozásra szólítva fel őket. Ekkor érték a halálos sebet ejtő lövések. Súlyos sebesülésével kórházba szállították és azonnal megoperálták, de állapota válságosra fordult. 
 
  
Forrás: www.google.hu
 
1945. április 2-án Húsvétvasárnap hajnal Győr püspöke hazaindult az örökkévalóságba. Húsvéthétfőn hajnali egy órakor Vilmos püspök életét, mint szépséges áldozati ajándékot, odahelyezte a Bárány trónusa elé.
 
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök könyörögj és járj közben értünk a Feltámadott Krisztus irgalmáért és szeretetéért!
 
 
 
 
 
 
Tanítványainknak, családjaiknak és minden munkatársunknak Áldott és Kegyelmekben gazdag, a Feltámadás fényében örömteli Húsvétot kívánunk!
 
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető, a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 
 

2021.03.23. - Emlékeztetők

A kollégiumi digitális nevelés-oktatás munkarendje 2021.április 7-ig tart az érvényben lévő járványügyi rendelkezések szerint. Részletesen a 17/2021. (III.5.) EMMI rendeletben. Mivel a tanulók kollégiumi tanulói jogviszonya folyamatos, a csoportvezetővel, szakkörvezetőkkel vagy a kollégiummal a kapcsolatot fenn kell tartani és a novemberben megadott digitális kollégiumi foglalkozásokon részt kell venni. Az igazolt órák feltétele a részvétel:  a kapott feladatokkal, ismeretanyaggal kapcsolatos válaszok, vélemények, hozzászólások visszaküldése, a megtekintés visszaigazolása, online foglalkozás esetén pedig a bekapcsolódás. A hiányzásokat igazolt betegség vagy egyéb családi ok miatt a tanulók igyekezzenek jelezni a nevelők felé.
 
A kollégium 2021/2022. tanévére történő jelentkezés határideje 2021.április 30., mind a jelenlegi, mind az új tanulóink részére. Részletek a 2021.03.05-i bejegyzésnél.
 
 
 

2021.03.15. - 1848-2021. A haza és a szabadság szeretete, tisztelete, ami összeköt

   A hét utolsó napján emlékeztünk meg 1848 márciusának forradalmi eseményeiről, üzenetéről és az azt követő szabadságharc jelentőségéről. Tanulóink kollégiumi csoportjaikban nézhették végig Németh Nándor és Demeter-Szabó Judit kollégáink történelmi-irodalmi összeállítását, majd leírhatták és elküldhették a kollégiumnak érzéseiket, ünnepi gondolataikat. Így vált maivá és valóságos közös értékké 1848-49 nemzeti érzése és küzdelme. Fogadjuk szívünkbe szeretettel és hálával nemzeti történelmünk hőseinek áldozatát és élő üzenetét, mai fiataljaink szavait, tanúságtételét a haza szeretetéről és tiszteletéről. Jókai - Egy nemzeti hadsereg c. művében írja - "Mindenki testvér volt a trikolór alatt, [...] azok mind egy zászló alatt egy haza fiainak vallották magukat." Mindenkinek szép ünnepet kívánunk nemzeti imádságunk a Himnusz szavaival: "Isten, áldd meg a magyart!"
 
 
  
Forrás: MTI
 
     A haza az én otthonom, itt születtem, itt tanultam meg beszélni, itt tanultam meg járni, itt járok iskolába, itt tanultam tiszteletet és szeretetet, egyszóval mindent. Az őseink jó példát adnak nekünk arra, hogyan is kell szeretni a hazát. Nekik köszönhetjük, hogy az ország még fennáll és hogy szabad továbbá azt is, hogy nem kellett lecserélnünk azt a szép nyelvet, amelyet ma beszélünk.
 
    A haza biztonságot és szeretetet nyújt. Itt élnek szeretteink, barátaink, és nyugszanak őseink. Emlékeznünk és büszkének kell lennünk azokra az emberekre, akik a haza védelmében vesztették életüket. Büszkén kell viselnünk a nemzeti ünnepen a kokárdát és tisztelnünk kell az ország hősi halottjait.
 
   Napjainkban ez egy elég nehéz kérdés ebben a pandémiás helyzetben. Számomra a hazaszeretet abban nyilvánul meg, hogy ha lehetséges, hazai termékeket vásárolok, előszeretettel olvasok könyveket, verseket magyar szerzőktől, hallgatok zenét magyar együttesektől, magyar nyelven és magyar bloggereket követek.
 
   Igaz, hogy nem igazán tudunk úgy harcolni a szabadságért, mint Petőfiék, nem tudjuk az életünket adni a hazánkért a szó szoros értelmében, viszont, azzal tehetünk hazánk érdekében, hogy amíg lehetséges itthon dolgozunk, tanulunk és nem külföldre megyünk egy jobb sors reményében.
 
   Úgy gondolom, örüljünk annak, hogy az anyanyelvünket, a magyart használhatjuk, az íróink, költőink megjelentethetik alkotásaikat a saját nevükkel, mert ez egy rendkívül jó dolog. Emellett, ha a magyarok sikereket érnek el sportversenyeken, az az ünneplés, amit a szurkolók képesek produkálni elképesztő. Azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben nyilvánul meg az összetartozás, hogy mit is jelent igazán magyarnak lenni. Amikor az adott sportoló(k) a dobogó tetején állva éneklik egy nemzettel a Himnuszt, igazán felemelő.
 
   Számomra Magyarországon lakni egészen jó érzéssel tölt el, hiszen egy jól védett ország. A környezeti adottságok rendkívül jók. Az országon belül is az egyik legszebb helyen lakom, amit nagyon megbecsülök, és csodás érzéssel tölt el.
Szeretek itt élni. Szívesen kirándulok Magyarországon. Büszke vagyok a hazámra. Számomra a hazaszeretet azt jelenti, hogy büszke vagyok arra, hogy itt élhetek.
 
 
 
 
Részlet a megemlékezésünkből: www.youtube.com/watch
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető, a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 
 

2021.03.05. - Kollégiumi felvételi tájékoztató a 2021-2022. tanévre

Bízunk benne, hogy a 2021/2022. tanévi beiskolázás folyamán sokan érdeklődnek iskolánk és kollégiumunk iránt. Szerettünk volna ebben az évben is személyes találkozási lehetőséget biztosítani a felvételizők számára. A jelenlegi járványügyi helyzet és az elrendelt digitális oktatás-nevelés miatt a hagyományos iskolai-kollégiumi nyílt nap és az intézmény megtekintése is elmarad. Nagyon fontos számunkra azonban, hogy a következő tanévi kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban tájékoztassuk az érdeklődő családokat.
  Szíves figyelmükbe ajánljuk a mellékelt Kollégiumi útmutató a 2021-2022. tanévre c. tájékoztatót.
 
 
 
A kollégiumi felvételi eljárás tervezett menetrendje a következő:
 
Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontba vagy más győri középiskolába jelentkezők a  középiskolai jelentkezési lapon jelöljék meg a kollégiumi ellátás igényét. Eredményes középiskolai felvételit követően 2021.áprilisában töltsék le honlapunkról a Kollégiumi felvételi kérelem c. nyomtatványunkat, majd kitöltve és aláírva, a szükséges mellékleteket csatolva 2021.április 30-ig küldjék vissza a kollégium címére elektronikusan. A kollégiumi felvételi határozatról 2021.május 20-ig értesítést kapnak. A beiratkozással kapcsolatos teendőket, a lehetőségeink szerint pozitívan elbírált felvételi határozatok tartalmazni fogják.
Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi 2021. áprilisában lehetővé tesszük a kollégium meglátogatását. Ennek tervezett időpontjáról a honlapunkon tájékoztatjuk az érdeklődő tanulókat, szülőket. A 2021/2022. tanévre szóló kollégiumi beiratkozás, várhatóan az iskolai beiratkozásokkal egy időben 2021. júniusában lesz.
 
Felhívjuk jelenlegi tanulóink figyelmét, hogy a következő tanévi jelentkezéshez szintén a Kollégiumi felvételi kérelem nyomtatványunkat kell kitölteni és visszaküldeni (mellékletek nélkül), 2021.április 30-ig.
 
Szeretettel várunk minden érdeklődő tanulót és a további tanulmányi és közösségi munkájukhoz jó egészséget, kitartó szorgalmat kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 
 
 
 

2021.03.01. - Tájékoztatás a kollégiumi ellátásról

 Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
 
 
     A kormány múlt heti döntése értelmében a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedések - így a középiskolai tanulók digitális oktatása is - 2021.március 16-ig érvényben maradnak. A kollégium digitális nevelési rendje nem változik, az eddigi heti rend szerint konzultálhatnak a kollégisták nevelőikkel és vehetnek részt a kollégiumi foglalkozásokon a megszokott rendben és időben. Nagyon fontos, hogy minden tanuló heti kapcsolatban maradjon csoportvezetőjével és minden esetben jelezzen vissza a nevelői megkeresésekre. A kollégiumban hétfőtől-péntekig 8.00-15.30 óra között vagyunk elérhetők. E-mail címünkön továbbra is várjuk az üzeneteket az e.kollapor@gmail.com elérhetőségen.
 
 
 (Forrás: www.google.com)
 
„Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem!”
(Zsolt 25(24),4)
 
Chiara Lubich azt mondta, hogy az élet egy „szent utazás”. 
Ha életünk szent utazás, amelyet az Isten akarata által kijelölt úton teszünk meg, akkor napról napra előre kell haladnunk. […] És ha megtorpanunk? […] Engedjük, hogy hibáink elbátortalanítsanak, és hagyjunk fel elhatározásunkkal? Nem! A jelszó ezekben a pillanatokban: újrakezdeni. […] Újrakezdeni úgy, hogy minden bizalmunkat Isten kegyelmébe, és nem saját képességeinkbe helyezzük. […] Mindenekelőtt pedig haladjunk együtt, a szeretet kötelékében, segítve egymásnak! A Szent ott lesz közöttünk, és Ő lesz utunkká. (Forrás: www.fokolare.hu - Az Élet igéje/Március)
 
 
     A nagyböjt kegyelmeire nyitott, szép napokat, eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!
 
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető,  a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 
 
 
 
 

2021.02.17. - Gondolatok a nagyböjti időre

Túl sok mindenre akarunk egy időben odafigyelni, ezért aztán sokszor éppen a lényeges, fontos hangokat nem halljuk meg vagy ha meg is halljuk, a szívünkig csak ritkán jutnak el. Lármában élünk: zaj van körülöttünk és bizonytalanság, szétszórtság bennünk. Minden embernek szüksége van arra a benső hangra, a Lélek által megszólaltatott tiszta hangra, melynek segítségével csak az igazat fogadja el igaznak…
 
Szükséges az is, hogy legyen olyan időszak az életünkben, amikor önként vállaljuk a „pusztai” magányt, az elcsendesedést, a lelkünkre való odafigyelést, a másokért vállalt áldozatot. Ilyenkor kicsit „rendbe tehetjük” önmagunkat. Rendezhetjük kapcsolatunkat Istennel, ezt követően tudjuk egyenesbe hozni emberi kapcsolatainkat is. Hívő ember számára a húsvét előtti negyven nap ilyen önként vállalt időszak kell, hogy legyen, a Lélekre bízva minden napunkat. Élhetünk a lélek eszközeivel: a böjttel, a lemondással, az önuralommal, a jótékonykodással. Biztosan könnyebb lenne, ha a böjt idejére elvonulnánk a világ felfokozott valóságától távol, de éppen az erőfeszítés a lényeg, s így talán hitelesebb is, hisz a mindennapi élet, a család vagy a munkahely a lélek legjobb „gyakorlótere” …
 
Ez a szent időszak a lélek táplálásának, töltekezésének, az imádságnak is a kegyelmekben gazdag ideje. A világból lelkünk csendjébe visszahúzódva, a külső mögött rejtőző belső valóságra figyelhetünk: megvizsgálhatjuk lelki életünk örömeit és nehézségeit. Őszinte elhatározásaink, önmegtagadásaink és jócselekedeteink által erőtlenedik a rossz, és megerősödik bennünk, ami jó … Ha valóban szeretnénk, hogy megtartó erő legyen bennünk a lélek és Krisztus követségében járhassunk az emberek között: lelkünket gondozni, ápolni kell… (Kovács András: Nagyböjti tűnődések c. gondolatai alapján)
 
 
 
Áldott és lelkiekben gazdag húsvéti készületet kívánunk!
 
Kollégium nevelőtestülete
 

2021.02.03. - Tájékoztató a kollégiumi félév zárásáról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!
 
   Az elmúlt héttel lezárult idei tanévünk első féléve és egyúttal megkezdtük a második félévet. Az iskolákban és a kollégiumban is a félévi értékelésről szóltak az utóbbi napok, osztályok és csoportok szintjén egyaránt. Köszönjük az együttműködéseteket a kollégiumi értékelésben (önértékelés, csoportértékelés), így pontosabb tükröt tudunk közösségi szinten is magunk elé állítani a tanulmányi szorgalom és a tanulmányi eredmények tekintetében. A félévet jelenléti és digitális oktatási-nevelési munkarendben teljesítettük valamennyien.
 
A félévi tájékoztató jellegű nevelői értékelést és a kollégium összesítő értékelését  ezen a héten küldjük meg a digitális félévi szülői értekezlethez kapcsolódóan. A csoportvezetők e-mail-ben tájékoztatják a szülőket a csoport félévi munkájáról, eredményeiről és a tanulóra vonatkozó nevelői értékelésről. Az összesítő értékelést pedig a "Nevelés" menüpont alatt érhetik el az érdeklődők. 
 
Összességében nagyon értékes tanulmányi munkát végeztetek és igyekeztetek lelkiismeretesen helytállni. A kollégium tanulóinak félévi tanulmányi átlaga (figyelembe véve a sok iskolát, tagozatot és évfolyamot is) minden korábbi jó eredménynél magasabban alakult, figyelembe véve a nem mindennapi körülményeket is. Mindenkinek köszönet ezért, aki lelkiismeretesen és szorgalommal hozzátette ehhez a saját igyekezetét, értékes munkáját. A szülőknek a támogatást köszönjük és szívből gratulálunk minden tanítványunknak, aki a tőle telhető legjobb eredményt érte el. A második félévhez továbbra is jó egészséget és kitartó szorgalmat kívánunk!
 
   Előző hetünk a várakozás hete is volt mindannyiunk számára, hiszen reményteli várakozással tekintettünk az újabb intézkedésekre. A remény és a várakozás megmaradt, a járványügyi intézkedések nem változtak ill. fennmaradtak 2021.március 1-ig. Mindenkitől továbbra is óvatosságot, bölcsességet és türelmet kérünk, hogy az újratalálkozásunknak majd őszintén örülhessünk. Kérjük tanulóinkat, hogy a kapcsolatukat aktívan tartsák meg a kollégiummal, csoportvezetőkkel, szakkörvezetőkkel. A digitális oktatási-nevelési rend az eddigi rend szerint folytatódik a következő héttel. Bátorítalak benneteket és a Kedves Szülőket, hogy bizalommal forduljatok, forduljanak hozzánk, az elérhető kommunikációs csatornákon keresztül megoszthatók velünk a kérések, észrevételek, amiben mi is tudunk segíteni vagy tanácsot, útmutatót adni.
 
„Bízzál az Úrban és a jót cselekedd.” (Zsolt 36,3)
 
 
 
Ábrahám Csaba a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2021.01.08. - Tájékoztatás a kollégiumi ellátásról

 
 
 
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
 
Tájékoztatjuk kollégiumunk tanulóit, hogy a Kormány a jelenlegi járványügyi helyzet figyelembe vételével
 
2021.február 1-ig
 
meghosszabbította az érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Így a középfokú oktatásra és nevelésre vonatkozó digitális oktatási rend is tovább folytatódik. Köszönjük tanulóinknak az elmúlt hetek lelkiismeretes munkáját, a szülők és a nevelők hozzáadott emberi és pedagógiai segítségét, támogatását. Reméljük, hogy a félévhez közeledve a szorgalmas és értékes munka következményeként mindenki számára a lehetőségekhez képest legjobb tanulmányi eredmények fognak születni a féléves értékeléskor. A további munkához és együttműködéshez jó egészséget, és sikereket kívánunk a távolléti oktatásban. A kollégiumi diák és nevelői közösség tagjaiként pedig továbbra is számíthatnak segítségünkre és támogatásunkra. Bízunk az országos egészségügyi helyzet folyamatos javulásában, amelyhez a szabályok betartásával mindannyian igyekszünk hozzájárulni, és a mielőbbi lehetséges találkozásban, a kollégium februári újranyitásában. Addig is kérjük tanulóinkat, hogy a digitális hetirendünk  szerint tartsák csoportvezetőikkel, foglalkozás vezetőikkel a kapcsolatot és lehetőségeik szerint osszák meg velünk eredményeiket, kérdéseiket, kéréseiket, tapasztalataikat.
Közbenjárónk, védelmezőnk legyen a következő hetekben, életünkben a Szűzanya, és kérjük égi pártfogónkat Boldog Apor Vilmos püspököt, legyen mellettünk minden jó szándékú igyekezetünkben.
 
A kollégium nevelőtestülete nevében: Ábrahám Csaba intézményegység vezető

2020.12.20. - Ím az magas mennyből jövök - Karácsonyi köszöntő

Elgondolom, hogy mi a Karácsony,
igazság-mese, valóság-álom.
Szívünkben nyíló szépséges virág,
szeretet-fénybe merülő világ.
 
Csillagos égen Nap születése,
kis gyertyák lángja, ünnep és béke.
Tűlevél-illat, csengettyűk hangja,
a kicsiny Jézus születésnapja.
 
Ébredő álmok kiáradása,
megfáradt lelkek reménysugára.
Az öröklétnek vizéből kortyok,
szeret az Isten, az ember boldog!
(Szuhanics Albert: Mi a karácsony? – részlet)
 
 
 Forrás: www.google.com
 
 
 
A mai vasárnapon kigyúl a negyedik gyertya is az adventi koszorúnkon. Közeleg a karácsony. Kollégiumi karácsonyi köszöntőnket ebben az embert próbáló, mégis kegyelmi esztendőben nem tudtuk együtt megünnepelni, de lélekben mindannyiunkban ott van a közös ünnepi perceink minden fénye, színe, hangja, csendje, öröme és reménye. Gondoljunk rá szívünk szeretetével, hogy mint minden évben most is megosztjuk egymással történeteinket a betlehemi kis Jézusról, Máriáról és Józsefről, angyalokról, pásztorokról és a három királyról, karácsony öröméről és misztériumáról. Elénekeljük és elmuzsikáljuk legkedvesebb karácsonyi énekeinket. Átadjuk egymásnak és meghallgatjuk versbe, novellába, imába, köszöntő gondolatokba foglalt szeretetüzeneteinket. Ferenc atya karácsonyi áldását visszük haza családjainkba. Meglepünk benneteket a nevelői kórus karácsonyi dalaival és meghívunk benneteket az ünnepi fehér asztalhoz, melyet mindig oly szeretettel készítünk és várunk. Lélekben most is így történt: feldíszítettük együtt karácsonyfánkat, ünneplőbe öltöztünk, egymásnak ajándékoztuk ezen az estén időnket, figyelmünket, szeretetünket. Így gondolunk rátok a távollétben, nevelők, lelki vezető és a kollégium valamennyi munkatársa.
 
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen…Tisztálkodjál belülről és kívülről. Az ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás…mindenek fölött legyen benne áhítat…Készülj fel rá testben és lélekben…Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet, mindig csak adni kell…Megtudtam azt is, hogy semmi sem nehezebb, mint szeretetet kifejezni…A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben…” (Márai Sándor írásából)
 
Édes Jézus! Gyermeki alázattal kérünk, hogy szereteted erejével, mely a mennyek legmagasabb trónjáról a betlehemi istállóba vonzott, a mi szívünket is vond magadhoz, engedd, hogy egyre erősödjön és gazdagodjon hitünk és reményünk: Te vagy a Megváltónk, üdvösségünk meghozója. Bátorítsd szívünket, hogy életünk pusztájában felébredjünk mély álmunkból, meghalljuk az angyalok égi szózatát – Glória in Excelsis Deo! Bár az életünkben sok a feladatunk, gondunk és az örömteli pillanataink, sikereink mellett is a jövő mindig változik, engedd lépteinket őszinte kíváncsisággal és reményteli vágyakozással hozzád vezetni. Add, hogy megtaláljunk az ünnepekben, a családban, a most különösen is fohászainkkal egybegyűjtött szeretteink, barátaink, ismerőseink között. Jászolod mellett énekelhessük: Föl nagy örömre, ma született…Szeretnénk, ha elfogadnád szívünkbe rejtett ajándékainkat: hitünket, szeretetünket és reményeinket. Jövőbe vetett bizalmunkat a Benned felismert és áldott Megváltó, Istengyermek mosolya és a Mennyei Atya gondviselő szeretete, irgalma erősítse és növelje.
 
Isten anyja, Szűz Mária! Fogadd el hálánkat Szent Fiadért, akit áldott szíved alatt hordoztál, karácsony szent éjszakáján világra hoztál és anyai szereteteddel gondoztál, egész életedben szívvel-lélekkel támogattál. Kérünk, állj mellettünk minden cselekedetünkben, jó szándékunkban és szerezz kegyelmet, hogy gondolattal, szóval és tettel mindig úgy éljünk, hogy sohase bántsuk meg se Szívedet, se szentséges Fiad Szívét. Légy egész életünk folyamán kísérőnk és közbenjárónk, amint Jézus mellett is mindig ott voltál életének első pillanatától utolsó szaváig.
 
Szent József, a Szent Család Isten választotta, hű gondviselője! Neked jutott az a kegyelem, hogy a világ Megváltóját, Jézus Krisztust karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint jó nevelő, emberséged jó akaratával és szeretetével gazdagítottad. Légy a mi égi védelmezőnk, segítsd megtanulni az élet fontos és az Isten előtt kedves ismereteit és dolgait. Mutasd meg az együtt munkálkodás, a kölcsönös szeretet, Istenre és egymásra figyelés tiszta és szép útjait!
 
 
 
Áldott, Békés, Szent Karácsonyt és Egészségben bővelkedő,
Eredményekben és Kegyelmekben gazdag Boldog Új esztendőt kívánunk!
 
Hálás szívvel köszönünk mindent, amivel gazdagítottátok a kollégium közösségét, hagyományait ebben az esztendőben. Köszönjük a szülők, kollégáink támogató együttműködését és a kollégiumi nevelés iránti megtisztelő figyelmét. A karácsonyi szünetre mindenkinek jó pihenést, örömteli családi együttlétet kívánunk.
 
 
A kollégium nevelőtestülete és munkatársai
 
 
 
 
 

2020.12.16. - Szép jelem, szép csillag

  A Jupiter és a Szaturnusz történelmi együttállása december 21-én
 
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: »Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.«” – olvashatjuk a Bibliában, Máté evangéliumában. (Más fordítás szerint: „láttuk csillagát napkeleten”.)
A Szentírás alapján Jézus Krisztus születését egy „csillag” adta hírül, amelyet betlehemi csillagnak is nevezünk. Csillagászok és történészek sokat foglalkoztak annak megfejtésével, hogy vajon milyen égi jelenség mutatkozhatott azokban az időkben, mi lehetett a titokzatos betlehemi csillag. A lehetséges magyarázatok között felmerülhetett üstökös, szupernóva, ill. több bolygóegyüttállás is.
 
 
Hónapok óta figyelhetjük a kora esti égen, ahogy két legnagyobb bolygónk, a Jupiter és a Szaturnusz egyre jobban megközelíti egymást. Miért is olyan különleges esemény ez? A belső bolygók rövid keringési idejéhez képest a Jupiter és a Szaturnusz arról is nevezetes, hogy – viszonylag hosszabb Nap körüli keringési idejük miatt – együttállásukra is meglehetősen sokat kell várni. Mivel a Jupiter és a Szaturnusz sem pontosan az ekliptika (a Föld keringési) síkjában kering, a különböző együttállások alkalmával a két égitest – Földről látható – legkisebb szögtávolsága is eltérő. Az idei esztendő különlegesnek számít abban, hogy a szögtávolság minimuma jóval kisebb az átlagosnál: mindössze 6 ívperc.
Ilyen közelségre 1623 óta nem volt példa, legközelebb pedig 2080-ban fordul majd elő, hogy a két égitest ennyire közel látszik egymáshoz a földi égbolton. Legutóbb 2000 tavaszán „körözte le” a Jupiter a Szaturnuszt.
 
Amikor a két óriásbolygó az év eleji, Nappal történt együttállás után megjelent a hajnali égbolton, még több mint 10 fok választotta el őket egymástól. November elején már csak 5 fok volt kettejük között, ezért már a nagyközönség számára is feltűnhetett a csillagokhoz képest feltűnően fényes égi páros. A szögtávolság december elejére 2 fokra szűkül, és a csökkenés meg sem áll december 21-éig, a „Nagy Együttállás” estéjéig. A nagy nap estéjén, 2020.december 21-én (hétfőn) a Jupiter látszik lent, a Szaturnusz fent, a bolygópáros a Naptól keleti kitérésben látható alacsony magasságban a kora esti égbolton. 
 
Az önmagában is rendkívül szép, látványos és már a Szentírásban is említett csillagászati természetű események valóságos jelenségeket takarnak, az idei karácsonyi égbolt talán legfeltűnőbb jelensége ismét az egykori betlehemi csillag lesz! Talán ugyanazt a rendkívüli jelenséget láthatjuk, ami több mint kétezer évvel ezelőtt a Messiás, Jézus Krisztus születéséről adott hírt. (Forrás: www.mcse.hu nyomán)
 
 
 
 
Hold, Szaturnusz, Jupiter együttállás novemberben
Készítette: Apor Csillagászati Szakkör
 
 
 
 
Szaturnusz (fent) és Jupiter (lent) a délnyugati égbolton 2020.decemberben
Készítette: Apor Csillagászati Szakkör
 
Kérjük, hogy akinek sikerül fotót készíteni a jelenségről, küldje el az e.kollapor@gmail.com e-mail címre. A legjobb képekből galériát készítünk.
Ábrahám Csaba szakkörvezető
 
 

2020.12.13. - Közelít már üdvösséged

 
Légy úton! Tárd ki a szíved! Készítsd fel lelkedet! Ma nem járhatod be kedved szerint a Föld távoli tájait. Az Istenre figyelő és benne bízó lélek azonban készen áll arra, hogy Máriával, születendő gyermekével, Jézussal és Józseffel útra keljen Betlehembe és szállást keressen üdvösségünk éjszakájára. Nem tudhatjuk találunk-e megfelelő helyet, mert az emberek sokféle érdekből és számításból zárhatják be előttünk házaik ajtaját, utasíthatnak el bennünket. Az Úr azonban mindig gondoskodik övéiről, kegyelmeit végtelen szeretettel és türelemmel osztja meg velünk. Láthatjuk majd Szentestén az egyszerű, de befogadó, biztonságot adó betlehemi jászol világosságát, amely fölött ott ragyog az örömhír csillaga. Hallhatjuk az égi Alleluját, angyaloknak szózatát, akik Isten dicsőségét hirdetik a békességre, megértésre, biztonságra, egészségre szomjazó embereknek. A pásztorokkal együtt lelhetjük meg a kisdedet, Megváltónkat szerető családja körében, kitárva a földi és mennyei ajtókat a jóakaratú emberek előtt. Megtalálhatjuk szívünk vágyát, reméljük, hogy Jézus közeledő születésnapján megtapasztalhatjuk családjainkban is a békesség, az Istenre és egymásra figyelés örömét, a kölcsönös szeretetet és odaadást. Erre az örömre – az Úr közel van - hív minket a mai vasárnap és a mai evangélium, az öröm vasárnapja és örömhíre, amelyet az adventi koszorún a harmadik gyertya lángjának fénye is jelez. Ez az erősödő fény adjon mindenkinek erőt és útravalót a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási hét feladataihoz és pillanataihoz!
 
Amint arról értesülhetett mindenki ezen a héten a digitális oktatási-nevelési munkarendet a középfokú intézményekben meghosszabították 2021. január 10-ig. Reményeink szerint a szünet utáni első héten, amikor még távoktatásban tanulunk és dolgozunk, már biztatóan alakulhat a járványügyi helyzet és hamarosan visszatérhetünk az iskolába és a kollégiumba. Ezért fokozottan legyünk körültekintőek, tartsuk be maradéktalanul és türelemmel a járványügyi védekezés szabályait, vigyázzunk egymásra, legyünk segítségére mindazoknak, akiknek szüksége van ránk. Jó egészséget és reményteli készülődést kívánunk!
 
Ábrahám Csaba a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2020.11.17. - Kollégiumi fogadó órák

Tisztelt Szülők!
 
A kollégiumi tanév tervezett programjában a múlt héten szerepelt a kollégiumi fogadó nap. A járványügyi helyzetet és a kollégium jelenlegi zárva tartását figyelembe véve kérjük, hogy minden érdeklődő szülő, aki gyermeke kollégiumi tanulmányi, közösségi és nevelési előmeneteléről szeretne tájékozódni érdeklődjön a csoportvezetőnél telefonon vagy e-mailben. A csoportvezetők ezen a héten hétfőtől-péntekig 11.30-15.30 között érhetők el telefonon készenléti ügyeletben az alábbiak szerint:
 
A.csoport: szerda és péntek
B.csoport: kedd
C.csoport: csütörtök és péntek
D.csoport: hétfő, szerda és csütörtök
E.csoport: csütörtök és péntek
F.csoport: hétfő és kedd
 
Telefon: 96/514-280
E-mail: e.kollapor@gmail.com
 
Kollégium nevelőtestülete
 
 

2020.11.10. - Értesítés a kollégisták kiköltözéséről

Tisztelt Szülők!
 
A járványügyi rendeletek ma éjféltől várható módosításával és a tegnapi előzetes tájékoztatással összhangban ma 13 és 19 óra között a kollégistáink ideiglenesen kiköltöznek a kollégiumból. A kollégiumi tanév digitális nevelés-oktatással folytatódik tovább november 11-én, szerdától. A kollégium digitális heti rendjéről és a tanulókkal való rendszeres kapcsolattartás módjáról valamennyi tanulónkat tájékoztattuk. Kérjük azokat, akik ezen a héten bármely oknál fogva távol maradtak a kollégiumtól, hogy csoporttársaiknál, nevelőjüknél tájékozódjanak a további együttműködésről, közös munkáról. Honlapunkon minden olyan információt megjelenítünk és frissítünk, ami a szülők és a diákok számára is fontos lehet a következő időszakban. Amit a tanévben elterveztünk a következő időszakra és digitális formában megvalósítható, igyekszünk is megvalósítani, hogy közösségünket, hagyományainkat megőrizzük a mielőbbi viszontlátás reményében.
 
Kérjük, hogy a mai napon a kiköltözés idején a szülők, hozzátartozók a kollégium előtti parkolóban is tartsák meg az egészségügyi védőtávolságot, lehetőleg egy-egy parkoló autó között maradjon elegendő hely a csomagok biztonságos berakodásához. A tanulóknak önállóan kell lepakolniuk a lakószintekről, a szülők a bejáratnál várhatják meg őket. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Amilyen fegyelmezetten és együttműködően történt a szeptemberi beköltözés, olyan rendben történjen a mai kiköltözés is az Önök segítő közreműködésével.
 
Akiknek a csomagjait ma nem sikerül hazavinni, csütörtökön 14-18 óra között megtehetik ezt.
 
Azok a tanulók, akik sem maguk, sem a szüleik nem tudnak ezen a héten kiköltözni, kérjük, hogy írjanak e-mail címünkre és a következő hétre egyeztessünk személyesen időpontot. Igyekszünk segíteni, figyelembe véve a szülők és intézményünk lehetőségeit egyaránt.
 
Mindenkinek jó utat és a következő hetekre, Istentől megáldott jó egészséget, eredményes otthoni tanulást kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető

2020.11.09. - Előzetes kollégiumi tájékoztató

 Tisztelt Szülők!
 
A ma bejelentett újabb járványügyi intézkedések tervezetét kedden délelőtt a parlament fogadhatja el. Holnap délelőtt oktatás lesz valamennyi középiskolában. A középiskolák és kollégiumok kedd éjféli bezárására készülve - az iskolavezetéssel egyeztetve - értesítjük a szülőket, hogy a kollégisták kiköltöztetését
 
2020.november 10-én, kedden 13-19 óráig tervezzük.
 
A digitális oktatás-nevelés rendelettervezete 30 napra szól, ezért döntöttünk úgy, hogy a tanulóknak mindent haza kell vinniük. A kiköltözés nem jelenti az oktatás és a nevelés befejezését a kollégiumban sem, az tovább folytatódik szerdától digitális nevelés-oktatás formájában. A kapcsolatot a csoportvezetők minden tanulóval tartani fogják a kollégium heti rendje szerint ill. a későbbi tájékoztatás alapján. 
 
A kiköltözésnél kérjük a szülők, diákok fegyelmezett és kölcsönösen segítő együttműködését, megértését az alábbiak szerint:
 
  • A kollégiumba a szülők nem léphetnek be.
  • Abban az esetben, ha valaki beteg ezen a héten, 2 fő szülő/hozzátartozó költöztetheti ki a tanulót úgy, hogy a tanuló szobájában nem tartózkodhat más diák, belépéskor eleget kell tenniük a járványügyi szabályoknak.
  • Azok a tanulók, akiket holnap nem tudnak kiköltöztetni, 2020.november 12-én, csütörtökön 14-18 óráig jöhetnek be az intézménybe.
 
Az étkezéseket szerda reggeltől egységesen az egész kollégium tanulóira vonatkozóan az intézmény lemondja, ezzel kapcsolatban a szülőknek teendője nincs. Az eddigi étkezések befizetésénél kérjük  a novemberi határidőt szíveskedjenek tartani. A novemberi étkezés átutalása decemberben lesz, a számlák összegét elektronikusan eljuttatjuk a tanulókhoz.
 
Minden a kollégiumot és a kollégiumi nevelést érintő frissülő információt a következő 30 napban a honlapon igyekszünk időben közzé tenni, kérjük figyeljék és olvassák. Kísérjék figyelemmel a tanév elején megadott e-mail címüket is, mert ide is érkezhetnek tájékoztatások, információk a tanulókkal kapcsolatban vagy a tanulók részére.
 
Kérjük a szülők odafigyelését, hogy tanulóink rendszeresen tartsák a kapcsolatot kollégiumi nevelőikkel is.
 
A kollégium elérhetőségei továbbra is élnek az alábbiak szerint:
 
Telefonon: 96/514-280
E-mail: e.kollapor@gmail.com, aporkoll@freemail.hu
 
 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, bízva a mielőbbi újratalálkozásban!
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2020.10.23. - Csoportos megemlékezések 1956-ról

 
 
Nemzeti ünnepünk közeledtével tanulócsoportjainkban emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és történelmi jelentőségéről. Halmos Péter kollégánk készítette el a megemlékezés történelmi és irodalmi összeállítását, amely szellemi és lelki hátteret adott az események, a korabeli történések megértéséhez. Ünnepi öltözetben, vetítéssel, mécses gyújtással, a versek és történelmi összefoglaló méltó tolmácsolásával és szép kiállással igyekeztek a diákok és a csoportvezetők a megemlékezéseknek ünnepi környezetet biztosítani.
 
 
Üdv néked Ifjúság
 
(1956. október 26.)
 
Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
… Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezerévben
vérrel és vassal tanítsa zsarnokát!
  
(Sinka István)
 
 
Kollégium nevelőtestülete 
 
 

2020.10.23. - Mindenszentekre, az előttünk járókra emlékeztünk

Ó, boldog lelkek, akik már félelem nélkül
élvezitek a boldogságot,
és állandóan el vagytok merülve
az én Istenem dicséretében!
Ó, boldog lelkek, akik olyan gyönyörűséges
és maradandó örökséget tudtatok szerezni,
magyarázzátok meg nekünk,
hogyan gyümölcsöztettétek ezt a végtelen kincset,
és segítsetek rajtunk, hiszen oly közel vagytok a forráshoz,
s merítsetek vizet számunkra,
akik eltikkadunk idelent a szomjúságtól.
(Avilai Szent Teréz imájából)
 
Mindenszentek ünnepe: a megdicsőült Egyház ünnepe. Mindenszentek ünnepén mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.
Kollégiumi csoportjainkban az őszi szünetet megelőző napon imádságos elmélkedést és emlékezést tartottunk a közelgő ünnepre készülve, szeretteinkért, elhunyt diákjainkért és kollégáinkért imádkozva:
 
Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!
(Sík Sándor: Te Deum)
 
A szentek, különbözőségük ellenére, megegyeznek abban, hogy mindnyájan feltétel nélkül szerették Krisztust. Önmagukat maradéktalanul átadták Istennek és az embereknek. Mindnyájan magukon viselik Jézus „pecsétjét”, vagyis szeretetének jegyét, amelyről a kereszten tett tanúságot. Mindenszentek ünnepe az első keresztény évezredben alakult ki, mint a vértanúkra való közös emlékezés. A szentek arra törekedtek, hogy kövessék Jézus útját, annak ellenére, hogy tudatában voltak emberi korlátaiknak. Földi létük során lélekben szegények, alázatosak, tiszta szívűek voltak, éhezték és szomjazták az igazságosságot, irgalmasságot és bűnbánatot gyakoroltak, üldöztetésben volt részük, a békén munkálkodtak. Isten részesítette őket saját boldogságában, amelyet már ezen a földön megízleltek, a túlvilágon pedig a maga teljességében élveznek.
Helyezzük kezünket Mária, Mindenszentek Királynője kezébe, hogy vezessen bennünket a mennyei haza felé, a „minden nemzetből, népből és nyelvből” származó boldog lelkek társaságában. (XVI. Benedek pápa gondolataiból)
 
Imáinkba foglaljuk bele már most kedves halottainkat, akikről Mindenszentek napján is megemlékezünk:
 
Virágok közt
Alszik a csönd.
Puha hantok,
Itt pihennek,
Akik bennünket Szerettek.
Legyen nekik Csendes hála
A mi életünk Aratása.
 
 
Ábrahám Csaba, a kollégium nevelőtestülete nevében
 
 

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »