Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Archívum


« első ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ... utolsó »

2017.05.19. - Felvételi találkozó a kollégiumban

 
Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!
 
 
A 2017/2018. tanév beiskolázási mutatói ismeretében kollégiumunk felvételi találkozót és tájékoztatót tart azoknak a külsős (nem leendő Aporos) tanulóknak és szüleiknek, akik felvételt nyertek valamelyik győri középiskolába és kollégiumi elhelyezést, ellátást kérnek egyházi intézményünkben.
 
 
A közös kollégiumi felvételi időpont: 2017. május 19., péntek 14 óra
 
Helyszín: Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma – Győr, Pátzay Pál u. 46.
 
A felvételi találkozóra a tanulók hozzák magukkal a következőket:
 
- személyi igazolvány+lakcímkártya, diákigazolvány
- iskolai felvételi határozat vagy másolata
- bármely érvényes, a tanulóra vonatkozó hatósági határozat, igazolás (ha az ellátás szempontjából fontos lehet)
- a nem egyházi iskolába felvételt nyert tanulók esetében lelkipásztori, lelkészi vagy hitoktatói ajánlás
 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
 

2017.05.16. - Közös Szentmise - május

  Szeretettel hívjuk és várjuk kollégistáinkat és kedves a családjaikat
május havi közös Szentmisénkre
2017. 05.21-én 19.00 órakor a Szentlélek templomban.
 
"Mindannyian a Boldogságos Szűzanyára emeljük tekintetünket ebben a hónapban, 
mert ő segít bennünket abban, hogy szeretetközösséget teremtsünk. Az ima, az 
áldozathozatal, a felajánlások segítsék lelki utunkat ebben a Máriának szentelt 
hónapban, hogy a szeretet konkrét cselekedetei által a megbékélés és a 
kiengesztelődés eszközei lehessünk ebben az erőszak által megjelölt mai világban."
 
 
 
 
 

2017.05.02. - Áldásoddal megyünk…Ballagás a kollégiumban

Aki boldoggá akarja tenni az embereket, abban élnie kell a szeretetnek.
Aki melegséget akar hozni a világba, annak tüzét kell hordoznia magában.
Aki segíteni akar az embereknek, annak csordultig kell lennie szeretettel.
Aki békét akar teremteni a ebben a világban, annak meg kell találnia a békét önmagában.
 
 
A ballagási virágcsokrok, az ünnepi köntös és díszletek, az iskola-kollégium zászlaja és sok-sok jelkép a frissítő pihenő, a hegyi tisztás színpompás üdeségéhez hasonló, hogy erőt gyűjthessenek diákjaink a következő hetek vizsgáira, a számadásra. A ballagás, a közösségtől való elköszönés a csúcs alatti sziklatető, amelyről körültekintve a világ körülöleli őket, kitárul horizontja, újabb felfedezésre vár, immáron önálló tervezést, felelősséget, hitet és bizalmat remélve. Aki ide felér, a kegyelmek sokaságát érhette el, használhatta fel talentumainak gyarapítására, gazdagodhatott és gazdagíthatott általuk másokat. Embernek, jó embernek lenni – ez a legfontosabb e világon. Igyekeztünk felvértezni annak tudásával és bátorságával, hogy készek legyenek kiállni másokért és önmagukért. 
 
A Szent László Emlékévben és a Szentlélek templom felszentelésének 30. évében, harminchárom 2009-2017. között kollégiumunkban lakó és tanuló végzős diákunktól köszöntünk el hagyományaink szerint ünnepélyes keretek között. Gondolatainkat, fohászainkat, énekeinket értük és velük ajánlottuk fel, elismerve a közösségben elért eredményeiket, a közösségért végzett munkájukat. Valamennyien érettségiznek ezekben a hetekben az Aporban, a Czuczorban, a Hildben, a Krúdyban és a Págiszban.
Köszönjük a Fenntartó Győri Megyéspüspökségnek…. az Iskolavezetésnek… Ferenc atyának… az Apor Alapítványnak…a csoportvezetőknek és nevelőknek…a kollégiumi munkatársaknak és iskolai dolgozóknak… a szülőknek és minden támogatónak… a partner iskolák vezetőinek, tanárainak az együttműködését, a gondoskodását, a szakmai, lelki és mindennemű támogatását.
 
 
 
 
 
 

2017.05.02. - Kollégiumi búcsúztató

   
 "Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,  
A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek.
   
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. 
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. 
Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.  
A lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tiéd."

 
 
 
Kollégiumi ballagásunkat
május 2-án 17.00 órakor tartjuk a kollégium dísztermében.
Szeretettel várjuk a kollégákat és az érdeklődő szülőket.

2017.04.25. - Városi Kollégiumi Ballagás


 
 
Kollégiumunk kamara zene és énekkara végzőseinkkel együtt résztvevője lehetett
a városi kollégiumok ünnepélyes ballagásának a városháza dísztermében.

"Érettségi és pályaválasztás előtt állva ki ne szeretne szilárd hittel,
biztosan haladni az élet mélységei fölött tudva,
hogy van egy kéz, ami ha gyengék vagyunk megtart,
ha süllyedünk felemel és a kegyelmében megpihenhetünk."

A zenekar a United Hillsong Oceans c. üzenet értékű dalával járult hozzá e különleges alkalom hangulatához.
 
 
Köszönetet mondunk Demeter-Szabó Judit felkészítőtanárnak.
 
 

2017.04.11. - Városi és megyei szavalóversenyek

 
 
 
 A Kossuth Zsuzsanna Kollégium városi szavalóversenyén
 
Nagy Csenge tanulónk
első helyezészt ért el.
 
 
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban megrendezett
Kollégiumok Megyei Szavalóversenyén
 
 
Csonka Ádám tanulónk
második helyezést ért el 
 
Szeretettel gratulálunk!
 
Felkészítő tanárok: Palanikné Schmidt Kinga és Demeter-Szabó Judit

2017.04.11. - Áldott Húsvétot

 
 
 
 KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÖRÖMHÍRÉVEL
 
LEGYEN ÁLDOTT ÉS KEGYELMEKBEN GAZDAG
A HÚSVÉT MINDEN TANÍTVÁNYUNKNAK,
MUNKATÁRSUNKNAK ÉS SZERETTEIKNEK!
 
 

2017.04.03. - Városi kollégiumok sportdélutánja

 
 
 
Régi hagyomány, hogy minden év tavaszán a Kossuth Zsuzsanna Lánykollégium szervezésében találkoznak Győr város középiskolai kollégiumainak diákjai egy jó hangulatú, sportos délután keretében.
Kollégiumunk válogatott (Apor-Págisz) csapata (Barabás Zsolt, Bognár Balázs, Csonka Ádám, Kemény Bálint, Lukácsi Milán, Nagy Ágoston, Riba Máté, Timár Dániel, Vadas Ákos, Zámbó István tanulók részvételével) a közel tíz kollégium mezőnyében, nemes küzdelemben a 4. helyen végzett. A vetélkedő a szabadidő hasznos eltöltését, a közösségépítést, a kollégiumok közötti szakmai együttműködést és hagyományőrzést egyaránt szolgálta. Gratulálunk a csapatnak és köszönjük felkészítő tanárának Halmos Péternek munkáját.
 

2017.03.02. - Szavalóverseny

 
 
 
Kollégiumunk 2017. március 2-án ismét megrendezte a Kollégiumok Szavalóversenyének helyi fordulóját. A diákok két kategóriában indulhattak: szabadon választott verssel és prózával állhattak a közönség elé.
Hat diák vett részt a jó hangulatú, nívós szavalatokat felvonultató versünnepen. A zsűri három kollégiumi nevelőből és két diákból állt. A hallgatóság tagjai, a diáktársak a költészet, az olvasás szépségét méltató programon vehettek részt.
A továbbjutott tanulók a városi és megyei szavlóversenyeken képviselhetik intézményünket.
 
A szervezésért köszönetet mondunk Demeter-Szabó Judit tanárnőnek, a zsűrizésben való segítségért pedig Palanikné Schmidt Kinga és Takács Anita tanárnőknek valamint a diákoknak.
 
A szavalók és az általuk előadott műalkotások:
 
Csonka Ádám: József Attila: Kései sirató
Lukács Ákos: Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek 
Nagy Csenge: József Attila: Csöndes estéli zsoltár
Pintér Bernadett: Oscar Wilde: A readlingi fegyház balladája (részlet)
Skultéty Karina: Szabó Lőrinc: Versek-havasról (Ébredés)
Tarcsai Emese: Váci Mihály:Ha érdemes, ha nem
 
 

2017.02.28. - Farsangbúcsúztató táncház est

 
 
 
Szálljon erre a házra az Isten áldása, a benne lakóját indítsa vígságra!
 
A farsang vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tart. Szokások, hagyományok, hiedelmek sokasága fűződik ehhez az ünnepkörünkhöz, ami a karácsonyi után a leggazdagabb jeles napi szokáshagyományokban. A húshagyókedd a farsang és az egész tél elmúltát jelképezi (farsangtemetés). Hamvazószerda a farsangot követő nagyböjt kezdete – a katolikus egyháznál szigorú böjti nap.
 
Kollégiumunk is sok rendhagyó órát, tematikus foglalkozást szervez a tanév során, amelyek tanulóink ismereteinek gazdagítását, kulturális értékeink, egyházi és történeti hagyományaink megismertetését, szellemi-lelki gyarapodását szolgálja. Magyarságismeret témakörben régi szokásunk, hogy az élő népzenén és a néptáncon, annak művelőin keresztül mutatjuk meg magyarságunk értékeit és táncházaink keretében lehetővé tesszük hagyományos táncaink kipróbálását is.
 
Farsang utolsó napján a soproni Figurás együttes volt a vendégünk Fajkusz Attila népzenész, tanár művészeti vezetésével. A fiatal zenészekből álló formáció autentikus és lélekmelengető hangulatban húzta a talpalávalót, kitűnő példát adva fiataljainknak is értékmegőrző művészeti tevékenységük, tehetségük bátor és színvonalas vállalására. A zenei bemutatkozást és táncos előadást követően minden érdeklődő számára emlékezetes estét teremtettek. A rábaközi, mezőségi és moldvai táncok vezetésében Fodor Virág (volt Aporos diákunk) és Schreiner Károly néptáncosok jeleskedtek szép viseletben és nagy lelkesedéssel.
 
Az est szervezéséért köszönjük Németh Nándor (néptáncos) kollégánk közreműködését és megvalósulásáért az iskolavezetés, Kiss Zoltán igazgató úr és Gaál Barnabás igazgató-helyettes úr támogatását.
 

2017.02.07. - Egyetemisták látogatása

 
 
Szép hagyományunkhoz híven február 1-én ellátogattak hozzánk tavaly végzett diákjaink- ma már egyetemisták-hogy megosszák személyes élmémnyeiket, tapasztalataikat fiatalabb társaikkal.
A kollégium tanulói hallhattak a gazdasági, villamosmérnöki, pedagógiai, egészségügyi, turisztikai szakokról valamint a szálláslehetőségekről Budapesten és vidéki városokban.
Reményeink szerint hasznát veszik majd az elhangzottaknak felkészülésük és további tanulmányaik során.

2017.02.02. - Szülői értekezlet

  
 
 Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket
február 02-án 15.30-órától a kollégium félévi szülői értekezletére.

2017.01.26. - KID Továbbképzés

 2017. január 26-27-én sikeresen valósult meg az Apor Vilmos Római Katolikus Kollégiumban a
„Teszünk Érted! Vállalod a kihívást?- Újratöltve (NEA-UN-16-SZ-0425) elnevezésű képzési program,
az Országos KID Egyesület, mint Főpályázó, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Orvosi Népegészségtani Intézetének, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület szakembereivel és az iskolavezetés támogatásával.
A képzésen 20 fő diák, és 9 fő kollégiumi nevelő vett részt.
 
(További részletek olvashatóak a Nevelés menüpont alatt) KID Továbbképzés

2017.01.10. - Étkezési díj

 

 Felhívjuk a kedves szülők figyelmét,
hogy a februári étkezési díj utalási határideje:
2017. 01. 16-31-ig.

2017.01.10. - Tiszta Szívek Mozgalma

 Tiszta Szívek Mozgalma
 
 
 
 
Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és kedves szüleiket
 
Béri László Renátó OCD
előadására
 
Csak a jelen a miénk
címmel
 
2017. január 11-én, szerdán 17 órára
az Apor Vilmos Iskolaközpont kápolnájába.

2016.12.16. - 4. Adventi gyertyagyújtás és szentmise

 
 
 
 
 Szeretettel hívjuk és várjuk kedves diákjainkat és családjaikat,
Advent negyedik vasárnapján közös szentmisénkre
a Szentlélek templomba
2016. december 18-án 18.00 órára.

2016.12.15. - Adventi kézműves délután

 
Az adventi készülődés jegyében kézműves délutánt tartottunk a diákok számára, hogy saját készítésű ajándékokkal kedveskedhessenek szeretteiknek.
 
 „A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, hogy együtt vagyunk.”
Vida Ágnes
 

2016.12.08. - Kollégiumok adventi koncertje és szakmai napja

 
 
 
Hagyományteremtő programként a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, a Jedlik Ányos Kollégium és az Apor Vilmos Katolikus Kollégium kulturális és közösségi együttműködéseként 2013 óta rendezzük meg tehetséggondozó szakköreink tanulóinak, zenélő-éneklő csoportjainknak a bemutatkozását, váltakozó helyszínekkel, adventben és a tanév végén. Az idei évben Győr Város kollégiumainak szakmai munkaközössége, melynek kollégiumunk is tagja, szeptemberben úgy határozott, hogy 2016/2017. tanév szakmai munkatervébe – intézményi ill. intézmények közötti jó gyakorlatként – beveszi ezt az értékes együttműködést. A programban részt vettek a három kollégium növendékei, a pedagógiai együttműködés keretében pedig 7 kollégium vezetője, nevelői. A tanulók valamennyien a kollégiumok zenei szakköreinek, kamaraegyütteseinek tagjai voltak. Mintegy 50 tanuló mutathatta meg zenei és énekesi tehetségét, közösségi értékeit.
 
Nagy várakozással tekintettünk a koncert megrendezésére. Fiataljaink ismételten tanúságot tehettek a zene és az ének személyiség-, és közösségformáló erejéről. Méltó keretek között megoszthatták egymással a harmóniák és a dalszövegek üzenetét, a közös zenélés és éneklés örömét és szeretetét, a karácsonyt megelőző adventi várakozás pillanatait. Ezáltal egymás talentumait jobban megismerhették és felismerhették, így jelenlétünk lelki és szellemi gazdagítást jelenthetett egymás számára. Így fűzhettük fel Adventben ezt a hagyományos találkozónkat, mint jócselekedeteinket arra a fényfüzérre, amely szívünkben várakozik, napról-napra világosságot sugározva, hogy az eljövendő szép ünnep jele, szeretetfénye legyen embertársaink, szeretteink, egymás számára.
A kollégiumok gazdag műsora között Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Anselm Grün gondolatai jelentették a hidat. Elhangzottak Nox, Gryllus, Szekeres Adrienn dalok, valamint Bob Dylan, Queen, Passengers dallamai. Köszönetet mondunk valamennyi szereplőnek, akik hangszeres tudásukkal, énekhangjukkal, versmondásukkal gazdagítottak bennünket ezen a szép estén. A műsort egy gyönyörű Ave Maria feldolgozás tette még ünnepélyesebbé a kollégium kamaraegyüttese előadásában.
Köszönetet mondunk Pappné Kaszás Zsuzsa intézményvezetőnek a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium igazgatójának a szakmai nap meghirdetéséért, előkészítéséért és mentorálásáért. Köszönjük az érdeklődő intézményvezetők és kollégák valamint tanulóink megtisztelő figyelmét. Köszönjük Kiss Zoltán igazgató úr, hogy jelenlétével, köszöntőjével megtisztelte a találkozó résztvevőit és intézményvezetőként kezdettől fogva támogatta a program hagyományainkhoz méltó megrendezését.
Köszönetet mondunk a koncert szervezéséért Huszárné Komjáthi Zsuzsanna tanár nőnek a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium intézményvezető helyettesének, Halmos Péter tanár úrnak a kollégium gitár-zenei szakkör csoportvezetőjének és Demeter-Szabó Judit tanár nőnek az irodalmi szakkör csoportvezetőjének és a kamaraegyüttes segítőjének.
Köszönet és dicséret közreműködő tanulóinknak:
Marton Dániel (gitár+ének), Sillinger Bence (gitár+ének), Skultéty Karina (ének), Skultéty Viktória (gitár+ének), Fekete Zsófia (gitár), Kiss Nóra (ének), Tóth Tünde (gitár+ének), Rippert Ágnes (gitár+ének), Bognár Lilla (gitár+ének), Langer Tamás (gitár+ének), Detre Csanád (gitár+ének), Mezei Gergő (ének), Molnár Anita (ének), Rózsa Patrícia (zongora), Hidász Ágnes (próza), Nagy Csenge (vers), Skultéty Karina (vers)
Minden nevelő kollégának és az esemény előkészítésében segítő technikai dolgozónknak is köszönetet mondunk munkájukért. Folytatás terveink szerint 2017-ben, a tanév végi közös koncerten.
 
 

2016.12.07. - Mikulás

 
 
 
 
Hagyományosan az idei évben is ellátogatott hozzánk a Mikulás,
akit a kollégium lakói nagy szeretettel vártak:)

2016.11.22. - Decemberi étkezési díj.

 
 
 
 
Felhívjuk kedves figelmüket, hogy a decemberi étkezési díj befizetési határideje 2016.11.25!
 
  

« első ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ... utolsó »