Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »

2023.08.25. - Tanévkezdéssel kapcsolatos információk

„A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset” Apor Vilmos
 
Kedves Tanítványaink! Tisztelt Szülők!!

Szeretettel köszöntjük diákjainkat és szüleiket a 2023/2024. tanévben az Apor
Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiumában. Tájékoztatónk a kollégiumi
tanévkezdésre és tanév a rendjére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza.

Tanulmányi csoportjaink részben változnak a végzős tanulóink távozásával, átalakul
a felvételi létszámoknak és az újonnan érkező tanulók besorolásának következtében.

A kollégium működési rendje, rendtartása, hagyományai szoros együttműködésben
maradnak az iskolaközpont nevelési, tanulmányi és pasztorális rendjével,
lehetőségeink szerint figyelembe véve a partnerintézmények éves rendjét is. 

Beköltözés: 2023. augusztus 31.(csütörtök) 16-19 óra között.
 
Ennél az időpontnál korábbi beköltözés, regisztráció nem lehetséges, mivel a
kollégium gólyatábora 16:00-ig tart!
 
1.Regisztráció (minden tanulónak), beiratkozás (régi tanulóinknak), szobabeosztás,
csoportbeosztás.
 
Leadandó dokumentumok, amelyek a honlapról letölthetők:
- Egészségügyi adatlap
- Személyi adatlap
- Adatvédelmi nyilatkozat
 
2. Egyéb leadandók:
 
- Igazolások, határozatok (MÁK, Önkormányzat, egyéb szakhatóság igazolása,
bankszámlakivonat hiteles másolata a családi pótlékról), amelyek a normatív
kedvezményre jogosítanak az étkezéssel kapcsolatban.
- Igazolások, határozatok, amelyek a tanuló tanulmányait érintik (szakvélemények).
 
3.Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
 
Az idei tanévben a beköltözéskor a szeptemberi étkezés megrendelése a gazdasági
iroda rendezi. A további megrendelések, lemondások online felületen lehetségesek.
 
A https://aporisk.qb.hu/ webes felületen 2023.augusztus 23-tól lesz lehetőségük az
étkezést megrendelését ellenőrizni, módosítani gyermekeik részére az elmúlt tanév
során megszokott módon.
 
A kedvezményes étkezésre jogosító igénylő dokumentumokat kérjük
az etkezestamogatasapor@gmail.com e-mail címre olvasható szkennelt változatban
elküldeni vagy postai úton (9024 Győr, Pátzay Pál utca 46.) eljuttatni az
intézménybe legkésőbb 2023. augusztus 28-ig. A borítékon kérjük feltüntetni az
„étkezési támogatás” megjelölést.
 
Kedvezményes étkezésre jogosult az a tanuló, aki:
a) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
b) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
d) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.
- Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI.
tv. 21/B §-a szabályozza.
- A jogszabályváltozások, az energia és élelmiszerárak emelkedése miatt a tanév
folyamán az árak módosítása lehetséges.
 
Beküldendő dokumentumok:
 
a) tartósan beteg – szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás
fogyatékos gyermek - a szakértői bizottság szakvéleménye
 
b) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él - családi
pótlék
 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. - erről szóló határozat
 
d) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül. A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a
normatív kedvezmény - erről szóló igazolás
 
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.- erről szóló határozat
 
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre
való jogosultságot igazoló iratokat. Az igénylőlap letölthető a csatolt mellékletben.
 
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként bérjegyzéket vagy lakossági
folyószámla-kivonatot fogadhatunk el, amelyeket kérünk aláírni.
Azoknak a diákoknak, akik már az előző tanévben is a kollégiumban voltak
elszállásolva, 2023. augusztus 21-től lesz lehetőségük az étkezést megrendelni
a https://aporisk.qb.hu/ webes felületen.
 
Azon tanulók részére, akik 2023. szeptemberében kezdik meg a tanulmányaikat
intézményünkben 2023. szeptember 1-e után lesz elérhető a webes/applikációs
rendelési felület. Az egyéb évfolyamra (5-12. évf.) újonnan belépő tanulók, étkezési
igényüket kérjük jelezzék kollégáinknak a 96/514-286 -os telefonszámon vagy az
etkezestamogatasapor@gmail.com e-mail címen.
 
A QB Suli felületére a gyermekek Oktatási azonosítójával fognak tudni regisztrálni.
A regisztrációval és rendeléssel kapcsolatban bővebb információt találnak az iskola
honlapján illetve érdeklődhetnek kollégáinknál a 96/514-286-os telefonszámon.
 
Az étkezési befizetéshez tartozó számlaszám:
CIB bank 10700031-70870941-51200002
 
Az utalásra kerülő összeg: A kapott számla alapján visszamenőlegesen történik,
minden hónapban 10-15. között. 
 
A normatív kedvezmény igénybevételéhez kérjük hozzanak magukkal igazolást
(MÁK, önkormányzat, egyéb szakhatóság igazolása, bankszámlakivonat másolata a
családi pótlékról).
A határidőn túli késedelmes befizetések az egész iskola étkeztetésének rendjét és a könyvelés
szigorú követhetőségét nehezítik és befolyásolják. Kérjük, ügyeljenek a pontosságra! A
rendszeres késedelmes befizetés, amely indokolatlanul akadályozza a gazdasági ügyintézést,
az étkeztetés megszervezését a tanuló kollégiumi ellátásának megszüntetését vonhatja maga
után. 
 
Amennyiben valamilyen ok miatt szükségessé válik az étkezés lemondása, ez esetben
legkésőbb az adott étkezést megelőző munkanap (és a hét bármely másik napját) 9
óráig lehet a lemondani az online felületen, illetve bejelenteni az iskola gazdasági
irodájában. A kollégisták estében csak a teljes nap összes étkezése mondható le. Az
iskola honlapján további részletes információk is megtalálhatóak.
 
Rendeléssel kapcsolatos ügyintézés: Karácsony Dóra
email: etkezes@aporisk.hu
tel: +36 96 514 286
 
3.Csoportvezetői eligazítás, tájékoztatás az első tanítási nappal kapcsolatban:
2023. aug. 31-én, csütörtökön 19 órakor
 
4.Első tanítási nap: 2023. szeptember 01. péntek
 
Ezen a napon mindenki a saját iskolai tanévkezdő programja szerint megy iskolába.
A kollégium az általános napirend szerint működik, a tanulók a megrendelt
étkeztetés alapján étkezhetnek.
 
Pénteki hazautazás: a kollégium házirendje szerint pénteken legkésőbb 16 óráig kell
elhagyni a kollégiumot.
Kollégiumi tanévnyitó: 2023.szeptember 04. hétfő 17.00 órakor, ünneplő ruha
kötelező!
 
Kérdéseikkel, kéréseikkel megkereshetnek bennünket az e.kollapor@gmail.com
email címen.
Szeretettel várjuk minden régi és új diákunkat kollégiumunk közösségébe!
 
Tisztelettel:
Áder Ferencné
Intézményvezető
 
 

2023.06.11. - Pótfelvételi

 
 Tájékoztatjuk a kedves szülőket és leendő diákjainkat,
hogy a felvételi kérelmek és nyomtatványok beadására
pótfelvételi eljárás keretében továbbra is van lehetőség,
a korábban meghirdetett feltételekkel.
Szeretettel várunk az Apor Vilmos Katolikus Kollégiumban!
 

2023.06.10. - Kollégiumi felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre

 Kedves Jelentkező! 
 
Te és családod, nagy döntés előtt álltok, hiszen 14 évesen arra készülsz, hogy elhagyva eddigi otthonod, önállóan tedd meg első lépéseidet a felnőtté válás felé. Ebben szeretnénk neked segíteni és egy olyan kollégiumi helyet biztosítani számodra, ahol biztonságban, nyugalomban, kigyensúlyozott,vidám közösségben élheted meg ezeket az éveket.
 
 
 
 Felvételi eljárás
 
A jelentkezési és felvételi adatlapokat:
2023. május 15-ig kérjük!
Kérelmükhöz szíveskedjenek csatolni a középiskolai felvételi határozat másolatát és az e-mail címüket!
 
E-mail: e.kollapor@gmail.com
 
Tárgy: Kollégiumi felvételi – 2023/24
 
Levélcím:
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
Kérjük ráírni: „Kollégiumi felvételi -2023/24"
 
A beérkező jelentkezéseket regisztráljuk.
 
Beiratkozás az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont aulájában:
 
Június 22-én 9:00 - 15:00-ig.
Június 23-án 9:00 - 12:00-ig.
 
 
  
Szükséges dokumentumok:
 
A honlap menüsorának Letölthető nyomtatványok c. mappájában megtalálhatóak.
 
Általános információk:
 
Fontos tudni, hogy a kollégiumot a Magyarországi Katolikus Egyház tartja fenn.Mit is jelent az egyházi fenntartás a hétköznapokban? Elősorban azt, hogy egy nyugodt, gyermekcentrikus, vallásos alapon nyugvó közösségbe kerülsz, ahol vigyáznak rád és figyelemmel kísérik tanulmányaidat.Tudjuk, hogy a kamaszkor nem könnyű, ezért igyekszünk közösséget teremteni a kolisok számára.Kollégiumunk lelkészére és a  csoportvezető tanárokra a tanulmányi munkán és a szabadidőn kívül az élet számos területén számíthatsz.
 
A kollégiumban folyó tanulmányi munka
 
Délutánonként a kötelező szilenciumon (16:00-19:00) túl, szakkörök, szabadidős tevékenységek várnak.Kiemelt feladatunk a tanulás segítése. Pedagógusaink a közismereti tantárgyak nagy részében segítséget tudnak nyújtani akár a felzárkóztatás, akár a tehetségfejlesztés terén. Jelenleg rendelkezünk matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol, szakos kollégákkal,illetve idősebb, tehetséges diákjaink szívesen segítenek társaiknak.
 
Csoportvezető tanáraink folyamatosan tartják a kapcsolatot tanulóink iskolai osztályfőnökeivel, így tanulmányi problémák esetén időben el tudjuk kezdeni a felzárkóztatást.
 
Lelki élet
 
Az idei tanévtől kezdődően iskolánk lelkésze Kálmán Imre atya személyes jelenléte a kollégiumban lehetővé teszi diákjaink számára, hogy a tanulmányi munka mellett a lelki életre is kellő hangsúlyt fektethessünk.A reggeli szentmiséken valamint csoportos illetve személyes beszélgetések alkalmával mindig meghallgatásra, támogatásra találnak kollégistánik.
 
Szívesen vesszük, ha a jelentkező diákok hoznak magukkal lelkipásztori ajánlást lakóhelyük plébánosától!
 
Lakhatási körülmények
 
Az épület 3 szintes. A szobák négyágyasak, külön fürdőszoba és toalett található valamennyiben.A gyerekeket igyekszünk évfolyamukat és iskoláikat figyelembe véve elszállásolni.A lányok és a fiúk külön szinteken laknak.A kollégiumban elérhető a tanuláshoz szükséges internet hozzáférés diákjaink részére.Minden emeleten található két tanulószoba, teakonyha, a földszinten díszterem a rendezvényeink számára és egy kápolna biztosítja a vallásos elvonulás lehetőségét.
 
Szabadidős tevékenység a kollégiumban
 
Rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk minden este az iskola sportcsarnokában illetve délutánonkén szintén az iskola konditermében.Intézményünk kiterjedt, a tanév egészét átfogó hagyományrendszerrel rendelkezik, amely erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.Ennek részei a kollégiumi Gólyatábor, a Gólyaavató, a Karácsonyi Est, Sportestek, Táncházak és még jó néhány program.
 
Étkezés
 
Az étkezések az intézmény éttermében történnek, melyet saját konyhánk biztosít napi háromszori alkalommal.
Az ételallergiával élők számára lehetőség van egy diétás menüket előállító győri közétkeztetési cégtől rendelni.
A befizetések utalással történnek, az étkezések megrendelése és lemondása pedig online felületen keresztül lehetséges.
 
A kollégiumi lakhatás ingyenes, a kollégiumban csak étkezési térítési díjat kell fizetni.
 
 
50 %-os étkezési térítési díj kedvezmény jár a szülőnek abban az esetben, ha:
a) a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) a háztartásban 3 vagy több gyermek él,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek.
 
Az fentieket igazoló dokumentumokat a beköltözéskor szükséges bemutatni.
  
Mit várunk tőled?
 
Csak azt, hogy törekedj a békés együttélésre, hiszen ide mindennap hazatértek és akárcsak neked, mindenki másnak is joga van nyugodtan tölteni a napját, pihenni, tanulni, a szabadidőt hasznosan, szervezetten eltölteni. Vegyél részt a kollégiuimi foglalkozásokon, légy nyitott a keresztény értékek mentén szerveződő életre.Légy őszinte, ha kell kérj segítséget és fordulj te is szeretettel társaid felé.Cserébe egy összetartó, vidám, értékes közösség tagjává válhatsz.
 
A kollégiumunkban zajló mindennapi életből ízelítőt kaphat a kedves érdeklődő tanuló és szülő, ha megtekinti a honlapunk főoldalán elhelyezett híreket, a feltöltött fényképeket illetve facebook oldalunkat.
 
 
Szeretettel várunk az Apor Kollégiumba!
 
 
A kollégium nevelőtestülete
 
 

2023.05.04. - Kollégiumi búcsúztató 2023


 Kollégiumunk előtt utoljára sorakoztak fel a 12. évfolyam búcsúzó diákjai, hogy útra indulásuk előtt átvegyék virágjaikat a 11. évfolyamosoktól.  Arany János: Domonkos napra című versével Töreki Csenge indította el
az intézményünkben maradó tanulók nevében végzős diáktársait.
 
A ballagók énekével teltek meg a kollégium folyosói, belső udvara és a fiatalabbak vigyázó sorfalai között érkeztek meg a díszterembe, 4-6 éves közösségi életük hagyományos helyszínére. Végzőseink huszan jelképesen is átadták az őket követő nemzedékeknek az iskolai-kollégium zászlaját és felkötötték emlékeztetőül búcsúszalagjukat.
 
Ezután következtek sorban a búcsúszavak, az emlékképek…Széles Dorka előadásában hallhattuk
Mécs László: Fényt hagyni magunk után című versét.
 
Intézményvezetőnk Áder Ferencné ünnepi köszöntőjében sok sikert és kitartást kívánt végzőseinknek az előttük álló megmérettetéshez.
 
Kálmán Imre atya iskolánk és kollégiumunk lelkészeként a búcsúzás nehézségéről és szépségéről beszélt és a Szeretet Lelkének munkálkodását kérte életükre, diákjaink részéről pedig mindig nyitott szívet, imádságos lelket elkövetkező éveikben.
 
Ezután M. Laurens: S neked is című versét Simon Júlia értő tolmácsolásában hallgathattuk meg.
 
 A gitár-zenei szakkörünk Halmos Péter tanár úr felkészítésében a Galaxisok zenekar népszerű dalt tolmácsolta útravalóul.

 A 11. évfolyam részéről Holdinger Ádám, Kopjás Zsófi és Németh Nóra búcsúztatott, sok kedves emléket, örömteli és küzdelmes pillanatot felelevenítve.
 
 Következtek a ballagóink képes üzenetei, értékes gondolatai majd az adott nevelési-közösségi téren arra különösen méltók vehették át elismerésüket, jutalmaikat, tanúságot téve az elmúlt években végzett sokoldalú tevékenységeikről, szorgalmukról, jó példájukról.

Két tanulónk Németh Laura és Major Gergely László intézményünk történetében immár másodszor vehették át az Apor Vilmos Katolikus Kollégium Emlékplakettjét melyet a közösség életében nyújtott kiemelkedő tevékenység elismeréséül hoztunk létre.

A 12. évfolyam búcsúszavait, emlékeit kedvességgel és humorral áthatva Horváth Luca és Böhm Kristóf adták elő.
A ballagás konferálását Simon Zsófiának köszönhettük.

 Ünnepségünk végén nemzeti imánkat a Himnuszt énekeltük el, majd következett a közös ünnepi vacsora.

 A Győri Püspökségnek, az Apor Iskola vezetésének, valamennyi pedagógus és technikai munkatársunknak hálásak vagyunk a közösen megvalósított eredményes és szép évekért. Őszinte szeretettel köszönjük meg a családoknak, akik nagy bizalommal bízták ránk gyermekeiket, hogy mindvégig együttműködésre készek voltak abban, hogy szellemiekben és lelkiekben egyaránt felnőtté válhassanak fiataljaink. Tehetségüket megőrizzék és gazdagítsák, számtalan közösségi élménnyel legyenek boldogabbak.

2023.04.14. - Grillparty

Külsős csoportjaink immár hagyományos tavaszi grillpartyja.
 
 
 

2023.03.30. - Húsvéti készülődés

Húsvéti tojásfestés a kollégiumban.
 
 
 
 

2023.03.18. - Keresztút

 
 Hagyományainkhoz híven tanulócsoportjaink a nagyböjti készület idején három részre bontva keresztúton vettek részt, melyen az egyes stációkat a tanulók olvasták fel, így emlékezve Jézus szenvedésének történetére.

2023.03.16. - Kosár rangadó

Március 16-án este barátságos meccsen csapott össze kollégiumunk kosárlabda csapata, a többek között iskolánk angol tanárát is soraiban tudó felnőttek csapatával. A sportszerű mérkőzésen a végeredmény közös megegyezés alapján döntetlen lett. Köszönjük minden résztvevőnek ezt az izgalmakkal, küzdelmekkel teli estét.

2023.03.15. - Március 15. megemlékezés

 
 
Március 14-én kollégiumunkban is megemlékeztünk az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Halmos Péter tanár úr rövid ráhangoló, bevezető beszédével kezdődött közös ünnepségünk. Majd a műsor a Nemzeti dal szavalatával vette kezdetét. Ezt követően kollégiumunk lány tagjai a forradalom meghatározó női alakjairól adtak rövid előadást. Így többek között megismerkedhettünk Lebstück Mária és Bányai Júlia életével is.
Köszönjük tanulóinknak a színvonalas előadást és nevelőiknek a felkészítést.

2023.03.01. - Kertészkedés

Vidám kertészkedő csapatunknak hála, több mint 40 évelő virág és fűszernövény került ismét kollégiumunk udvarára!
 

2023.02.28. - Farsangbúcsúztató táncház

 
 Február hónap végén tácházzal búcsúztattuk a telet.
Köszönjük a szervezést Német Nándor tanár úrnak, diákjainknak pedig a lelkes részvételt.

2023.02.21. - Farsangi est

 
 
 Az idei évben is megrendeztük hagyományos farsangi estünket.Minden tanulócsoportunk műsorral készült, majd tombolahúzás és végül tánc zárta a vidám estét.

Köszönjük a szereplőknek a felkészülést!

2023.02.15. - Lelki beszélgetések

 

2023.02.12. - Prevenciós előadások- függőségek

 
 
 Diàkjaink a függőségekről hallhattak védőnői előadàst.

2023.01.18. - Fánk sütögetés

 
 Köszönet diákjainknak, akik idén is megvalósították a vidám farsangi fánksütést kollégiumunkban!

2023.01.12. - Étkezés megrendelésének határideje

 
 
Értesítjük a tisztelt szülőket,hogy a kollégiumi étkezés
megrendelésének határideje január 20-án lejár. 
 
Kérjük a határidő pontos betartása érdekében szíveskedjenek az étkezést megrendelni.
Ha a rendeléssel kapcsolatban egyeztetésre van szükség azt a
96/514-286-os  telefonszámon kollégánknál megtehetik.
 
 
 
 

2022.12.21. - Áldott Karácsonyt!

 

2022.12.15. - Karácsony est

 
Kollégiumi karácsony estünkön Halmos Péter tanár úr karácsonyi köszöntője után, Kálmán Imre atya iskolánk lelkésze szólt a gyerekekhez és adta rájuk karácsonyi áldását. Ünnepi köszöntő műsorunkat a gitár-zenei szakkör nyitotta meg Halmos Péter tanár úr vezetésével, majd egy vidám színdarabot adtak elő diákjaink a karácsonyi készülődésről a kollégium zenészeinek és énekeseinek közreműködésével, Demeter-Szabó Judit tanárnő rendezésében. Végezetül a tanárok alkalmi énekkara készült meglepetéssel és zárta le a karácsonyi estet.A szép műsort az iskola éttermében, mindannyiunk örömére, a közös fehér asztal mellett a hagyományos ünnepi vacsora követte.

Köszönjük mindenkinek aki munkájával, felkészülésével, jó szóval hozzájárult, hogy közösségünk együtt ünnepelhessen!
 
 

2022.12.12. - Mézeskalács sütögetés

 
 
Az adventi készülődés jegyében, mézeskalácsot sütöttek diákjaink a társaiknak
.Az est jó hangulatban telt, a galériánkban található képek magukért beszélnek.

A program lebonyolítását köszönjük Győri Krisztina tanárnőnek!

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... utolsó »