Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
2023.12.05.
Gólyabál 2023
        Idén is megrendezésre került hagyományos Gólyaestünk melynek keretében az Apor Kollégium büszke tagjaivá avatták végzős diákjaink frissen érkezett társaikat.Az este nag...
2023.11.12.
Nyílt nap
   Szeretettel várjuk a négy és hat évfolyamos intézményekbe jelentkezőket, iskolánk és kollégiumunk nyílt napjára, amelyet   2023. november 23-án (csütörtökön) 15:00 órakor tartunk...
2023.10.15.
Ifjúságvédelmi prevenciós előadás
       "Egy felvilàgosító előadàst hallgathattunk meg. Szó volt benne a bàntalmazàs formàiról. Elmondtàk, hogy hogyan védekezhetünk a minket érő ...

Aktualitások

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk

2023.08.25.
„A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset” Apor Vilmos
 
Kedves Tanítványaink! Tisztelt Szülők!!

Szeretettel köszöntjük diákjainkat és szüleiket a 2023/2024. tanévben az Apor
Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiumában. Tájékoztatónk a kollégiumi
tanévkezdésre és tanév a rendjére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza.

Tanulmányi csoportjaink részben változnak a végzős tanulóink távozásával, átalakul
a felvételi létszámoknak és az újonnan érkező tanulók besorolásának következtében.

A kollégium működési rendje, rendtartása, hagyományai szoros együttműködésben
maradnak az iskolaközpont nevelési, tanulmányi és pasztorális rendjével,
lehetőségeink szerint figyelembe véve a partnerintézmények éves rendjét is. 

Beköltözés: 2023. augusztus 31.(csütörtök) 16-19 óra között.
 
Ennél az időpontnál korábbi beköltözés, regisztráció nem lehetséges, mivel a
kollégium gólyatábora 16:00-ig tart!
 
1.Regisztráció (minden tanulónak), beiratkozás (régi tanulóinknak), szobabeosztás,
csoportbeosztás.
 
Leadandó dokumentumok, amelyek a honlapról letölthetők:
- Egészségügyi adatlap
- Személyi adatlap
- Adatvédelmi nyilatkozat
 
2. Egyéb leadandók:
 
- Igazolások, határozatok (MÁK, Önkormányzat, egyéb szakhatóság igazolása,
bankszámlakivonat hiteles másolata a családi pótlékról), amelyek a normatív
kedvezményre jogosítanak az étkezéssel kapcsolatban.
- Igazolások, határozatok, amelyek a tanuló tanulmányait érintik (szakvélemények).
 
3.Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
 
Az idei tanévben a beköltözéskor a szeptemberi étkezés megrendelése a gazdasági
iroda rendezi. A további megrendelések, lemondások online felületen lehetségesek.
 
A https://aporisk.qb.hu/ webes felületen 2023.augusztus 23-tól lesz lehetőségük az
étkezést megrendelését ellenőrizni, módosítani gyermekeik részére az elmúlt tanév
során megszokott módon.
 
A kedvezményes étkezésre jogosító igénylő dokumentumokat kérjük
az etkezestamogatasapor@gmail.com e-mail címre olvasható szkennelt változatban
elküldeni vagy postai úton (9024 Győr, Pátzay Pál utca 46.) eljuttatni az
intézménybe legkésőbb 2023. augusztus 28-ig. A borítékon kérjük feltüntetni az
„étkezési támogatás” megjelölést.
 
Kedvezményes étkezésre jogosult az a tanuló, aki:
a) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
b) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
d) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.
- Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI.
tv. 21/B §-a szabályozza.
- A jogszabályváltozások, az energia és élelmiszerárak emelkedése miatt a tanév
folyamán az árak módosítása lehetséges.
 
Beküldendő dokumentumok:
 
a) tartósan beteg – szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás
fogyatékos gyermek - a szakértői bizottság szakvéleménye
 
b) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él - családi
pótlék
 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. - erről szóló határozat
 
d) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül. A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a
normatív kedvezmény - erről szóló igazolás
 
f) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesül.- erről szóló határozat
 
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre
való jogosultságot igazoló iratokat. Az igénylőlap letölthető a csatolt mellékletben.
 
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként bérjegyzéket vagy lakossági
folyószámla-kivonatot fogadhatunk el, amelyeket kérünk aláírni.
Azoknak a diákoknak, akik már az előző tanévben is a kollégiumban voltak
elszállásolva, 2023. augusztus 21-től lesz lehetőségük az étkezést megrendelni
a https://aporisk.qb.hu/ webes felületen.
 
Azon tanulók részére, akik 2023. szeptemberében kezdik meg a tanulmányaikat
intézményünkben 2023. szeptember 1-e után lesz elérhető a webes/applikációs
rendelési felület. Az egyéb évfolyamra (5-12. évf.) újonnan belépő tanulók, étkezési
igényüket kérjük jelezzék kollégáinknak a 96/514-286 -os telefonszámon vagy az
etkezestamogatasapor@gmail.com e-mail címen.
 
A QB Suli felületére a gyermekek Oktatási azonosítójával fognak tudni regisztrálni.
A regisztrációval és rendeléssel kapcsolatban bővebb információt találnak az iskola
honlapján illetve érdeklődhetnek kollégáinknál a 96/514-286-os telefonszámon.
 
Az étkezési befizetéshez tartozó számlaszám:
CIB bank 10700031-70870941-51200002
 
Az utalásra kerülő összeg: A kapott számla alapján visszamenőlegesen történik,
minden hónapban 10-15. között. 
 
A normatív kedvezmény igénybevételéhez kérjük hozzanak magukkal igazolást
(MÁK, önkormányzat, egyéb szakhatóság igazolása, bankszámlakivonat másolata a
családi pótlékról).
A határidőn túli késedelmes befizetések az egész iskola étkeztetésének rendjét és a könyvelés
szigorú követhetőségét nehezítik és befolyásolják. Kérjük, ügyeljenek a pontosságra! A
rendszeres késedelmes befizetés, amely indokolatlanul akadályozza a gazdasági ügyintézést,
az étkeztetés megszervezését a tanuló kollégiumi ellátásának megszüntetését vonhatja maga
után. 
 
Amennyiben valamilyen ok miatt szükségessé válik az étkezés lemondása, ez esetben
legkésőbb az adott étkezést megelőző munkanap (és a hét bármely másik napját) 9
óráig lehet a lemondani az online felületen, illetve bejelenteni az iskola gazdasági
irodájában. A kollégisták estében csak a teljes nap összes étkezése mondható le. Az
iskola honlapján további részletes információk is megtalálhatóak.
 
Rendeléssel kapcsolatos ügyintézés: Karácsony Dóra
email: etkezes@aporisk.hu
tel: +36 96 514 286
 
3.Csoportvezetői eligazítás, tájékoztatás az első tanítási nappal kapcsolatban:
2023. aug. 31-én, csütörtökön 19 órakor
 
4.Első tanítási nap: 2023. szeptember 01. péntek
 
Ezen a napon mindenki a saját iskolai tanévkezdő programja szerint megy iskolába.
A kollégium az általános napirend szerint működik, a tanulók a megrendelt
étkeztetés alapján étkezhetnek.
 
Pénteki hazautazás: a kollégium házirendje szerint pénteken legkésőbb 16 óráig kell
elhagyni a kollégiumot.
Kollégiumi tanévnyitó: 2023.szeptember 04. hétfő 17.00 órakor, ünneplő ruha
kötelező!
 
Kérdéseikkel, kéréseikkel megkereshetnek bennünket az e.kollapor@gmail.com
email címen.
Szeretettel várjuk minden régi és új diákunkat kollégiumunk közösségébe!
 
Tisztelettel:
Áder Ferencné
Intézményvezető