Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
balra
jobbra


H K Sz Cs P Sz V
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
Közlemény
Kollégiumi étkezés
....................................
 
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
2018.11.09.
Pályaválasztási tanácsadó program egyetemistákkal
 Szeretettel hívjuk és várjuk a 2017-ben és 2018-ban végzett kollégistáinkat egy pályaválasztásró szóló beszélgetésre, akár egyetemi akár technikusi képzésben vesznek jelenleg részt.   A program időpontja: 2018...
2018.11.09.
Étkezési befizetés
     Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét,hogy a novemberi kollégiumi étkezési díjak átutalási határideje október 31-én lejárt. Kérjük szíveskedjenek az elmaradt átutalásokat pótolni!
2018.10.24.
Ifjúságvédelmi előadás a kollégiumban az Internet veszélyeiről
 Az internet cenzúrázatlansága folytán, az egyes országok erőfeszítései ellenére nagy mennyiségű, gyermekek és fiatalok számára veszélyesnek tekinthető anyag lelhető fel könnyűszerrel a világhálón...

Küldetésünk 2016/2017

 Küldetésünk a 2016-2017. tanévben
 
 
 
                                                          Nevelési évünk útravaló gondolata:
 
„A szeretet által tevékeny a hit.”
/Szent Pálnak a Galatáknak írt leveléből/
 
 
  A 2016/2017. tanévben iskolánk és a partner iskolák tanulóival 23. nevelési évünket kezdjük meg az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiumában. Nevelőtestületünkkel szeretnénk folytatni az elmúlt években jó gyakorlatokká vált nevelési programjainkat, szellemi és lelki közösségi tevékenységeinket, hagyományainkat, személyiségfejlesztő és csoportszervező – az egyéni esélyteremtést és a közös értékteremtést, értékmegőrzést figyelembe vevő munkánkat.
Reményeink szerint, Istentől megáldott időszakát kezdhetjük meg tanulóinkkal együtt egyéni tanulmányaik és közösségi-lelki életük gazdagításának ebben a tanévben. Teljes ellátást nyújtó intézményegységünkben 147 fő közoktatásban tanuló fiatal és 6 fő felsőoktatásban tanuló hallgató kap elhelyezést. Tanulóink közel fele saját tanítványunk, másik része pedig partneriskoláink tanulója.
   Aporos közösségünket továbbra is megosztjuk a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, a Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium, Audi Hungária Gimnázium, Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma és a Forrás Waldorf Gimnázium tanulóival.
   Tanulmányi csoportjaink száma nem változik, de tanulói összetételükben részben átalakulnak a felvételi létszámoknak és az újonnan érkező tanulók besorolásának köszönhetően.
A kollégium működési rendje, rendtartása, a lehetőségek és a kötelességek a tanulók számára továbbra is szoros együttműködésben az iskolaközpont nevelési, tanulmányi és pasztorális rendjével alapvetően nem változnak. Az előző tanévekhez hasonlóan a tanulmányi szorgalomban igyekvő, a közösségi életben aktív és segítőkész, a szabadidejét hasznosan és értelmesen eltöltő, hitéletét gyakorló és bátor lélekkel felvállaló, társait segítő, a lelki, kulturális, szellemi értékekre nyitott és azokat örömmel befogadó, fiatalként szeretnénk foglalkozni tanítványainkkal.
   Bízunk benne, hogy az a sok értékes életút, amely a több, mint két évtized alatt hivatássá, szolgálattá, tanúságtétellé nőtte ki magát végzett diákjaink személyében és életében, jó példa és igazi motiváció jelenlegi tanulóink előtt.
  Megtartva és az egyéni tanulásszervezésben, a tanulmányi módszerekben fejlesztve tanulóink tanulmányi munkájának színvonalát, hitéleti és kulturális programjainkat, a közösségi szolgálat lehetőségeit elsősorban a kiegyensúlyozott teljesítményre, az értékkövető és értékmegőrző magatartásra, jelenlétre, ismeretterjesztésre valamint a társainkkal, nevelőinkkel való együttműködésre, a közjó, környezetünk tevékeny szolgálatára és a hitélet lelkiismeretes gyakorlására helyezzük a hangsúlyokat.
 
  A kölcsönösség, a nyitottság és a másikra való odafigyelés legyen az igazi erőssége a diák és nevelő közösségünknek. Olyan célokat érdemes kitűznünk magunk elé, amelyek becsületes módon megvalósíthatóak, reálisak, kedvet érzünk hozzájuk. Ha bízunk Istenben, az Ő gondviselő szeretetében, akkor mindig többre-nagyobbra hív, megszenteli életünket, jó szándékainkat. A meghívás diákoknak és nevelőknek az együttműködésére, a keresztény közösségi életre szól.
„Uram, Te arra teremtettél bennünket, hogy Téged megismerjünk, tiszteljünk, szeretetből szolgáljunk, és ezáltal életünk Veled teljes legyen. Testi és szellemi adottságainkat azért kaptuk, hogy gyarapítsuk ismereteinket, felelősen őrizzük egészségünket, környezetünket, óvjuk és gazdagítsuk lelkünket, jobban megismerhessük ajándékaidat és nagyobb szeretettel lehessünk irántad és embertársaink javára.”
   Köszönjük az elmúlt év támogatásait és kérjük a közreműködést a jelen tanévünk céljainak eredményes eléréséhez. Továbbra is számítunk a fenntartó, az iskola és az iskola alapítványának a kollégium fenntartásában, működtetésében, a mindennapi gondoskodás és az ellátás megszervezésében történő együttműködésére. A szakmai és lelki vezetésben történő útmutatásokra, a tanulmányi és nevelési célok megvalósításában való közös gondolkodásra.
 
   A közoktatás szerkezeti átalakításának (elsősorban a szakmai képzések változásaira gondolva) köszönhetően változatlanul emelkedő tendencia jellemzi a szakmai képzést folytató partneriskolákból felvételüket kérő tanulók kollégiumi elhelyezését. Ez meghatározza a kollégium pedagógiai munkájának többszörösen differenciálandó területeit. A különböző iskolatípusoknak, azon belül eltérő tagozatoknak és korcsoportoknak megfelelően az eltérő követelményrendszereket, iskolai programokat a tanulóink számára a kollégiumi életben kell egyensúlyban tartanunk és intézményünk nevelési, szellemi-lelki talentumaival és értékeivel megerősítenünk. Így az esélyegyenlőségen túl, ami vidéki tanulóink számára egyenlő hozzáférést biztosít Győr város középiskoláiban a tanulmányok eredményes folytatásához, szeretnénk őket keresztény fiatalként is gazdagítani.
  A kollégium hétköznapjait és ünnepeit egyaránt átszövi a lelki, pasztorális események sora, amely része az intézmény nevelési programjának és a tanulók napirendjének, éves programrendjének. A közös szentmisék, lelkigyakorlatok, lelki estek, szentségimádás, imádságos programok, napi imádságok és elmélkedések természetes velejárói és iránymutatói mindennapi életünknek. Fontos, hogy a szülőkkel közös keresztény értékrendünk és céljaink alapján olyan lelki élményeket kapjanak tanulóink a kollégiumban és a családban egyaránt, amelyek hitük megvallását és gyakorlatát természetes, belső igénnyé formálják és életük biztos támaszává és mindenkori útmutatójává tehetik.