Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
2024.05.14.
Kollégiumi búcsúztató - 2024
    Kollégiumunk előtt utoljára sorakoztak fel a 12. évfolyam búcsúzó diákjai, hogy útra indulásuk előtt átvegyék virágjaikat a 11. évfolyamosoktól. A ballagók énekével teltek meg a k...
2024.04.25.
Akik a hazára voksoltak
  Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Bárány Krisztián filmrendező. Miután beszélt munkásságáról és a filmek elkészülésének szövevényes munkafolyamatairól megosztotta diákjainkkal az egyik filmjét...
2024.03.26.
Kollégiumi felvételi tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre
   Kedves Jelentkező!   Te és családod, nagy döntés előtt álltok, hiszen 14 évesen arra készülsz, hogy elhagyva eddigi otthonod, önállóan tedd meg első lépéseidet a felnőtté válás felé...

Aktualitások

« 1 | 2 »

2023.08.25. - Tanévkezdéssel kapcsolatos információk

„A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset” Apor Vilmos
 
Kedves Tanítványaink! Tisztelt Szülők!!

Szeretettel köszöntjük diákjainkat és szüleiket a 2023/2024. tanévben az Apor
Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiumában. Tájékoztatónk a kollégiumi
tanévkezdésre és tanév a rendjére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza.

Tanulmányi csoportjaink részben változnak a végzős tanulóink távozásával, átalakul
a felvételi létszámoknak és az újonnan érkező tanulók besorolásának következtében.

A kollégium működési rendje, rendtartása, hagyományai szoros együttműködésben
maradnak az iskolaközpont nevelési, tanulmányi és pasztorális rendjével,
lehetőségeink szerint figyelembe véve a partnerintézmények éves rendjét is. 

Beköltözés: 2023. augusztus 31.(csütörtök) 16-19 óra között.
 
Ennél az időpontnál korábbi beköltözés, regisztráció nem lehetséges, mivel a
kollégium gólyatábora 16:00-ig tart!
 
1.Regisztráció (minden tanulónak), beiratkozás (régi tanulóinknak), szobabeosztás,
csoportbeosztás.
 
Leadandó dokumentumok, amelyek a honlapról letölthetők:
- Egészségügyi adatlap
- Személyi adatlap
- Adatvédelmi nyilatkozat
 
2. Egyéb leadandók:
 
- Igazolások, határozatok (MÁK, Önkormányzat, egyéb szakhatóság igazolása,
bankszámlakivonat hiteles másolata a családi pótlékról), amelyek a normatív
kedvezményre jogosítanak az étkezéssel kapcsolatban.
- Igazolások, határozatok, amelyek a tanuló tanulmányait érintik (szakvélemények).
 
3.Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
 
Az idei tanévben a beköltözéskor a szeptemberi étkezés megrendelése a gazdasági
iroda rendezi. A további megrendelések, lemondások online felületen lehetségesek.
 
A https://aporisk.qb.hu/ webes felületen 2023.augusztus 23-tól lesz lehetőségük az
étkezést megrendelését ellenőrizni, módosítani gyermekeik részére az elmúlt tanév
során megszokott módon.
 
A kedvezményes étkezésre jogosító igénylő dokumentumokat kérjük
az etkezestamogatasapor@gmail.com e-mail címre olvasható szkennelt változatban
elküldeni vagy postai úton (9024 Győr, Pátzay Pál utca 46.) eljuttatni az
intézménybe legkésőbb 2023. augusztus 28-ig. A borítékon kérjük feltüntetni az
„étkezési támogatás” megjelölést.
 
Kedvezményes étkezésre jogosult az a tanuló, aki:
a) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
b) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
d) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.
- Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI.
tv. 21/B §-a szabályozza.
- A jogszabályváltozások, az energia és élelmiszerárak emelkedése miatt a tanév
folyamán az árak módosítása lehetséges.
 
Beküldendő dokumentumok:
 
a) tartósan beteg – szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás
fogyatékos gyermek - a szakértői bizottság szakvéleménye
 
b) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él - családi
pótlék
 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. - erről szóló határozat
 
d) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül. A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a
normatív kedvezmény - erről szóló igazolás
 
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.- erről szóló határozat
 
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre
való jogosultságot igazoló iratokat. Az igénylőlap letölthető a csatolt mellékletben.
 
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként bérjegyzéket vagy lakossági
folyószámla-kivonatot fogadhatunk el, amelyeket kérünk aláírni.
Azoknak a diákoknak, akik már az előző tanévben is a kollégiumban voltak
elszállásolva, 2023. augusztus 21-től lesz lehetőségük az étkezést megrendelni
a https://aporisk.qb.hu/ webes felületen.
 
Azon tanulók részére, akik 2023. szeptemberében kezdik meg a tanulmányaikat
intézményünkben 2023. szeptember 1-e után lesz elérhető a webes/applikációs
rendelési felület. Az egyéb évfolyamra (5-12. évf.) újonnan belépő tanulók, étkezési
igényüket kérjük jelezzék kollégáinknak a 96/514-286 -os telefonszámon vagy az
etkezestamogatasapor@gmail.com e-mail címen.
 
A QB Suli felületére a gyermekek Oktatási azonosítójával fognak tudni regisztrálni.
A regisztrációval és rendeléssel kapcsolatban bővebb információt találnak az iskola
honlapján illetve érdeklődhetnek kollégáinknál a 96/514-286-os telefonszámon.
 
Az étkezési befizetéshez tartozó számlaszám:
CIB bank 10700031-70870941-51200002
 
Az utalásra kerülő összeg: A kapott számla alapján visszamenőlegesen történik,
minden hónapban 10-15. között. 
 
A normatív kedvezmény igénybevételéhez kérjük hozzanak magukkal igazolást
(MÁK, önkormányzat, egyéb szakhatóság igazolása, bankszámlakivonat másolata a
családi pótlékról).
A határidőn túli késedelmes befizetések az egész iskola étkeztetésének rendjét és a könyvelés
szigorú követhetőségét nehezítik és befolyásolják. Kérjük, ügyeljenek a pontosságra! A
rendszeres késedelmes befizetés, amely indokolatlanul akadályozza a gazdasági ügyintézést,
az étkeztetés megszervezését a tanuló kollégiumi ellátásának megszüntetését vonhatja maga
után. 
 
Amennyiben valamilyen ok miatt szükségessé válik az étkezés lemondása, ez esetben
legkésőbb az adott étkezést megelőző munkanap (és a hét bármely másik napját) 9
óráig lehet a lemondani az online felületen, illetve bejelenteni az iskola gazdasági
irodájában. A kollégisták estében csak a teljes nap összes étkezése mondható le. Az
iskola honlapján további részletes információk is megtalálhatóak.
 
Rendeléssel kapcsolatos ügyintézés: Karácsony Dóra
email: etkezes@aporisk.hu
tel: +36 96 514 286
 
3.Csoportvezetői eligazítás, tájékoztatás az első tanítási nappal kapcsolatban:
2023. aug. 31-én, csütörtökön 19 órakor
 
4.Első tanítási nap: 2023. szeptember 01. péntek
 
Ezen a napon mindenki a saját iskolai tanévkezdő programja szerint megy iskolába.
A kollégium az általános napirend szerint működik, a tanulók a megrendelt
étkeztetés alapján étkezhetnek.
 
Pénteki hazautazás: a kollégium házirendje szerint pénteken legkésőbb 16 óráig kell
elhagyni a kollégiumot.
Kollégiumi tanévnyitó: 2023.szeptember 04. hétfő 17.00 órakor, ünneplő ruha
kötelező!
 
Kérdéseikkel, kéréseikkel megkereshetnek bennünket az e.kollapor@gmail.com
email címen.
Szeretettel várjuk minden régi és új diákunkat kollégiumunk közösségébe!
 
Tisztelettel:
Áder Ferencné
Intézményvezető
 
 

« 1 | 2 »