Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »

2020.10.16. - Irodalmi műveltségi vetélkedő

Irodalmat kedvelő lelkes kollégistáink tizenhárman mérhették össze tudásukat egyfordulós írásbeli műveltségi vetélkedő keretében. Demeter-Szabó Judit magyar szakos kollégánk összeállításában igyekezett olyan kérdésekkel próbára tenni az érdeklődők műveltségét, ami az alsóbb és felsőbb évfolyamosok számára egyaránt érdekes és hasznos lehet. Nem csak a tárgyi tudás, sokkal inkább az olvasottság segített a tanulóknak a jó feladatmegoldásban. A résztvevők mindannyian gazdagodhattak a megszerzett vagy megerősített ismereteik által. A legjobban a következő diákoknak sikerült a megmérettetés:
 
1.helyezett: Kovács Ráhel (Apor 12.)
2.helyezett: Kovács Laura (Apor 12.)
3.helyezett: Hanzsér Ákos (Apor 12.)
                  Holdinger Ádám (Apor 9.)
4.helyezett: Vidák Anna (Apor 12.)
5.helyezett: Szűcs Rebeka (Baross 11.)
                  Fodor Márton (Apor 8.)
 
Köszönjük a versenyzők részvételét, a versenyt összeállító és értékelő kollégánk munkáját, a helyezetteknek pedig szívből gratulálunk!
 
Ábrahám Csaba, a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2020.10.13. - Étkezés befizetése-emlékeztető

 
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
szeptemberi kollégiumi étkezés átutalásának határideje október 22-én lejár.
Kérjük a határidő pontos betartása érdekében szíveskedjenek az esedékes összeget átutalni.
Ha az utalással kapcsolatban egyeztetésre van szükség azt a
96/514-286 telefonszámon kollégánknál megtehetik.
 

2020.10.06. - Emlékezés az aradi vértanúkra

 
 
 
Október 6.
 
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
 
 
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
 
 
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
 
Ady Endre
 
Kollégiumunkban a mai napon a csoportvezetői foglalkozások keretében emlékezünk meg az aradi vértanúkról és az 1848-49-es szabadságharc hőseiről. A megemlékezést Győri Krisztina tanárnő állította össze és a csoportok tanulóinak közreműködésével valósul meg.
 
Ábrahám Csaba
 
 

2020.09.16. - Közlemény a kollégisták hiányzásáról

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelenlegi helyzetben különösen is figyeljenek oda tanulóink hiányzásának pontos és időben történő jelzésére a kollégium részére, hogy a napi létszámokat (jelenlévőket és hiányzókat) naplózni tudjuk. Elsősorban fontos az otthon maradó betegek (bármely betegségre tekintettel) kollégiumi távolmaradásának egyeztetése és jelzése a távolmaradás 1. napján délelőtt 9 óráig. Ezt megtehetik az alábbi elérhetőségeken:
 
Telefonon: 96/514-280
E-mail-en: aporkoll@freemail.hu, e.kollapor@gmail.com, igazgatas@aporisk.hu
 
Továbbá kérjük, hogy a hiányzók esetében az étkezést a szülőnek kell időben lemondania, kivéve ha ezt az intézményegység egységesen lemondja. A lemondást minden étkezési napon délelőtt 9 óráig tehetik meg az élelmezésvezetőnél vagy a gazdasági irodában:
 
Telefonon: 96/514-266, 267
E-mail-en: etkezes@aporisk.hu
 
Együttműködésüket köszönjük!
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető

2020.09.09. - Tájékoztatás a kollégiumi szülői értekezletekről

 Tisztelt Szülők!
 
Előzetes jelzésünknek megfelelően a hagyományos kollégiumi szülői értekezletek a mai napon elmaradnak. A csoportvezetők és az intézményegység vezető online tájékoztatója a Nevelés menüpont alatt, Tanév eleji szülői értekezletek almenüben találhatók meg. Érdeklődésüket, együttműködésüket tanulóink eredményes előmenetele érdekében mind a hagyományos kollégiumi nevelésben, mind pedig a digitális nevelésben egész tanévben kérjük és köszönjük. Közös odafigyelésünkhöz, szülői támogatásukhoz Isten áldását, jó egészséget és sok kegyelmet kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 

2020.09.04. - Orvosi tájékoztató

Kedves Szülők!
 
 
Ezúton tesszük közzé az Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Vezetői Hálózat tagjainak tájékoztatóját.
 

2020.09.03. - Szülői értekezletek

 Tisztelt Szülők!
 
Intézményegységünk - igazodva iskolaközpontunk rendelkezéseihez és jelenlegi gyakorlatához - az éves naptárban tervezett és jelzett szeptember 9-i kollégiumi szülői értekezletet (mind a közös tájékoztatót, mind pedig a csoportvezetők tájékoztatóját) online módon, honlapunkon közzétéve tartja meg.
Bízunk benne, hogy a jövőben tervezett hagyományos találkozási alkalmainkon lehetőségünk lesz a személyes tájékoztatásra, találkozásra is. Kérjük, hogy honlapunkat kísérjék rendszeresen figyelemmel és kérdéseiket, kéréseiket elektronikus elérhetőségeinken vagy telefonon szíveskedjenek megosztani velünk.
 
Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani minden családnak, aki hétfőn a kollégiumi beköltözésben részt vett, hogy elkísérték és segítették gyermeküket hosszú idő után a közösségünkbe történő visszatérésben. Köszönjük fegyelmezett, együttműködő és támogató hozzájárulásukat, amivel tanulóink beköltöztetését, kollégáink munkáját és mindannyiunk egészségének védelmét, biztonságát elősegítették.
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 

2020.09.02. - Tanévnyitó a kollégiumban

 „Hagynunk kell, hogy Isten kegyelme harmatozzon,
de a földet nekünk kell felszántani.”
Julius Langbehn
 
Rendhagyó módon és keretek között tartottuk hagyományos ünnepi tanévnyitónkat a kollégium diák és nevelői közösségében. A tanév első közösségi eseményére két részletben került sor. Szele Zsolt és Piedl Júlia végzőseink szép dallal köszöntötték a diákokat – különösen is új tanulóinkat -, és a nevelőket. Fodor Márton és Kovács Laura tanulóink Reményik Sándor: Békesség Istentől c. versének tolmácsolásával igazi lelki útravalót adtak a tanévkezdéshez. Mindenekelőtt a tanév végén elmaradt elismerések kihirdetésére került sor, majd az intézményegység vezető köszöntőjében külön is figyelmet szentelt az újonnan érkezőknek, az alsóbb évfolyamok tanulóinak és a felsőbb éveseknek – kiemelve az érettségire készülőket. A 2020/2021. tanévben 110 fő fiatal kezdi meg a kollégiumban egyéni és közösségi munkáját 6 tanulócsoportban. Intézményegységünk 11 iskola diákjainak teljes ellátásáról gondoskodik. Tanulóink az általános iskolai és gimnáziumi képzésben, valamint a szakképzésben vesznek részt. Tanulmányi célkitűzéseik között a felsőfokú tanulmányok, a felnőttképzés-szakképzés és a munkaerő piaci elhelyezkedés szerepel. Pedagógiai célkitűzéseink továbbá a hagyományainkat tisztelő és gyarapító, a sokoldalúan érdeklődő, együttműködő, szociális érzékenységű, aktív, saját maga és embertársai iránt felelős, hazáját és magyarságát büszkén vállaló és tehetségével, tudásával gyarapító, lelkiekben gazdag, Istenben bízó és kegyelmeit elfogadó, közösségben élő és közösséget építő fiatalok nevelése. A tanulmányi felzárkózási lehetőségek mellett ebben a tanévben is lehetőséget biztosítunk a tanulók tehetségének, érdeklődésének fejlesztésére szakköreink (önismeret, torna és mozgáskultúra, angol nyelv, hadtörténet, magyar érettségi felkészítő, gitár-zene, történelmi makett építő, spanyol nyelv és kultúra, csillagászat és űrkutatás valamint kamarazene és ének diákkör) keretében.
Nevelőtestületünk ebben a tanévben elsősorban a kollégiumi nevelési térben és közösségben, ha szükséges a digitális nevelési keretek között is igyekszik tervezett tanulmányi, kulturális és lelki programját, szabadidős tevékenységeit a tanulókkal és szülőkkel szoros együttműködésben megvalósítani. Fontos, hogy tanítványaink mind a kollégiumban, mind a kollégiumon kívül egyaránt érezzék, hogy lehetőségeink szerint mellettük vagyunk, értük dolgozunk és elérhetőek vagyunk minden olyan kérdésben, kérésben, problémamegoldásban vagy feladataik megvalósításában, ami a személyes jelenlétünk során is működne.
 
 
 
Kívánjuk, hogy tapasztalják meg tanítványaink minél többször:
 
„Ebben a közösségben csak gazdagodtam, éspedig olyan mértékben, amennyire megpróbáltam többet adni, mint kapni. Akkor megtapasztaltam, hogy az én közösségemben Isten szelleme van jelen.”
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 

2020.08.29. - Tájékoztatás és további információk a beköltözéshez

Felhívjuk diákjaink és a Tisztelt Szülők figyelmét a beköltözéssel kapcsolatban az alábbi egészségvédelmi rendelkezésekre, egyúttal kérjük és köszönjük együttműködésüket mindannyiunk biztonsága és az ügyintézés rugalmassága érdekében.
Mostantól a tanév folyamán honlapunk tájékoztatási felületét folyamatosan frissítjük, kérjük, kísérjék figyelemmel.
 
 • Korábbi levelünknek megfelelően kérjük, hogy a hétfői beköltözési idősávot próbálják meg lehetőségük szerint figyelembe venni.
Aporosok javasolt beköltözése: 15-17 óra
Külsősök javasolt beköltözése: 17-19 óra
 
Megjegyzés:
Az a tanuló, aki bármely oknál fogva nem tud augusztus 31-én beköltözni a kollégiumba, legkésőbb szeptember 1-ig értesítsen bennünket távolmaradásának okáról és egyeztesse csoportvezetőjével vagy az intézményegység vezetővel a várható érkezésének időpontját.
 
Külföldön élő tanulóinkkal felvesszük a kapcsolatot a további rendelkezések figyelembe vétele és egyeztetése miatt.
 
 • Kérjük, hogy a hétfői beköltözésnél a kollégium bejáratát parkoláskor hagyják szabadon és a parkolóhelyeken túl az útnak az épület felé eső belső részét szíveskedjenek használni. Az erdő felé, az úton túli zöld terület nem parkoló!
 • Belépéskor, ügyintézéskor a szülők, a tanulók egyaránt szíveskedjenek szájmaszkot viselni.
A továbbiakban a kollégiumi házirend rendelkezései lesznek az iránymutatóak (amelyek kiegészülnek a járványügyi protokoll keretében az egészségvédelmi szabályokkal) a szájmaszk használatával kapcsolatban, a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi protokoll alapján. Mivel ezek idővel változhatnak, ezért a házirend módosításának jogát intézményünk egész tanévben fenntartja.
 
 • A kollégium portánál belépés és távozás esetén kérjük a kézfertőtlenítést.
Megjegyzés:
Javasoljuk és kérjük, hogy a tanulók alapfelszerelésének részét képezze a kézfertőtlenítő
és a többször használható, mosható szájmaszk.
 
 • A csomagokat csak a regisztrációt követően szíveskedjenek a szobákba bevinni és kérjük a közlekedési útvonalakat, folyosókat, lépcsőházakat hagyják szabadon.
 • Egy időben csak az egyik szülő (kísérő) tartózkodjon a kollégiumban. Belépéskor a kísérőnek is regisztráltatnia kell magát.
 • A tanulói regisztrációnál (csoportonként lesz) minden tanulónak ki kell töltenie egy nyilatkozatot a jelenlegi egészségi állapotával kapcsolatban is.
 • Az ügyintézés helyszíne:
Lányok esetében (A, B, C tanulócsoportok) díszterem
 
Megjegyzés:
A díszteremben egy időben a csoportvezetők, a regisztráló tanuló kísérővel és egy várakozó tanuló kísérővel tartózkodhat csoportonként. A többiek a folyosón várakozhatnak a védőtávolság megtartásával.
 
Fiúk esetében (D, E tanulócsoportok) földszinti informatika terem
 
Megjegyzés:
Az informatika teremben, egy időben a csoportvezetők, és egy regisztráló tanuló kísérővel tartózkodhat            csoportonként. A többiek a folyosón várakozhatnak a védőtávolság megtartásával.
 
Fiúk esetében (F tanulócsoport) tetőtér C-tanuló terem
 
Megjegyzés:
A C-tanuló teremben, egy időben a csoportvezető, és egy regisztráló tanuló kísérővel tartózkodhat.
A többiek a folyosón várakozhatnak a védőtávolság megtartásával.
 
 • A tanulók várható szobabeosztásai a lakószinteken:
              Földszint: fiúk
              Emelet: lányok
              Tetőtér: fiúk
 
 • Egész intézményben szíveskedjenek betartani a 1,5 m védőtávolságot.
 • További kéréseink, hogy
           lázas, beteg tanuló,
 
           az a tanuló, aki az elmúlt két hétben külföldön járt és karantén idejét tölti,
 
az a tanuló, akinek közvetlen családjából az elmúlt két hétben valaki külföldön járt,
karantén idejét tölti vagy a koronavírus betegség tüneteit hordozza,
      
 
ne költözzön be hétfőn a kollégiumba.
 
 
Megjegyzés:
A beköltözés további időpontját telefonon vagy e-mail-ben egyeztetjük.
Ezekben az esetekben a tanulók távolmaradása igazoltnak tekinthető.
Amikor a később beköltöző tanulók megérkeznek, kérjük, hozzák magukkal az orvosi igazolásukat is,
amely kitér arra, hogy közösségbe jöhetnek.
 
 • Kérjük, hogy a tanulók 3-4 főnél nagyobb létszámban a beköltözéstől kezdve sem a szobákban, sem a folyosókon és a közösségi terekben (pl. étkezők, termek, kollégiumi kápolna) ne csoportosuljanak. A tanulószobákra, szabadidős programokra és rendezvényekre a házirend útmutatásai lesznek irányadóak, amelyek idővel változhatnak.
 • Felszerelésről: A korábbiakban írtaknak megfelelően fontos és a jelenlegi helyzetben ésszerű, praktikus, hogy egy-egy hétre szükséges  felszerelést, váltóruhát hozzanak magukkal a tanulók, amit a tanév közben könnyebben tudnak cserélni, frissíteni, mobilizálni és rendben tartani.
 • Adminisztrációról: Az otthon letöltött, kitöltött és aláírt nyilatkozatokat, lapokat le kell adni a csoportvezetőnek. Kérjük, ne felejtsék el az étkezési megrendeléshez szükséges igazolásokat sem, a kedvezmények igénylése esetén. Ezek hiányában a kedvezményeket csak a későbbiekben tudják érvényesíteni.
 
 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Jó felkészülést kívánunk és szeretettel, reménységgel várunk benneteket!
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető, a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2020.08.19. - Kollégiumi étkeztetési információk

A kollégiumi bentlakás a tanulói étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatásainkat is magában foglalja. Minden hónap első hetében a tanulók csoportvezetőjükkel egyeztetve megrendelik a következő hónap étkezését.
 
• Aporosok esetében háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) hétfőtől-péntekig
• Külsős diákok esetében kétszeri étkezést (reggeli, vacsora) hétfőtől-péntekig
 
Megjegyzés: A külsősök esetében tanulóink ebédjüket saját iskolájuk menzai ellátásában igényelhetik meg.
 
A szeptemberi megrendelés a beköltözéskor történik. A lemondások, változtatások az előző év szerint folytatódnak, majd október 10-től kerül sor az utalásra az alábbi számlaszámra. A fizetés minden hónapban visszamenőleges.
 
 
Az étkezési befizetéshez tartozó számlaszám:
 
CIB bank 10700031-70870941-51200002
 
 
Az étkeztetés díjai intézményünkben a 2020/2021-es tanévben az alábbiak szerint alakulnak
 
Étkezési díj: Három- vagy többgyermekes család esetén:
MENZA (5-8. ÉVF.):    390,-                                            195,-
MENZA (9-12. ÉVF.):  410,-                                            205,-
REGGELI:                  250,-                                            125,-
VACSORA:                 350,-                                            175,-
 
Mivel az iskola megelőlegezi a térítési díjakat, ezért nagyon fontos, hogy az átutalások a tanév rendjében megadott határidőig pontosan beérkezzenek. Abban az esetben, ha az időben történő átutalásnak akadálya van, kérjük, hogy feltétlenül jelezzék az alábbi elérhetőségen iskolánk gazdasági irodájába:
 
 
96/514-286
 
Kollégiumunk rendtartása alapján a tájékoztatás rendszeres elmulasztása és az átutalás határidőn túli teljesítése vagy nem teljesítése esetén az átutalás pótlására felhívó tájékoztató levelet küldünk. Indokolatlan mulasztások esetén a tanuló kollégiumi jogviszonya megszüntethető.
 
Étkezéssel kapcsolatos egyéb információk:
 
Ha a tanuló orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy étkeztetése – egészségügyi okok miatt - az általános, normál rendtől eltérő módon valósítható meg, a megrendelést egyéni szempontok figyelembe vételével részlegesen is meg lehet tenni, de ebben az esetben a szülőnek biztosítani ill. pótolnia kell a hiányzó kollégiumi étkezést a tanuló biztonságos és folyamatos ellátása érdekében.
 
 
Megjegyzések:
• A kedvezményes étkeztetés igénylésére vonatkozó nyilatkozat letölthető az iskolai honlapunkról.
• Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI. tv. 21/B §-a szabályozza.
• A jogszabályváltozások, az energia és élelmiszerárak emelkedése miatt a tanév folyamán a fenti árak módosítása lehetséges.
 
 

2020.08.19. - Tanévkezdés rendje a kollégiumban

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!
 
A tanév kezdetétől az EMMI által kiadott járványügyi protokoll szabályai vonatkoznak minden közoktatási és köznevelési intézményre. Kollégiumunk a tanulók, az intézményben dolgozók és a látogatók egészségügyi biztonsága érdekében a beköltözéstől számítva a fenti eljárásrend szerint működik. Kérjük és köszönjük a tanulók, a szülők, látogatók és a kollégák együttműködését, a járványügyi eljárásrend szabályainak tiszteletben tartását, ajánlásainak  figyelembe vételét, különösen is
 • a beléptetéssel,
 • a személyi higiéné és a közösségi terek tisztaságának megőrzésével,
 • a kollégiumi betegellátási protokoll megtartásával,
 • a 1,5 m védőtávolság szabályainak figyelembe vételével,
 • a közösségbe lépés és a közösségben tartózkodás szülői és tanulói nyilatkozataival,
 • az általános rendtartás következetes betartásával és működésével
kapcsolatban.
 
 
1.Beköltözés: regisztráció, tanulói beosztások (csoport, szoba), étkezés megrendelése (9.hó)
 
Időpontja: 2020.augusztus 31.hétfő 15.00-19.00 óra az alábbi beosztás szerint
 
15.00-17.00 óra Aporosok beköltözése
17.00-19.00 óra Külsősök beköltözése
 
Megjegyzések:
 • Kérjük, hogy lehetőség szerint a beosztást vegyük figyelembe a biztonságos beköltöztetés lebonyolítása érdekében. Elegendő, ha az egyik szülő vagy a szülő által meghatalmazott felnőtt családtag kíséri el a tanulókat.
 • Fontos, hogy a csomagokat csak az ügyintézést követően hozzák be a kollégiumba.
 • Kérjük, hogy a közlekedő tereket (bejárat, folyosók, lépcsőházak) hagyják szabadon!
 • A szobabeosztások elkészítése korábban is nevelési prioritások és a tanulók együttműködési készsége alapján történt, most ehhez hozzájárulnak a járványügyi protokoll rendelkezései is. Ezért kérjük, hogy aktuális szobabeosztását mindenki fogadja el a beköltözéskor, mert nincs lehetőségünk annak pillanatnyi felülvizsgálatára.  Ha a későbbiekben szükséges egy-egy tanuló esetében szobacsere, azt minden esetben az érintett tanulók és nevelők bevonásával megtesszük. Köszönjük a megértésüket!
A beköltözéshez a következő iratokat és kitöltött, aláírt dokumentumokat hozzák magukkal a tanulók az ügyintézés gyorsítása érdekében:
 
- személyes okmányok
- igazolványképek (2 db) a régi tanulóinktól
- igazolások
  (a törvény által figyelembe vehető) kedvezményes étkeztetés megrendeléséhez: MÁK, Önkormányzat, egyéb szakhatóság    igazolása, bankszámlakivonat hiteles másolata a családi pótlékról, amelyek normatív kedvezményre jogosítanak az étkezés    tekintetében)
- igazolások, határozatok, amelyek a tanuló tanulmányait, tanulmányi munkáját érintik (szakvélemények)
- egészségügyi adatlap az iskola egészségügy és a kollégium részére
- személyi adatlap a kollégium részére
- szülői nyilatkozatok a kollégium részére
 
Megjegyzések: Az adatlapok és a nyilatkozatok augusztus 24-től a Levelezés menüpontból letölthetők doc.formátumban.
 
A járványügyi protokoll alapján: A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló költözhet be. A beköltözéskor nyilatkozatot kérünk a tünetek esetleges meglétéről ill. arról, ha a tanuló és/vagy családtagjai a megelőző két hétben külföldön jártak vagy igazoltan a betegség tüneteit mutató személlyel találkoztak.
 
A kollégiumi beköltözéshez nyújthat további segítséget az Útmutató a Kollégiumi útmutatók menüpont alatt.
 
 
1.1.Tájékoztatás
 
A tanulók részére az első tanítási napról és a járványügyi protokoll kollégiumi vonatkozásairól 19.30 órakor csoportonként.
Megjegyzés: Kérjük a Kedves Szülőket, hogy legkésőbb 19.30 óráig köszönjenek el a tanulóktól.
 
2.Első napirend szerinti nap a kollégiumban: szeptember 1., kedd
 
Ezen a napon mindenki a saját iskolai tanévkezdő programja ill. órarendje szerint megy iskolába. A kollégium az általános napirend szerint működik, a tanulók a megrendelt étkeztetés alapján étkezhetnek. Az Aporos kollégisták ezen a napon vehetik át tankönyveiket.
 
2.1.Első csoportfoglalkozások: 16.00 órától. Tanulmányi és nevelési csoportok megalakulása, házirend ismertetése.
 
3.Kollégiumi tanévnyitó:  szeptember 2.,szerda
 
7-10.évfolyam részére 17.30 órakor
11-13.évfolyam részére 18.30 órakor
Kollégium díszterme
 
Megjegyzés: A kollégiumi ünnepségeken tanulóink számára a megjelenés iskolai egyenruhában.
 
4.Teljes napirend szerinti tanulmányi és szabadidős programok: szeptember 3.,csütörtöktől.
 
5.Első hazautazás, a kollégiumi hét zárása: szeptember 4.,péntek 16.00 óráig.
 
Megjegyzés: A kollégiumi hazautazás és visszaérkezés esetén minden esetben a tanulóknak személyesen kell ki-, és bejelentkeznie az ügyeletes nevelőnél a házirend által megadott időpontokban. A hét közbeni szülői kikérők, indokolt és igazolt rendhagyó hazautazás esetén is a csoportvezetőnek ill. távollétében az ügyeletes nevelőnek szólni kell.
 
6.Veni Sancte tanévnyitó szentmise az Aporosoknak:
 
2020.szeptember 6., vasárnap 17.00 óra
Szentlélek templom
 
 
7.Kollégiumi tanévnyitó szülői értekezlet:
 
2020.szeptember 9., szerda 15.30-17.00 óra
Kollégium díszterme
 
A szülői értekezletek és a fogadó órák nagyon fontos találkozási és együttműködési pontok a kollégium és a család között. Kérjük, hogy gyermekeik előmenetelét tanulmányaikban és a közösségben egyaránt kísérjék személyesen is figyelemmel és lehetőség szerint legalább az egyik szülő jelenjen meg ezeken az alkalmakon. Tisztelettel megköszönjük a bizalmat, figyelmüket és segítő közreműködésüket tanulóink nevelésében és ellátásában. Lehetőségeink szerint, szeretnénk a jövőben is közösségünkbe meghívni a Kedves Szülőket minden olyan alkalommal – közös ünnepségek, szentmisék, a közösségünket gazdagító események alkalmával -, amikor együtt osztozhatunk gyermekeink sikerében, örömében, munkájuk és tehetségük eredményeiben, lelkiségük kibontakozásában.
 
8.A tanévkezdéssel kapcsolatban elérhetőek vagyunk augusztus 24-től az alábbiak szerint:
 
Telefonon: 96/514-280
E-mail-en: aporkoll@freemail.hu, igazgatas@aporisk.hu
 
9.Tanév rendje
 
A tanév tervezett rendje a Kollégium működése menüpont alatt érhető el.
 

2020.08.18. - Köszöntő tanévkezdésre

 „Hagynunk kell, hogy Isten kegyelme harmatozzon,
de a földet nekünk kell felszántani.” 
Julius Langbehn
Kedves Diákjaink! Tisztelt Szülők!
 
Ebben a rendkívüli évben 27. tanévünket kezdjük meg szeptemberben a Jóisten segítségével, Mária, Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérve és égi pártfogónk Boldog Apor Vilmos vértanú püspök, valamint magyar szentjeink támogatását remélve életünkre és közös munkánkra.
 
Kollégiumunk és diákjainak, nevelőtestületének, munkatársainak a jó szülőknek együttműködő, kölcsönösségen alapuló és a keresztény nevelésben elkötelezett, közösségépítő, esélyteremtő, a tanulmányokat támogató, szabadidő szervező, szellemi és lelki fejlesztő, támogató küldetése és hivatása tovább folytatódik.
 
A 2020/2021. tanévben mintegy 110 fő tanuló alkotja diákközösségünket az Apor Vilmos Katolikus Gimnázium, az Audi Hungária Gimnázium, a Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, a Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola, a Pálffy Miklós Szakgimnázium, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum középiskolákat képviselve. A tanulók a gimnáziumi, szakgimnáziumi, technikumi, két tanítási nyelvű és szakközépiskolai képzésben készülhetnek felsőfokú tanulmányaikra ill. a munkaerőpiacon történő eredményes elhelyezkedésre. Eredményeiket, sikereiket és kihívásaikat, megoldandó problémáikat aktív és személyes együttműködésben szeretnénk továbbra is velük és a szülőkkel megosztani, megbeszélni. Ezeknek a személyes találkozásoknak fontos fórumai a kollégiumi szülői értekezletek ősszel és tavasszal, valamint a kollégiumi fogadónapok vagy egyéni nevelői fogadó órák.
 
Jelen helyzetünkben nagyon fontos, hogy ha úgy alakul, az online oktatás és nevelés idején is aktívan megmaradjon építő, támogató, segítő kapcsolatunk és a kommunikáció a gyermekeink érdekében, az intézményegység által felkínált elektronikus csatornákon. Nevelőtestületünk ebben a tanévben is elsősorban a kollégiumi nevelési térben és közösségben tervezi feladatait, de az iskolánk által javasolt egységes online keretek között is igyekszik pedagógiai programját a tanulókkal és szülőkkel szoros együttműködésben megvalósítani. Fontos, hogy tanítványaink mind a kollégiumban, mind a kollégiumon kívül – távoktatási és nevelési keretek között – egyaránt érezzék, hogy lehetőségeink szerint mellettük vagyunk, értük dolgozunk és elérhetőek vagyunk minden olyan kérdésben és problémamegoldásban vagy feladataik megvalósításában, ami a személyes jelenlétünk során is működne. Ehhez azonban elengedhetetlen a befogadó készség, az együttműködésre való törekvés, a kommunikáció és a határidők figyelemmel kísérése, betartása. Odafigyelést igénylő tapasztalat az elmúlt tanévből, hogy tanév közben a tanulóknak a kollégiumból történő fizikai kiköltözésével, az online tanítás és nevelés keretében a tanév végéig nem szűnnek meg tanulói kötelezettségeink és lehetőségeink a kollégium esetében sem. Kérjük a Kedves Szülőket is, hogy aktív figyelemmel kísérjék tájékoztatásainkat a honlapon és az e-mail címükön is.
 
Tapasztaljuk meg mindannyian és minél többször, hogy:
 
„Ebben a közösségben csak gazdagodtam, éspedig olyan mértékben, amennyire megpróbáltam többet adni, mint kapni. Akkor megtapasztaltam, hogy az én közösségemben Isten szelleme van jelen.”  Karl Rahner
 
Bízunk benne, hogy diákjaink otthon érzik majd magukat a kollégium közösségében. Istenben, és az Ő gondviselő szeretetében bízva, kívánunk sok megélt kegyelmet és eredményekben gazdag tanévet!
 
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
a kollégium nevelőtestülete nevében
 

2020.08.17. - Előzetes kollégiumi tájékoztató

Tájékoztatjuk az Apor Vilmos Katolikus Kollégiumba felvett új tanulóinkat, segítő végzős diákjainkat, hogy a tanév kezdete előtti hagyományos gólyatáborunk elmarad.
 
A kollégiumi tanévkezdéssel és beköltözéssel kapcsolatban 2020.augusztus 19-től minden fontos időpontot és információt honlapunkon közzé teszünk tanulóink és a szülők számára.
 
További jó pihenést és készülődést kívánunk!
 

2020.06.18. - Beiratkozás

 
Kollégiumunkba az alábbi időpontokban lesz a beiratkozás az új aporos és külsős tanulók számára:
 
2020. június 22-én, hétfőn és június 23-án, kedden 9.00-15.00 Apor iskola aulájában.
 
A beiratkozásra szíveskedjenek magukkal hozni:
 
személyazonosságot igazoló okmányokat,igazolványképet (2db), tanév végi bizonyítvány másolatát

 
Szeretettel várjuk a felvételt nyert tanulókat, szüleiket.

2020.06.12. - Lélek szerint éljetek! Búcsúznak és búcsúztatjuk végzős kollégistáinkat

 
 
Kedves Tanítványaink! Kedves Érettségiző Diákjaink!Tisztelt Szülők!
 
A kollégium nevelőtestülete sikeres érettségi vizsgátok és az iskolátoktól, a kollégium közösségétől való búcsúzásotok alkalmával hálával és sok szeretettel osztja meg veletek búcsúztató „ünnepségünk” részleteit. Fogadjátok olyan szívvel és lélekkel, amilyennel készültünk és küldjük nektek ezen a virtuális felületen keresztül. A köszöntő szavak, képek, szép emlékek mellé mindenki számára elküldünk egy kis ajándékot, segíteni benneteket abban, hogy megőrizzétek egymást és bennünket, a közösségben töltött éveitek sok-sok élményét.
 
Végzőseink, akik búcsúznak most tőlünk:
 
Almer Zsófia, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Borsó Ádám,  Págisz Szakgimnázium
Cseszneki Zita, Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Detre Csongor,  Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Fábián Vivien,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Farkas Benedek,  Bercsényi Miklós Szakgimnázium
Fekete Alex István,  Págisz Szakgimnázium
Fekete Dóra,  Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Fundelius-Ábrahám Leo,  Págisz Szakgimnázium
Gaál Réka,  Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Gáspár Judit Lilla,  Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Gerencsér Viktória,  Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Gutecz Réka,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Kása Fanni Laura,  Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Kató Martin,   Págisz Szakgimnázium
Király Valentina Virág,  Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Kovács Bálint,   Págisz Szakgimnázium
Kulacs Réka,   Krúdy Gyula Gimnázium
Legler Csaba,  Págisz Szakgimnázium
Marák Levente,   Págisz Szakgimnázium
Máyer Tamara,   Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Mezei Gergő,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Molnár Dániel,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Németh Anna Júlia,  Krúdy Gyula Gimnázium
Németh Kinga,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Pattantyús Ádám,  Págisz Szakközépiskola
Pető Gergő,   Págisz Szakgimnázium
Prémus Szabolcs,  Krúdy Gyula Szakgimnázium
Sillinger Bence,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Skultéti Balázs,   Págisz Szakgimnázium
Szabó Gréta,   Krúdy Gyula Gimnázium
Szammer Barnabás,  Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Ulrich Anna,   Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium
Világos Julián,   Krúdy Gyula Szakgimnázium
 
34 tanulónk, 5 iskolát, 4 tagozatot, 30 települést, 6 megyét képviselt a kollégiumban. 
 
Akik munkájukkal, lelkiségükkel és szeretetükkel igyekeztek a gondjaikra bízott végzős tanítványaink kísérői, nevelői és segítői lenni a 2014-2020. tanévekben.
 
Ábrahám Csaba, Bán Csabáné, Beckerné Fülöp Henrietta, Demeter-Szabó Judit, Győri Krisztina, Halmos Péter, Hegedüs Márta, Hodossy Ágnes, Kálmánczhelyi Jenő, Karácsony Dóra, Kis Annamária, Lakner Katalin, Lujan Egea Juan José, Németh Nándor, Palanikné Schmidt Kinga, Nagy Viktória, Szűcs István, Takács Anita ,Takács Mónika, Thoman Barbara
 
 
Végzős búcsúbeszéd
 
Kedves kollégista társaim, kedves nevelők, Csaba bácsi, Ferenc atya és még sokan mások, akik a kollégiumban eltöltött évek alatt mindig segítségünkre voltak, bátorítottak és támogattak minket. Önöktől és tőletek búcsúzunk most.
 
Nehéz most szavakba önteni mit is érzek, hiszen egy búcsúbeszédet írok, de nem tudom lesz-e alkalmam elmondani Önöknek, nektek, összefoglalni a kollégiumi évek alatt történt dolgokat. Amit biztosan tudok, hogy rengeteget köszönhetünk annak a helynek, mely 2. otthonunk volt éveken át.
 
Itt értünk meg igazán. Rémült általános iskolásból, ki még sosem lépett ki az otthon adta komfortzónából, tapasztalt emberekké váltunk, akik most a felnőtté válás küszöbén állunk és rémülten tekintünk az újabb kihívások felé. 2016 nyarán a gólyatáborban meg sem fordult a fejemben, hogy életemnek egy ennyire új és meghatározó szakaszába lépek.
 
Nagyon nehéz számomra úgy írni ezekről a dolgokról, hogy a jelenlegi helyzet miatt nem minden a tervek szerint alakult. Nekünk nem volt utolsó tanítási nap, nem volt utolsó közös vacsora a kollégiumban, utolsó este, utolsó reggeli készülődés. Nekünk csak egyik pillanatról a másikra vége lett. Nem tudtuk lezárni az itt töltött időt, és megköszönni nevelőinknek a rengeteg figyelmet és törődést, amit nekünk szenteltek. Nehéz olyan évek lezárásáról írni, melyeknek úgy érzem nem is volt vége igazán. Természetesen az itt kötött barátságokat, és a megszerzett emlékeket magunkkal visszük, mégsem lesz már soha ugyanaz az érzés.
 
Most az alattunk lévő évfolyamokhoz szólnék pár szót. Használjátok ki az időtöket, tanuljatok szorgalmasan, de emellett sose feledjétek el a szórakozást, kikapcsolódást. Higgyétek el, ha később visszaemlékeztek, a pozitív élmények fognak megmaradni bennetek. Amit egyszer itt megtanultatok, a későbbiekben is hasznosítani tudjátok, a megszerzett emlékeket és tudást senki nem veheti el tőletek.
 
Szeretnék köszönetet mondani nevelőinknek: Marika néninek, Kati néninek, Ági néninek, Kriszta néninek, Juci néninek, Nándi bácsinak, Jenő bácsinak, Peti bácsinak. Csaba bácsinak, Ferenc atyának és az összes ott dolgozónak. Köszönjük, hogy mindig számíthattunk Önökre, bármilyen problémánk volt nyugodtan fordulhattunk Önökhöz. Tudtuk mindig meghallgatnak, és a legjobbat szeretnék nekünk.
 
 
 
 
Búcsúztatómat Apor kollégistához híven egy idézettel zárnám: „Mindenkinek megvan a maga időgépe. Ami a múltba röpít, az az emlék, s ami a jövőbe az az álom.”
 
Németh Kinga (Apor 12.évfolyam)
 
 
 
  11. Évfolyam búcsúzó gondolatai
 
 
Kedves Ballagó Tizenkettedikesek!

"Vándor roskad le az útszél kövére. Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el, ha olyan nehéz terheket cipel?"
 
Túrmezei Erzsébet egyik versének részlete érzékletesen világítja meg a mostani helyzet nehézségét. Az élet újabb és újabb, sokszor úgy érezzük egyre nehezebb próbatétel elé állít minket. A gimnáziumi évek alatt sincs ez másképp, főleg kollégistaként. Kisgyerekként idekerülve nehéz megbarátkozni az önnálósulás gondolatával, az elvárásokkal és új emberek, szokások befogadásával. De a nehezebb pillanatokban, ott motoszkál a fejünkben az a kitűzött cél, amiért ezt elkezdtük. Ti most ehhez a célhoz érkeztetek el. Rengeteg kérdés és miért járhat most a fejetekben, melyre a válaszokat keresitek, és néhányszor biztosan oda lyukadtok ki hogy "nem megy tovább". Szerencsére nem voltatok és nem is vagytok segítség nélkül ebben. Az élet "vándorai" vagyunk és az utunk során mindig akad egy-egy bot, amely túlsegít minket a nehézségeken. A kollégium egész biztosan egy ilyen segítség volt nektek, ahol nevelőink alázatos, odaadó munkájukkal az adott probléma megoldásán túl a lelki erőtök és békességetek növelését is szem előtt tartották. Talán ennek is köszönhető, hogy nekünk kisebbeknek pedig, számtalanszor ti jelentettétek azt a megnyugtató támaszt, amelytől mi is felnézünk rátok.
 
Kis kilencedikesként, az iskolai beilleszkedésben is segítségünkre voltatok. Akkor még csak titeket ismertünk, ti jelentettétek nekünk azt a biztonságot, hogy tartozunk valahova, van hova fordulnunk a kérdéseinkkel. A rengeteg tanácsotok, hoszzú beszélgetések, reggeli buszozások, a sok nevetés, a legapróbb hétköznapi történések mind-mind szép emlékként marad meg bennünk, melyek jövőre hiányozni fognak. A kollégium falain kívül is sokszor voltatok segítségünkre, így ez alatt a pár év alatt talán bátran mondhatom , hogy a szobatársakból, csoporttársakból igazi barátokká váltunk. Reméljük, hogy mi is a ti példátokat tudjuk követni, és a kollégium hagyományait, szellemiségét meg tudjuk őrizni. Kívánjuk, hogy a jövőben a megszerzett tudásotokat, talentumaitokat a saját és mások javára tudjátok fordítani, és hogy a lelki értékeiteket meg tudjátok őrizni és tovább adni! Végül pedig engedjétek meg hogy a Példabeszédek könyvéből vett idézettel zárjam gondolataimat.
 
„Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.”
 
Jó utat! Vigyázzatok magatokra!
Török Teodóra (bencés diák)
 
Kedves Végzősök!
 
Most egy hosszabb fejezet lezárul az életetekben, hiszen amellett, hogy a gimnáziumból elballagtok, ebből a kollégiumból is kiköltöztök. Sajnos nem lehetünk együtt, hogy ezt méltón megünnepeljük, attól még a tizenegyedikesek nevében szeretnék elbúcsúzni Tőletek. Még hátra van a lényeg, az érettségi, és azután a kollégium is már csak múlt idő lesz. Számotokra már nem lesz több közös mise, esti szakkör, tanulószoba, rendkívüli kimenők és nem kaptok több B-t a szobátokra a mosatlanért. Nem jöttök le többet esti tesire, nem fogják rátok zárni az ajtót, ha nem készülődtök el fél nyolcig, nem lesz több éjszakába húzódó beszélgetés és már semmi sem lesz ugyanolyan, amikor kiköltöztök a koleszból. Ahogy otthagyjátok a szobát, minden, ami ott valaha történt, ott marad, lezárul és már csak szép emlék lesz. Mindegyikőtök számára jobban kinyílik a világ, már úgy igazán felnőttek lesztek, új kihívások jönnek, amik talán még az érettséginél is nehezebbek lesznek. Újra be kell illeszkedni egy új közösségbe, és jönnek majd az hajnalig tartó tanulások a ZH-kra (és persze a közös bulizások is). És ha majd újra összefuttok egymással, akkor (talán) boldogan emlékeztek vissza az együtt eltöltött kolis éveitekre és megkérdezitek a másiktól, hogy „emlékszel, amikor…” és nevetni fogjátok az egészet, ezt a „koli-varázst”, ami nemsokára már csak egy szép emlék lesz. És most mi jövünk, mi leszünk a legnagyobbak, mi lépünk a helyetekbe. Most mi fogunk mosolyogni a gólyákon, minekünk lesz cursillo, nekünk fogják mondogatni, hogy „húzz bele, mindjárt érettségi”, minekünk lesz ötig kilépőnk és jövőre mi fogunk ott állni az ünnepségen, nekünk fogják kivetíteni a kedvenc bibliai idézetünket. Sajnáljuk, hogy most mindez nem történhet úgy, ahogy eddig szokott.... A közösen eltöltött aporos évek, a barátságok sokkal erősebbek annál, hogy valódi ballagás híján is tudjátok: összetartoztok. S ez az összetartozás kísérjen benneteket tovább. Jó volt veletek együtt lenni! Mindannyiotoknak kitartást és sok sikert az érettségihez, kívánom, hogy minden álmotok teljesüljön, hogy mindent véghez tudjatok vinni, és hogy meg tudjátok állni a helyeteket a világban. Hiányozni fogtok!
 
Útravalóul Ibsen idézetével búcsúznék Tőletek:
„Gyönyörű az, ha az ember célba lát
S eléri azt, tűzön-vízen át.”
Kovács Ráhel (aporos diák)
 
 
 
 
 
Ferenc atya áldása
 
Kedves Kollégista Ballagóink!
 
Életetek egy meghatározó, szép állomásához érkeztetek nem akármilyen körülmények között. Az érettségi bizonyos tanúsítvány, amely alapján életeteket és tanulmányaitokat folytathatjátok. Ehhez párosuljon egy bizonyos lelki, szellemi, személyiségbeli érettség, amely néha fontosabb számunkra, mint a kiállított okmány. Az, amit most világszerte, nem csupán hazánkban átélünk, sokat adhat a fentiekhez, ha nyitott, Istenre figyelő szívvel éljük meg a nem könnyű megpróbáltatásokat. Én személy szerint hálás vagyok, így utólag a gondviselő Istennek mindazokért a megpróbáltatásokat átélt látogatásaiért. Teher alatt növekszik a pálma. Ti, akik nem mind az Apor Iskolában értek, de annak kollégiumában töltöttetek hosszabb-rövidebb időt, bízom abban, hogy ez javatokat szolgálja a jövőben is. Olyan példakép és égi pártfogó oltalma alatt voltatok, akinek igaz önzetlenségét, Istenbe vetett bizalmát és embertestvéreinek önmaga életének feláldozását, remélhetőleg valamennyien magatokévá tettétek. Ezek a jellemvonásoknak a kiformálása bennetek nem egy könnyű feladat. Ahogy ti fogalmaztok manapság, ez egy szép és nemes kihívás. Tisztán örülni csak annak tudunk maradandóan, amiért mi is keményen megdolgoztunk. Ne féljetek ettől az igazán értékeket teremtő formálódástól. Ne ússzatok az árral, amely minden hordalékot, elpusztított és elpusztuló dolgokat visz magával. Legyen meg bennetek az elbizakodottság nélküli igaz önbecsülés és alázat.
 
Engem nagyon megragadott mostanában az Ars-i plébános Viennai Szent János egy rövid mondata: „Ó lelkem mily nagy vagy te hiszen csak a végtelen szeretet az Isten tud téged kitölteni.” Azt kérem számotokra, hogy valóban törekedjetek a legnagyobb és legtisztább szeretetre, amely soha meg nem szűnik az apostol tanítása szerint. Hiszen minden más elmúlik csak a szeretet maradandó és tud maradandót adni és alkotni. Ne legyetek kishitűek, de legyen minden szerény adottságotok közepette bennetek az igyekvés, hogy ti Isten és mások számára fontosak vagytok. Tudjatok ezért tenni és imádkozni, ne csupán ábrándokat kergetni. Legyetek bátrak és tüzes lelkűek, akkor, amikor a szentért, szépért, igazért, tisztáért küzdeni és áldozatot hozni van lehetőségetek és küldetésetek. Járjon közbe az égben értetek Boldog Apor Vilmos püspök vértanú. Én meg szerény imáimmal igyekszem támogatni benneteket, hogy Jézushoz és a Szűzanyához hűségesek maradjatok mindig, hitetek megvallásával, szép életetek példájával pedig segítsetek másokat is ezen az úton.
 
Isten áldását, Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve életetekre továbbra is veletek maradok lélekben az atyai házba mindig visszavárva:
 
2020 Pünkösd havában
Ferenc atya
 

Fohászok a végzősökért
 
Tedd láthatóvá Egyházadat minden ember előtt, mint a hegyen épült várost!
 
Adj nekünk bátor hitvallókat, akik a mindennapokban tanulságot tesznek hitükről.
 
Segíts Urunk, hogy a nehéz órákban se hagyjon el bennünket a remény!
 
Segítsd ballagóinkat, hogy tudásuk legjavát nyújtva, sikeres érettségit tehessenek!
 
Hogy ballagó fiataljaink, ne csak tárgyi tudásban, hanem emberségükben, jó lelkületükben is folyton gyarapodjanak!
 
Őrizd Urunk családjainkat, hogy ott a béke és ne a széthúzás uralkodjék!
 
Segítsd Urunk hazánk ifjúságát, hogy munkájával élhető jövőt építsen!
 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
 
 
 
Igazgató úr gondolatai
 
„Hinni akarom, hogy erősnek és boldognak kell lennünk, mert csak így segíthetünk az embereken a bajban. Aki csak vonszolja az életét és összeroppan a súlya alatt: senkin nem segíthet.”
 
Albert Camus
Kedves Búcsúzó Kollégistáink!
 
Nagyon különleges helyzet a mostani, amikor úgy veszünk búcsút Tőletek, hogy személyesen alig találkoztunk. Számotokra az utolsó hetek lettek azok, melyek talán a legkevesebb emléket hozták a kollégiumról, hiszen otthon töltöttétek az érettségire készülés heteit. Olyan időszakot zártok le, amelyben remélhetőleg jól éreztétek magatokat, emlékekkel, barátokkal lettetek gazdagabbak a nálunk töltött évek alatt. Mindenki életében vannak nagyon várt és nagyon váratlan események, azonban mindegyikben meg kell találni a jót, azt, amivel legjobban lehet tovább haladni.
 
Minden búcsú egy következő esemény kezdete is egyben, akik pedig körül vesznek benneteket, társak, barátok, rokonok, tanárok mind abban segítenek, hogy megtaláljátok mindazt, amivel többek, jobbak, boldogabbak és sikeresebbek lesztek.
 
Bár most elhagytok minket, visszavárunk, bármikor is járjatok erre. Bárhova kerültök, egy részetek most már mindig ide tartozik, mindig ide fog kötni benneteket, hiszen itt kaptatok olyan alap köveket, amelyekre a továbbiakat egymás után felrakhatjátok, építkezhettek rájuk. Reméljük szép emlékekkel indultok, sok sikert kívánunk a további tanulmányokhoz és a nagybetűs ÉLEThez!
 
 
Váradi József intézményvezető
 
 
 
Kollégium vezető gondolatai
 
„Az életnek nagyon jó ízt ad, ha fel tudod fedezni a létezés megannyi ajándékát, Isten sokrétű csodáit magad körül, a természetben, másokban és önmagadban is. Aztán meríts a hit vizéből! A legerősebb boldogságforrás a boldogság maga: Isten.” /Koronkai Zoltán SJ/
 
Kedves Végzőseink!
 
2014 óta három, négy vagy hat évig minden évben egy levéllel vártunk vissza benneteket. 2019-ben is olyan szeretettel írtuk és küldtük, mint minden évben, de felétek, végzősök felé minden üzenete különösen értékes útravaló volt, mert akkor még nem is sejtettük, hogy ez a tanév különleges lesz, nemcsak számotokra, hanem valamennyiünk, az ország, Európa és a világ számára is. Történelmi időbe vezetett bennünket az élet, melynek részei, részesei lettünk függetlenül hova tartozásunktól, életkorunktól, akaratunktól. Egyikünk sem élt át hasonlóan bonyolult, nehéz, de ugyanakkor tanulságos és reménnyel teli időszakot. Napról-napra terveztük az életünket, kerestük a jó és igaz utat a holnaphoz, a jövőnkhöz. Most, amikor tanulmányaitok lezárulnak számotokra a középiskolában, a kollégiumnak – mint közösségi otthonotoknak – búcsút intetek. Ideje van egy pillanatra, egy gondolatra, egy tekintetre megállni, mérlegre tenni az elmúlt tanulmányi és közösségi éveket. Mit adott hozzá életünkhöz, mit tettünk hozzá közösségünk életéhez, hogyan váltunk felnőtté az iskolai-kollégiumi évek során? Miként tanultuk meg az együttműködés, a közös gondolkodás, a magamra és másokra figyelés, a segítés és a segítség elfogadásának útjait, alkalmait? Tudtunk-e időnkkel jól gazdálkodni? Volt-e alkalmunk örülni egymásnak, sikereinknek, céljaink megvalósulásának, egy-egy próbatétel vagy konfliktus megoldásának és feloldásának vagy egy komikus élethelyzetnek, ami a szobatársakkal vagy a barátokkal adódott? Megtaláltuk-e a közös hangot, a közös nyelvet, a közös nevezőt ahhoz, hogy előre tekinthessünk, bizakodhassunk, bátorítsunk vagy megszelídítsünk másokat? Elegendő volt-e önuralmunk a különböző nehéz helyzetekben, amikor sikertelenségünk vagy érzelmi konfliktusunk miatt elvesztettük szívünk és lelkünk békéjét, önmagunk türelmét? Miből merítettünk erőt a biztató folytatáshoz, a tanulmányi vagy érzelmi mélypontokból a kilábaláshoz? Kiből és kitől merítettük a lelkünk megerősítésének gyakorlatait? Hol volt a Jóisten a hétköznapi életünkben? Hogyan gazdagított bennünket az ünnepeinkben? Mivel erősített meg szép hagyományaink és lelki eseményeink által? Hogyan éltük meg a nevelőinkkel való napi találkozásainkat, közös feladatainkat, erőfeszítéseinket vagy közösségi élményeinket?
 
A kollégiumi búcsúztató napját ebben az esztendőben is ünnepnapnak szántuk, terveztük. A ti ünnepeteknek és a mi ünnepünknek. Elköszönni tőletek, hálát adni értetek és veletek. Visszaidézni elmúlt éveitek boldog és felemelő vagy ünnepi és vidám pillanatait. Végig ballagni veletek a kollégium ismerős, de hamarosan titeket elengedő falai, folyosói, szobái között, ahol fiatalabb társaitok állnak sorfalat mosolygó, biztató tekintettel. Ünnepi díszbe öltöztetni az Alma Mater környezetét: virágos ajtókkal, ablakokkal, díszteremmel. Intézményünk zászlaját, ami névadónk Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk és égi pártfogónk áldását közvetíti, amelyről oly sokak nevét megőrző ballagási szalagok integetnek - amelyen a tiétek is elfoglalja méltó helyét - ezt a zászlót átadni az utódoknak, rájuk bízni a jövőt, a közösség lelkét, a jó példa, az összefogás lelkét. Meghallgatni a búcsúztató és búcsúzó szavakat, amelyek üzenetként íródnak a kollégium és minden diákja, tanára láthatatlan emlékkönyvébe. Szívhez szóló énekekkel, verssel, imádsággal köszönteni benneteket, megerősítve szívetek és lelketek készülődését és emlékeitek, emléketek maradását. Nyitott lélekkel fogadni Ferenc atya áldását és útravaló szeretetfohászát. Megosztani ünneplő közösségünkkel azokat a nemes gondolatokat, amelyeket itt hagytok nekünk tanúságul. Átadni jelképes ajándékainkat a virág és a batyu mellé, amit kezetekben tartotok, dicséreteinket példamutatásotokért és eredményeitekért, a mindennapi helytállásotokért. Jókívánságainkat tolmácsolni, amely nem csak az érettségi vizsgákra, hanem az egész életre szól. Hálát adva értetek a himnusz hangjaival is, hagyományaink szerint a mai napon este elköltenénk közös vacsoránkat még egyszer együtt, egy közösségben. Este pedig meghallgatni szerenádotokat, amit diáktársaitoknak, nevelőiteknek adtok búcsúzóul. A fentiek miatt és azok helyett is, ajándékozunk meg benneteket ezekkel a gondolatokkal és fogadjátok majd szeretettel azt a kiadványt - közös gondolataink gyümölcsé t- melyet elküldünk nektek.
 
Bár ünnepet szerveztünk búcsúztatásotok köré, de az élet másik forgatókönyvet írt, a Bölcsesség és Jótanács Lelke azt sugallta, hogy szerényebb, de biztonságos körülmények között köszönjünk el tőletek. Hálát adunk a Gondviselés sok-sok ajándékának, hogy időnket, tudásunkat, szeretetünket és hitünket megoszthattuk veletek. Bízva érettségi vizsgáitok eredményes lezárásában kívánjuk, hogy jövőtöket mindig az Isten és ember tiszteletének és szeretetének útjain járva bátran tervezzétek és szervezzétek. Ma és holnap is számíthattok ránk és támogatásunkra, imáinkra. Ajtónk a következő években is szélesre tárva nyitva áll előttetek, amikor hazajöttök beszámolni, mesélni, tanácsot adni, örömötöket megosztani, vagy egyszerűen csak egy jót beszélgetni. Adjon a Jóisten mindehhez és a következő évek feladataihoz, hivatásotokhoz és személyes életetekhez számotokra elegendő erőt, hitet és egészséget! Isten veletek!
 
 
 
„Boldogasszony Anyánk! Légy velünk, hogy Jézusra figyelő, egymást szerető emberek közösségévé lehessünk! Ne aggodalmaskodjunk, hanem menjünk előre a mindennapok keresztútján, és tegyük meg a szeretet ezernyi apró gesztusát.” /Zarándok ima Máriagyűdről/
 
Szeretettel: Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 
 
A fenti főcímre kattintva megtekinthető a ballagók tablóképeiből készült összeállítás illetve emlék képek a kollégiumban töltött évek sokszínű és kedves, egyéni és közösségi, megható, ünnepi és vidám mindennapi történéseiből.
 
Régi magyar áldás
 
Ezzel a szép áldással búcsúzunk tőletek és visszavárunk benneteket sok szeretettel:
 
 
 
A kollégium nevelőtestülete és munkatársai
 
 
 

2020.06.11. - Tanév végi kijelentkezés a kollégiumból

Kérjük, hogy kollégistáink a fenti főcímre kattintva elérhető Kijelentkezési lapot kitöltve és aláírva
2020. június 19-ig juttassák vissza címeinkre vagy hozzák vissza személyesen a csoportos zárókra.
 
E-mail: e.kollApor@gmail.com, aporkoll@freemail.hu
 
Postacím: 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
 
 
 

2020.06.08. - Tájékoztató a kollégium tanévének és digitális rendjének zárásáról

 Tisztelt Szülők, Kedves Diákjaink!
 
 
Az elmúlt rendkívüli hetek bizonyára mindenkinek az életében jelentős tapasztalatokat és változásokat hoztak. A kollégium esetében, mind a diákok, mind a nevelők számára a közösségi együttműködés és a nevelési program megvalósításának új kihívásait és módszereit jelentette. Bízunk benne és a tanulóktól beérkezett információk alapján reméljük, hogy a 2019-2020. tanév minden különlegessége és váratlan nehézsége ellenére eredményes lesz a többség és mindazok számára, akik akár a hagyományos keretek, akár pedig az online oktatási-nevelési keretek között lelkiismeretesen dolgoztak, együttműködtek és a megváltozott fizikai keretek között is fenntartották érdeklődésüket, aktivitásukat egymás, csoportjaik és a kollégium tájékoztatásai, segítő közreműködése iránt. Hálásan köszönjük a szülők támogatását, odafigyelő jelenlétét és a tanulók otthoni tanulásának megszervezéséhez szükséges feltételek megteremtését. A tanév lezárásával kapcsolatban szeretnénk megosztani információkat az alábbiak szerint:
 
Utolsó nevelési hét a kollégiumban: Ezen a héten a kollégium digitális foglalkozásainak többsége lezárul. Mivel a tanév június 15-ig tart, ezért kérjük a diákok és a szülők további odafigyelését, mert a tanulói beszámolók, tanulmányi és nevelési statisztikáinkhoz szükséges adatok bekérése folyamatos a csoportvezetők részéről a jövő héten is. Ezzel együtt a heti kapcsolattartás is tovább él, minden kérésre, kérdésre igyekszünk válaszolni, segíteni és a honlapon is megjelennek tájékoztató információk, melyeket kérjük, figyeljenek.
 
Kijelentkezés a kollégiumból: A következő héten letölthető formában felkerül a honlapra a kollégiumi kijelentkezési lap. Tanulóink március 15-én valamennyien kiköltöztek a kollégiumból, de a kollégiumi kijelentkezés június 15-i dátummal a tanév tényleges lezárását jelenti. A kijelentkezési lapot postán ill. elektronikus formában is visszaküldhetik június 19-ig címeinkre.
 
  Érettségizőink kollégiumi búcsúztatása: Korábbi elhatározásunknak megfelelően június 10-én terveztük megtartani az érintettek meghívásával és a nevelőtestületünk jelenlétében a végzős kollégistáink búcsúztatóját, az április végén hagyományosan tervezett és a járványügyi intézkedésekkel összhangban, sajnos elmaradt kollégiumi ballagás helyett. Az érettségizőket személyesen szólítottuk és hívtuk meg. A visszajelzéseket is köszönettel megkaptuk. Úgy gondoltuk, hogy tanulóink számára még az érettségi előtt, ez lett volna alkalmas pillanat. A lehetőség ismeretében is azonban sajnos csak nagyon kevesen vállalták volna a megjelenést. Ezért a nevelőtestület döntése értelmében a jövő héten nem a kollégiumban, hanem virtuálisan osztjuk meg búcsúztatónkat mindenki számára a honlapon és elküldjük végzőseinknek postán azt a jelképes ajándékot, amivel személyesen szerettünk volna búcsút venni tőlük. Reméljük, hogy a sikeres érettségi, majd az eredményes felvételit követően a következő tanévben már egyetemistaként vagy a szakképzésben továbbtanulóként köszönthetjük őket újra a kollégiumban, amelynek ajtaja mindig nyitva áll előttük és visszavárja tanítványait.
 
Személyes dolgok hazavitele: Kérjük azokat a 7-11.évfolyamos tanulókat, akiknek maradt a kollégiumban személyes holmijuk, hogy legkésőbb június 19-ig vigyék azt haza.
 
Tanulóink évzáró találkozása a csoportban: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az iskolai gyakorlatnak megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valamennyi tanulócsoportunk számára csoportos tanévet lezáró értékelést és elköszönést tartunk az alábbi beosztás szerint, az érvényben lévő egészségügyi rendelkezések megtartásával.
 
2020.június 18-án, csütörtökön 11 órakor a D, E, G tanulócsoportok tanulói számára.
 
2020.június 19-én, pénteken 14 órakor az A, B, C, F tanulócsoportok tanulói számára.

 
A személyes találkozókon az iskolai egyenruha nem kötelező, de kérjük a megjelenést az eseményhez illő öltözetben. Mindenkit szeretettel várunk!
 
Tanév végi nevelői értékelés: A tanév végén a tanulók kollégiumi nevelői értékeléséről a következő héten, postai úton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket.
 
Következő tanév rendje: A következő tanév rendjéről és a beköltözés feltételeiről augusztus 15-ét követően a kollégium honlapján tesszük közzé tájékoztatónkat.
 
 
 
Eredményes tanévzárást, jó egészséget kívánunk!
 
A kollégium nevelőtestülete nevében: Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 
 
 
 

2020.05.29. - Szálljon reánk a Szentlélek

 
Az ünnepi hétvégére imádságos lélekkel és jó szívvel kívánunk minden tanítványunknak
és családjaitoknak a Szentlélek kegyelmeivel gazdagon megáldott Pünkösdöt és jó pihenést!
 
Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.
 
Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen
 
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a Szentlélek,
S térdre hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.
                       Benedek Elek
 

2020.05.23. - Közös ima a kollégiumban

 Az Atya. A Fiú. És a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Olvassuk el befogadó lélekkel a mai evangéliumot:
 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
 
„Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.” (Jn 16, 20-23)
 
 
 
Rövid csendben gondoljuk végig az olvasottakat:
 
„Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.”
*
 
Boldog Apor Vilmos püspök emléknapjára készülünk (május 23.)
 
Olvassuk el figyelmes szívvel rövid életrajzát névadó püspökünknek!
 
 
Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron, sokgyermekes családban. Édesapja korán meghalt, kiváló neveltetését mélyen vallásos édesanyjának köszönhette.
 
Papi hivatása már nagyon korán jelentkezett az ő tanúságtevő életében.
A középiskola befejezése előtt azt kérte édesanyjától karácsonyi ajándékként, hogy az érettségi után azonnal beléphessen a szemináriumba. 1910-ben kezdte meg innsbrucki tanulmányait. Lelkiségét tükrözik egy 1914-es lelkigyakorlat alkalmával feljegyzett gondolatai: „Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság: boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.”
 
 
Boldog Apor Vilmos
vértanú győri püspök
 
 
 
   1915. augusztus 24-én szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává, ahol nagybátyja, Széchenyi Miklós volt a püspök. Első kápláni helye Gyula volt, majd néhány hónapig katonalelkészi szolgálatot teljesített. Nagyon fiatalon, 26 éves korában lett plébános Gyulán, ahol 23 évig szolgálta a híveket. Plébánossága idejére esik a Tanácsköztársaság 133 napos terrorja, a trianoni békeszerződés aláírásának súlyos következményei, a II. világháború kitörése, illetve a szociális, karitatív szolgálat megerősödése, a népmissziók fellendülése és az 1938. évi XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus.
 
    1941 februárjában XII. Piusz pápa nevezte ki győri püspökké, az egyházmegye 72. főpásztoraként március 2-án kezdte meg szolgálatát. Lelkipásztori programját így fogalmazta meg: „A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.” Püspökként is folytatta a plébánosként elkezdett szociális és karitatív tevékenységét, pártolta a földosztást.
A zsidóüldözés idején aktívan fellépett az üldözöttek védelmében, minden kapcsolatát mozgósította a menedékért hozzá folyamodók érdekében: a püspöki birtokok, szerzetesházak, kórházak befogadták a rászorultakat. Egyéniségét közvetlenség. kedvesség jellemezte. Híveiért áldozta életét 1945 nagypéntekjén, mikor az erőszakoskodó szovjet-orosz katonák elől a Püspökvár pincéjébe menekült nők testi épségét védelmezve kereszt alakban halálos lövések érték.
 
  Halála után gyóntatója kérte az egyházmegye kormányzását átvevő káptalani helynököt, hogy azonnal indítsa meg szentté avatási eljárását. A vizsgálat 1946-ban megindult, de a történelmi körülmények folytán 1949-ben félbeszakadt és csak 1989-ben nyílt lehetőség a folytatására. Az újraindult eljárás érdekessége, hogy az ún. Positio egyik példányát 1997-ben közvetlenül II. János Pál pápának nyújtották át a szentatya győri látogatása alkalmával, amikor a vértanú püspök sírjánál imádkozott.
 
Nézzük a következő két rövidfilmet, amely történeti hűséggel mutatja a vértanú püspök életútját, küldetését, ma is példát jelentő helytállását és áldozatát.
 
Boldog Apor Vilmosrólyoutu.be/8ZTiUBWuhzo
 
 
Milyen példakép Boldog Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak:
Imádkozzunk a papi és szerzetesi hivatásokért!
 
   Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!
 
  Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.
 
  Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet!Add, hogy segítségével – papok és hívek egyaránt – újjászülessünk a krisztusi életben!
 
   Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét! Ámen.
 
Miatyánk…
 
Üdvözlégy Mária…
 
Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk!
 
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök könyörögj érettünk!
 
 
Az Atya. A Fiú. És a Szentlélek nevében. Ámen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
 

2020.05.16. - Kollégiumi felvétel 2020-2021.

 Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
 
     Értesítjük jelenlegi diákjainkat, hogy akik már beküldték a kollégiumba felvételi jelentkezésüket a következő tanévre, felvételt nyertek. A felvételi határozatokat, személyre szólóan, a következő héten, postán juttatjuk el a címzetteknek.
 
     Felhívjuk új tanulóink (az Aporba vagy más középiskolába felvételt nyert és az Aporban kollégiumot kérők) figyelmét, hogy a felvételi jelentkezés határidejét a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a mai napon meghosszabbítottuk.
Az új jelentkezési határidő: 2020.május 29. Azokat, akik már jelentkeztek május 31-ig értesítjük a felvételi döntésről. A mellékelt jelentkezési lap UserFiles/kollegiumi_felveteli_kerelem_2020-2021(1).doc letölthető és elektronikus úton visszaküldhető az aporkoll@freemail.hu vagy a titkarsag@aporisk.hu címre.
 
Köszönjük együttműködésüket, továbbra is jó egészséget kívánunk!
 
Ábrahám Csaba intézményegység vezető
 

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »