Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
balra
jobbra


H K Sz Cs P Sz V
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
2021.10.06.
Megemlékezések az aradi vértanúkról
A szabadságharc drámai végórái közeledtek. A tavaszi hadjárat sikerei után a Habsburgok belátták, hogy egyedül nem képesek leverni a magyar forradalmat, és elfogadták az orosz cár már korábban is felkínált segítségét...
2021.09.24.
Sportos estek a kollégiumban
Hétköznaponként este lelkes mozogni, sportolni vágyó kollégisták töltik be szép számmal a tornacsarnok játékterét. Minden alkalommal más-más sportágé a főszerep. Így a teremfoci, a kosárlabda, a röplabda a legnépszerűbbek...
2021.09.23.
Irodalmi műveltségi vetélkedő
    Szeptember folyamán régi hagyományainkhoz híven, műveltségi vetélkedőn mérhették össze tudásukat és tehetségüket kollégistáink. Elsőként az irodalom került sorra. A megmére...

Teremtésvédelem – Gondolatok, imák

 TEREMTÉSVÉDELMI IMÁK
 
Ima földünkért
 
 
Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
 
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
 
Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!
 
Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!
 
Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!
 
Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!
 
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
 
Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!
(Forrás: www.teremtesvedelem.hu)
 
 
 
 
Keresztény ima együtt a teremtett világgal
 
Téged dicsérünk, Atyánk, minden teremtménnyel együtt,
akik hatalmas kezedből kerültek ki
A tiéd ők, telve a jelenléteddel és
gyengédségeddel.
Áldott légy!
Isten Fia, Jézus,
Te teremtettél minden dolgot.
Testet öltöttél Mária anyai ölében
És ennek a földnek része lettél,
Emberi szemekkel szemlélve ezt a világot.
Ma is benne élsz minden teremtményedben
A föltámadott dicsőségével.
Áldott légy!
Szentlélek, aki a világosságoddal
az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
a teremtés vajúdó hangjával kísérve őket,
hiszen te a szívünkben élsz,
a jóra ösztönözve bennünket.
Áldott légy!
Úristen, Egy és Hármas,
Végtelen szeretet csodálatos közössége,
taníts bennünket téged szemlélni
a világmindenség szépségében,
ahol minden rólad beszél.
Ébreszd fel dicséretünket és hálánkat
minden egyes teremtményedért.
Adj kegyelmet megérezni, hogy bensőleg egyek
vagyunk mindazzal, ami létezik.
Szeretet Istene, mutasd meg a helyünket
ebben a világban,
mint szereteted eszközeit
e föld minden lénye iránt,
hiszen Te egyetlenegyről sem feledkezel meg.
Világítsd meg a pénz és a hatalom urait,
hogy ne essenek a részvétlenség bűnébe,
szeressék a köz javát, karolják fel a betegeket
és gondozzák ezt a világot, ahol lakunk.
A szegények és a föld együtt kiáltják:
Urunk, végy minket hatalmaddal és világosságoddal,
hogy védelmezzünk minden életet,
hogy egy jobb jövőt készítsünk,
azért, hogy jöjjön el te Országod,
az igazságosság, a béke és a szépség Országa!
Áldott légy!
Ámen!
 
(Forrás: Radio Vaticana)
 
 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
(Dsida Jenő fordítása)
 
 
Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Mind Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.
 
Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képemása.
 
Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok,
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.
 
Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.
 
Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,
oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.
 
Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,
kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.
 
Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal élénk.
 
Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háboruság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsájt szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.
 
Áldjon, én Uram,
mi nővérünk a testi Halál,
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.
 
Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!